Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice, Jozef Vencelík, Vladimír Porvazník, Ing. Viola Porvazníková, Eva Cvopová, Milan Cvopa, Štefan Mihálik, Otília Miháliková, Ľudovít Molnár, Mária Szamaránszká, Juraj Rybár, Ján Maruška, Milan Hanzel, Gizela Hanzelová, Marta Duchoňová, Martina Zemanovičová, Ivan Lichtman, Viera Lichtmanová, Tivo Bohovič, Silvia Szelepcsényiová, Ing. Marek Košťany, Ing. Adriana Košťanyová, Ing. Jozef Sabo, Emília Sabová, Ružena Babbová, PharmDr. Martin Milly, PharmDr. Diana Milly, Ľubomír Blaho, Helena Blahová, Miroslav Varchol, Silvia Cviková, Branislav Cvik, Marek Pikali, Robert Hrnčír, Zuzana Hrnčírová, Iveta Nagyová, Ing. Štefan Nagy, Katarína Novakovičová, Boris Martinský, Jozef Zemeš, Marta Zemešová, Daniela Bodnárová, Ján Bodnár, Ladislav Vontszemü, Eva Elexová, Ing. Milan Elex, Gabriel Gajdošík, Ing. Tomáš Varga, Mgr. Bernadeta Vargová, Miroslav Hamar, Zuzana Hamarová, Dušan Strečanský, Emília Strečanská, Ladislav Valocsay, Iveta Gonoszová, Beáta Adámková, Dušan Adámek, Jaroslava Lintnerová, Mária Malá, Pavol Hacaj, Eva Hacajová, Ernest Kostolanský, Jozef Szabo, Ing. Ľudovít Rusňák, Mária Beňková, Martin Redeky, Eliška Redekyová, Roman Španko, Monika Španková, Lucia Vintrová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice, Jozef Vencelík, Vladimír Porvazník, Ing. Viola Porvazníková, Eva Cvopová, Milan Cvopa, Štefan Mihálik, Otília Miháliková, Ľudovít Molnár, Mária Szamaránszká, Juraj Rybár, Ján Maruška, Milan Hanzel, Gizela Hanzelová, Marta Duchoňová, Martina Zemanovičová, Ivan Lichtman, Viera Lichtmanová, Tivo Bohovič, Silvia Szelepcsényiová, Ing. Marek Košťany, Ing. Adriana Košťanyová, Ing. Jozef Sabo, Emília Sabová, Ružena Babbová, PharmDr. Martin Milly, PharmDr. Diana Milly, Ľubomír Blaho, Helena Blahová, Miroslav Varchol, Silvia Cviková, Branislav Cvik, Marek Pikali, Robert Hrnčír, Zuzana Hrnčírová, Iveta Nagyová, Ing. Štefan Nagy, Katarína Novakovičová, Boris Martinský, Jozef Zemeš, Marta Zemešová, Daniela Bodnárová, Ján Bodnár, Ladislav Vontszemü, Eva Elexová, Ing. Milan Elex, Gabriel Gajdošík, Ing. Tomáš Varga, Mgr. Bernadeta Vargová, Miroslav Hamar, Zuzana Hamarová, Dušan Strečanský, Emília Strečanská, Ladislav Valocsay, Iveta Gonoszová, Beáta Adámková, Dušan Adámek, Jaroslava Lintnerová, Mária Malá, Pavol Hacaj, Eva Hacajová, Ernest Kostolanský, Jozef Szabo, Ing. Ľudovít Rusňák, Mária Beňková, Martin Redeky, Eliška Redekyová, Roman Španko, Monika Španková, Lucia Vintrová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 25615/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia