Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Nociarová Jaroslava - byty, s.r.o.
Záložný dlžník: Jaroslav Hudec, Anna Hudecová, Viera Staroňová, Ivan Tomeček, Otília Tomečeková, Vladimír Hubka, Elena Hubková, Janka Suchánková, Danuta Dzúrová, Milan Lipničan, Danica Lipničanová, Jaroslav Revaj, Lídia Revajová, Ivan Petrík, Marta Petríková, Michal Durnota, Mária Durnotová, Ladislav Hladiš, Elena Bačíková, Marián Rak, Oskar Franko, Miroslav Hostinský, Nina Hostinská, Marián Petráško, Janka Petrášková, Božena Uličná, Ing. František Prádel, Ing. Jana Prádelová, Miroslav Hostinský, Roman Krajči, Ing. Renata Krajčiová, Tomáš Krajčí, Jarmila Krajčíová, František Maslík, Marta Maslíková, Mária Krajčová, Lýdia Šunderlíková, Zora Antolová, Dušan Šlachta, Eva Šlachtová, Martina Klbečková, Štefan Brychta, Danka Brychtová, František Tkáč, Marta Tkáčová, Roman Jamnický, Monika Jamnická, Ing. Pavol Barančík, Marcela Barančíková
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 24737/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia