Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Dušan Juračka, Eva Labudová, Matúš Bagi, Ing. Mária Kostická, Helena Kachničová, Ing. Ferdinand Krátky, Ing. Ľubomír Kolenič, Katarína Koleničová, Peter Jánoška, Jozef Pollák, Soňa Polláková, Roland Takáts, Hana Takátsová, Ing. Peter Šimon, Ing. Eva Šimonová, Zlatica Ráczová, Andrea Novisedláková, Jozef Kolarovič, Irena Kolarovičová, Dušan Dubáň, Jarmila Töröková, Roman Blanár, Monika Lastovková, Michal Čerešňa, Katarína Kostrová, Zuzana Lenochová, Ing. Kamil Mark Greško, Janka Knoll, Ľubomír Hrtánek, Janna Ivanovna Guetchinova, JUDr. Rudolf Mičieta, Eva Salayová, Peter Horňák, Anton Čuba, Shilei Liu, Xinmei Zheng, Tomáš Moravčík, Rastislav Zámečník, Erika Zámečníková, Zuzana Krajicová, PaedDr. Anton Rada, Berta Radová, Mgr. Mária Vermešová, Ján Holásek, Mária Holásková, Ing. Dagmar Rezáková, Mgr. Elena Križková, Tibor Horváth, Mária Horváthová, Ing. Ondrej Lupták, Natália Luptáková, Peter Svrček, Emília Kurucová, Eugen Kotljarevský, Mária Kotljarevská, Mária Varjanová, Marta Bartoňová, Milan Šikula, Roman Sombaty, Jana Sombatyová, Renáta Prvá, Barbora Bugeľová, Soňa Backárová, Dana Borošová, Silvia Kršková, Jozef Szmicsek, Martin Vrba, JUDr. Michaela Baláková, Alžbeta Harasztiová, Rozália Gregorová, Elena Deáková, Michal Baran, Monika Borguľová, Martin Borguľa, Ing. Martina Cverčková, Jaroslava Rechtíková, Valentín Verdun, Helena Verdunová, Ing. Peter Sýkora, Mário Zedníček, Veronika Juriková, Ing. Milan Minda, Ing. Petra Mindová, Ludvík Uher, Oľga Uhrová, Magdaléna Richnáková, PhDr. Jiří Jánošík, JUDr. Alžbeta Jánošíková, Milan Antl, Mária Chrenková, PhDr. Elena Neoveská, Milan Strojný, Eva Strojná, Ľudovít Reisz, Marína Reiszová, Milan Janeček, Eva Janečková, Ružena Páleníková, Viera Gibová, Zdeno Zedníček, Ing. Peter Záturecký, Beata Záturecká, Štefan Fekete, Anna Feketeová, Mgr. Andrea Hippová, Anna Vajsáblová, Ing. Zdenek Petrovič, Ing. Jana Petrovičová, Jozef Zuzák, Oľga Zuzáková, Marek Németh, Katarína Némethová, Ing. Eva Vráblová, Ján Kratochvíla, Anna Kratochvílová, Ivan Gigler, Iveta Giglerová, Eunika Dudová, Miroslav Pajdlhauser, Zuzana Pajdlhauserová, Peter Piterka, Mgr. Silvia Piterková, Jarmila Dvořáková, Zuzana Fukasová, Roland Zdichavský, Ing. Bořivoj Pospíšil, Alena Pospíšilová, Thai Phan Thi, Peter Rokáč, PhDr. Ľubica Rokáčová, Zdenka Capková, Jarmila Karešová, Eduard Polakovič, Ľudmila Polakovičová, PhDr. Judita Stempelová, Ivan Kedžuch, Iveta Kedžuchová, Jozef Kurucz, Edita Kuruczová, Ing. Miloš Černák, Mgr. Andrea Mikušová, Ing. Marián Minárik, Ing. Peter Minárik, Marek Kňaze, Terézia Kňazeová, Beáta Zborníková, Zdenko Zborník, Veronika Lišková, Zdenko Liška, Zita Majerčíková, Ing. Katarína Táborská, MUDr. Dušan Táborský
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Dušan Juračka, Eva Labudová, Matúš Bagi, Ing. Mária Kostická, Helena Kachničová, Ing. Ferdinand Krátky, Ing. Ľubomír Kolenič, Katarína Koleničová, Peter Jánoška, Jozef Pollák, Soňa Polláková, Roland Takáts, Hana Takátsová, Ing. Peter Šimon, Ing. Eva Šimonová, Zlatica Ráczová, Andrea Novisedláková, Jozef Kolarovič, Irena Kolarovičová, Dušan Dubáň, Jarmila Töröková, Roman Blanár, Monika Lastovková, Michal Čerešňa, Katarína Kostrová, Zuzana Lenochová, Ing. Kamil Mark Greško, Janka Knoll, Ľubomír Hrtánek, Janna Ivanovna Guetchinova, JUDr. Rudolf Mičieta, Eva Salayová, Peter Horňák, Anton Čuba, Shilei Liu, Xinmei Zheng, Tomáš Moravčík, Rastislav Zámečník, Erika Zámečníková, Zuzana Krajicová, PaedDr. Anton Rada, Berta Radová, Mgr. Mária Vermešová, Ján Holásek, Mária Holásková, Ing. Dagmar Rezáková, Mgr. Elena Križková, Tibor Horváth, Mária Horváthová, Ing. Ondrej Lupták, Natália Luptáková, Peter Svrček, Emília Kurucová, Eugen Kotljarevský, Mária Kotljarevská, Mária Varjanová, Marta Bartoňová, Milan Šikula, Roman Sombaty, Jana Sombatyová, Renáta Prvá, Barbora Bugeľová, Soňa Backárová, Dana Borošová, Silvia Kršková, Jozef Szmicsek, Martin Vrba, JUDr. Michaela Baláková, Alžbeta Harasztiová, Rozália Gregorová, Elena Deáková, Michal Baran, Monika Borguľová, Martin Borguľa, Ing. Martina Cverčková, Jaroslava Rechtíková, Valentín Verdun, Helena Verdunová, Ing. Peter Sýkora, Mário Zedníček, Veronika Juriková, Ing. Milan Minda, Ing. Petra Mindová, Ludvík Uher, Oľga Uhrová, Magdaléna Richnáková, PhDr. Jiří Jánošík, JUDr. Alžbeta Jánošíková, Milan Antl, Mária Chrenková, PhDr. Elena Neoveská, Milan Strojný, Eva Strojná, Ľudovít Reisz, Marína Reiszová, Milan Janeček, Eva Janečková, Ružena Páleníková, Viera Gibová, Zdeno Zedníček, Ing. Peter Záturecký, Beata Záturecká, Štefan Fekete, Anna Feketeová, Mgr. Andrea Hippová, Anna Vajsáblová, Ing. Zdenek Petrovič, Ing. Jana Petrovičová, Jozef Zuzák, Oľga Zuzáková, Marek Németh, Katarína Némethová, Ing. Eva Vráblová, Ján Kratochvíla, Anna Kratochvílová, Ivan Gigler, Iveta Giglerová, Eunika Dudová, Miroslav Pajdlhauser, Zuzana Pajdlhauserová, Peter Piterka, Mgr. Silvia Piterková, Jarmila Dvořáková, Zuzana Fukasová, Roland Zdichavský, Ing. Bořivoj Pospíšil, Alena Pospíšilová, Thai Phan Thi, Peter Rokáč, PhDr. Ľubica Rokáčová, Zdenka Capková, Jarmila Karešová, Eduard Polakovič, Ľudmila Polakovičová, PhDr. Judita Stempelová, Ivan Kedžuch, Iveta Kedžuchová, Jozef Kurucz, Edita Kuruczová, Ing. Miloš Černák, Ing. Marián Minárik, Ing. Peter Minárik, Marek Kňaze, Terézia Kňazeová, Beáta Zborníková, Zdenko Zborník, Veronika Lišková, Zdenko Liška, Zita Majerčíková, Ing. Katarína Táborská, MUDr. Dušan Táborský
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 23773/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia