Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Kvetoslava Juranová, Bytové družstvo Petržalka, Martin Uram, Eva Malíková, Zuzana Čandalová, RNDr. Štefan Kučár, Tibor Orban, Kamila Orbanová, Michal Kalný, Milan Vizváry, Lucia Vizváryová, Ladislav Jajcai, Viera Jajcaiová, Zuzana Augustínová, Richard Augustín, Michaela Augustínová, Darina Nemčáková, Vít Vrabec, Anna Vrabcová, Branislav Vaniher, Milan Chebeň, Marta Chebeňová, Borislav Savov, Roman Savov, Mária Kosíková, Peter Juran, Ľudmila Čierna, JUDr. Anna Uškertová, Ing. Milan Sloboda, Ing. Katarína Nottná, Ladislav Kavický, Mária Kavická, Renata Weissabelová, Vladimíra Cupciová, Peter Barta, Imre Dékány, Eva Dékányová, Viliam Pokorný, Eliška Pokorná, Peter Both, Lívia Bothová, Ladislav Sárközi, Mária Sárköziová, Jozef Rafaj, Šarlota Rafajová, Ľubomír Hickievič, Jana Hickievičová, Peter Mikita, Lucia Mikitová, Miloš Lajcha, Blanka Lajchová, Karol Achberger, Michal Achberger, Adam Schauer, Ján Šmatlava, Viera Šmatlavová, PaedDr. Ružena Novotná, PhDr. Zuzana Štubniaková, Lucia Nekrasovová, Ing. Elena Moravská, Milan Kucman, Magdaléna Kucmanová, Norbert Krcho, Nadežda Krchová, Miroslav Ploskuňák, Alica Ploskuňáková, Jana Duníková, František Kaniščák, Ing. Ľubor Kováč, Štefan Biznár, Katarína Biznárová, Lászlo Róth, Marta Róthová
Záložný dlžník: Kvetoslava Juranová, Bytové družstvo Petržalka, Martin Uram, Eva Malíková, Zuzana Čandalová, RNDr. Štefan Kučár, Tibor Orban, Kamila Orbanová, Michal Kalný, Milan Vizváry, Lucia Vizváryová, Ladislav Jajcai, Viera Jajcaiová, Zuzana Augustínová, Richard Augustín, Michaela Augustínová, Darina Nemčáková, Vít Vrabec, Anna Vrabcová, Branislav Vaniher, Milan Chebeň, Marta Chebeňová, Borislav Savov, Roman Savov, Mária Kosíková, Peter Juran, Ľudmila Čierna, JUDr. Anna Uškertová, Ing. Milan Sloboda, Ing. Katarína Nottná, Ladislav Kavický, Mária Kavická, Renata Weissabelová, Vladimíra Cupciová, Peter Barta, Imre Dékány, Eva Dékányová, Viliam Pokorný, Eliška Pokorná, Peter Both, Lívia Bothová, Ladislav Sárközi, Mária Sárköziová, Jozef Rafaj, Ľubomír Hickievič, Jana Hickievičová, Peter Mikita, Lucia Mikitová, Miloš Lajcha, Blanka Lajchová, Karol Achberger, Michal Achberger, Adam Schauer, Ján Šmatlava, Viera Šmatlavová, PaedDr. Ružena Novotná, PhDr. Zuzana Štubniaková, Lucia Nekrasovová, Ing. Elena Moravská, Milan Kucman, Magdaléna Kucmanová, Norbert Krcho, Nadežda Krchová, Miroslav Ploskuňák, Alica Ploskuňáková, Jana Duníková, František Kaniščák, Ing. Ľubor Kováč, Štefan Biznár, Katarína Biznárová, Lászlo Róth, Marta Róthová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 24168/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia