Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Pavol Hluchý, Milan Strelník, Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá, Rudolf Herák, Viera Heráková, Irena Potfajová, Milan Mikulec, Elena Mikulcová, Alena Hučková, Peter Jurčo, Mária Jurčová, Ján Blaško, Paulína Blašková, Milan Trúsik, Anna Trúsiková, Emília Jansová, Ivan Durec, Dana Durcová, Branislav Gajdoš, Anna Gajdošová, Miroslav Durec, Elena Tischlerová, Milan Tinka, Ľubica Tinková, Ján Majtáz, Emília Majtázová, Peter Tinka, Dana Tinková, Emília Krajčovičová, Jaroslav Ragan, Jaroslava Raganová, Jaroslav Šedovič, Vlasta Šedovičová, Branislav Medňanský, Eva Medňanská, Marta Branovičová, Helena Ježíková, Tibor Lindtner, Ján Benda, Ing. Vladimír Bača, Adela Bačová, Elena Bachárová, Eva Jurkovičová, Juraj Alušic, Zlata Alušicová, Ján Lajzo, Iveta Lajzová, RNDr. Pavol Koprivňanský, RNDr. Jiřina Koprivňanská, Anna Peťkovová, Antonie Durcová, Miroslav Hargaš, Marta Hargašová, Soňa Sláviková, Veronika Klognerová, Miloslav Čudrnák, Darina Uhrová, Ladislav Horna, Viera Hornová, Ing. Daniel Mazúr, Ing. Eva Múdra, Pavel Zvědelík, Ing. Dagmar Madudová, Jaromír Zorn, Dáša Zornová, Drahomír Zámečník, Miroslava Bendová, Oľga Horáková, Ing. Ján Hulman, Daniela Hulmanová, Zlata Mikulinová, Ing. Milada Pfefferová, Michal Udvorka, Petra Udvorková, Ing. Július Eisele, Nadežda Eiselová, Ľuboš Ivančík, Ľudmila Ivančíková, Ing. Vladimír Vitek, Alena Vitková, Ivan Vlado, Dušan Blanár, Alžbeta Blanárová, Igor Urbanič, Ľubica Urbaničová, Juraj Valach, Miriam Valachová, Milan Kýška, Michal Stančík, Zlata Stančíková, Mária Mikušová, Ján Volár, Danka Volárová, Miloš Ochodnický, Vladimír Hladký, Elena Hladká, Jozef Saukulič, Božena Saukuličová, Ľudmila Zámečníková, Ján Pollák, Eva Polláková, Marek Bača, Dušan Klimo, Dušan Šimna, Miluše Šimnová, Ján Naď, Jana Naďová, Jana Rayová, Ľubica Slimáková, Svetozár Koritšánsky, Darina Strelníková, Michal Podolský, Janka Podolská, Jaromír Mikulec, Anna Mikulcová, Ivan Galbavý, Renáta Galbavá, Vladimír Jurda, Jarmila Majtásová, Miroslav Knápek, Vladislav Stacho, Mária Stachová, Jiří Hering, Darina Heringová, Vladislav Štefula, Ľubica Štefulová, Dušan Magál, Ing. Vladtimír Čepela, Ing. Jana Čepelová, Pavel Hvožďara, Edita Hvožďarová, Lenka Pagáčová, Viera Jurdová, Dušan Suchý, Eva Suchá, Michal Hanták, Oľga Hantáková, Miroslav Hluchý, Anna Hluchá, Ľubomír Pribiš, Marcela Pribišová, Oľga Blažová
Záložný dlžník: Pavol Hluchý, Milan Strelník, Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá, Rudolf Herák, Viera Heráková, Irena Potfajová, Milan Mikulec, Elena Mikulcová, Alena Hučková, Peter Jurčo, Mária Jurčová, Ján Blaško, Paulína Blašková, Milan Trúsik, Anna Trúsiková, Emília Jansová, Ivan Durec, Dana Durcová, Branislav Gajdoš, Anna Gajdošová, Miroslav Durec, Elena Tischlerová, Milan Tinka, Ľubica Tinková, Ján Majtáz, Emília Majtázová, Peter Tinka, Dana Tinková, Emília Krajčovičová, Jaroslav Ragan, Jaroslava Raganová, Jaroslav Šedovič, Vlasta Šedovičová, Branislav Medňanský, Eva Medňanská, Marta Branovičová, Helena Ježíková, Tibor Lindtner, Ján Benda, Ing. Vladimír Bača, Adela Bačová, Elena Bachárová, Eva Jurkovičová, Juraj Alušic, Zlata Alušicová, Ján Lajzo, Iveta Lajzová, RNDr. Pavol Koprivňanský, RNDr. Jiřina Koprivňanská, Anna Peťkovová, Antonie Durcová, Miroslav Hargaš, Marta Hargašová, Soňa Sláviková, Veronika Klognerová, Miloslav Čudrnák, Darina Uhrová, Ladislav Horna, Viera Hornová, Ing. Daniel Mazúr, Ing. Eva Múdra, Pavel Zvědelík, Ing. Dagmar Madudová, Jaromír Zorn, Dáša Zornová, Drahomír Zámečník, Miroslava Bendová, Oľga Horáková, Ing. Ján Hulman, Daniela Hulmanová, Zlata Mikulinová, Ing. Milada Pfefferová, Michal Udvorka, Petra Udvorková, Ing. Július Eisele, Nadežda Eiselová, Ľuboš Ivančík, Ľudmila Ivančíková, Ing. Vladimír Vitek, Alena Vitková, Ivan Vlado, Dušan Blanár, Alžbeta Blanárová, Igor Urbanič, Ľubica Urbaničová, Juraj Valach, Miriam Valachová, Milan Kýška, Michal Stančík, Zlata Stančíková, Mária Mikušová, Ján Volár, Danka Volárová, Miloš Ochodnický, Vladimír Hladký, Elena Hladká, Jozef Saukulič, Ľudmila Zámečníková, Ján Pollák, Eva Polláková, Marek Bača, Dušan Klimo, Dušan Šimna, Miluše Šimnová, Ján Naď, Jana Naďová, Jana Rayová, Ľubica Slimáková, Svetozár Koritšánsky, Darina Strelníková, Michal Podolský, Janka Podolská, Jaromír Mikulec, Anna Mikulcová, Ivan Galbavý, Renáta Galbavá, Vladimír Jurda, Jarmila Majtásová, Miroslav Knápek, Vladislav Stacho, Mária Stachová, Jiří Hering, Darina Heringová, Vladislav Štefula, Ľubica Štefulová, Dušan Magál, Ing. Vladtimír Čepela, Ing. Jana Čepelová, Pavel Hvožďara, Edita Hvožďarová, Lenka Pagáčová, Viera Jurdová, Dušan Suchý, Eva Suchá, Michal Hanták, Oľga Hantáková, Miroslav Hluchý, Anna Hluchá, Ľubomír Pribiš, Marcela Pribišová, Oľga Blažová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 25604/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia