Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Ivan Kedžuch, Viera Kedžuchová, Igor Kiss, Ivona Kissová, Gabriel Bulák, Berta Buláková, Ing. Tomáš Kafka, Viliam Borároš, Mária Borárošová, Jozef Huber, Mária Huberová, Ján Nagy, Alžbeta Nagyová, Ing. Andrej Litavec, Mária Litavcová, Gabriel Hammel, Ida Hammelová, Helena Korošová, František Chalúpka, Mária Chalúpková, Ladislav Urminský, Ľubica Urminská, Štefan Strapák, Helena Strapáková, Ľudovít Csomor, Viera Csomorová, Vladimír Hudec, Anna Hudecová, Ing. René Vaš, Štefan Smatana, Terézia Smatanová, Marián Franek, Terézia Franeková, Ivan Rybecký, Angelika Rybecká, Dana Tkáčová, Andrej Šaling, Anton Slováček, Eva Slováčeková, Ján Lukács, Peter Puža, Jarmila Pužová, Miroslav Laco, Jaroslava Lacová, Ladislav Darázs, Margita Darázsová, Marian Novotný, Danka Novotná, Kamila Kapsová, Peter Zika, Helena Ziková, Marek Czanner, Peter Krnáč, Marián Žaškovský, Štefan Bernáth, Mária Bernáthová, Mária Bírová, Ján Matlovič, Alžbeta Matlovičová, Martin Jonek, Mária Cambalová, Nora Mišovičová, Štefan Svoboda, Anna Svobodová, Alfréd Kinzel, Anna Kinzelová, Jana Weberová, Ľubomír Tomus, Helena Tomusová, Milan Korec, Dagmar Korecová, Jana Bruteničová, Miroslav Gejdoš, Marta Gejdošová, Patrik Križan, Gabriela Križanová, Ján Stiegler, Magda Stieglerová, Elena Juráčková, Marta Helesová, Miroslav Heles, Róbert Tomanovič, Elena Tomanovičová, Mária Pelikanová, František Pelikan, Ivan Koren, Darina Korenová, Ladislav Brunacký, Oľga Brunacká, Ivan Bab, Eliška Babová, Božena Harmáthová, Ingrid Boršodyová, Štefan Felix, Eva Felixová, Ing. Zuzana Búciová, Milan Búci, Jana Pašteková, Ing. Dušan Kranjc, Margita Kranjcová, Stanislav Chmelíček, Alžbeta Chmelíčková, Peter Baráth
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Ivan Kedžuch, Viera Kedžuchová, Igor Kiss, Ivona Kissová, Gabriel Bulák, Berta Buláková, Ing. Tomáš Kafka, Viliam Borároš, Mária Borárošová, Jozef Huber, Mária Huberová, Ján Nagy, Alžbeta Nagyová, Ing. Andrej Litavec, Mária Litavcová, Gabriel Hammel, Ida Hammelová, Helena Korošová, František Chalúpka, Mária Chalúpková, Ladislav Urminský, Ľubica Urminská, Štefan Strapák, Helena Strapáková, Ľudovít Csomor, Viera Csomorová, Vladimír Hudec, Anna Hudecová, Ing. René Vaš, Štefan Smatana, Terézia Smatanová, Marián Franek, Terézia Franeková, Ivan Rybecký, Angelika Rybecká, Dana Tkáčová, Andrej Šaling, Anton Slováček, Eva Slováčeková, Ján Lukács, Peter Puža, Jarmila Pužová, Miroslav Laco, Jaroslava Lacová, Ladislav Darázs, Margita Darázsová, Marian Novotný, Danka Novotná, Kamila Kapsová, Peter Zika, Helena Ziková, Marek Czanner, Peter Krnáč, Marián Žaškovský, Štefan Bernáth, Mária Bernáthová, Mária Bírová, Ján Matlovič, Alžbeta Matlovičová, Martin Jonek, Mária Cambalová, Nora Mišovičová, Štefan Svoboda, Anna Svobodová, Alfréd Kinzel, Anna Kinzelová, Jana Weberová, Ľubomír Tomus, Helena Tomusová, Milan Korec, Dagmar Korecová, Jana Bruteničová, Miroslav Gejdoš, Marta Gejdošová, Patrik Križan, Gabriela Križanová, Ján Stiegler, Magda Stieglerová, Elena Juráčková, Marta Helesová, Miroslav Heles, Róbert Tomanovič, Elena Tomanovičová, Mária Pelikanová, František Pelikan, Ivan Koren, Darina Korenová, Ladislav Brunacký, Oľga Brunacká, Ivan Bab, Eliška Babová, Božena Harmáthová, Ingrid Boršodyová, Štefan Felix, Eva Felixová, Ing. Zuzana Búciová, Milan Búci, Jana Pašteková, Ing. Dušan Kranjc, Margita Kranjcová, Stanislav Chmelíček, Alžbeta Chmelíčková, Peter Baráth
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 23565/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia