Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo I, Košice, Anna Raganová, Ján Straka, Jolana Kováčová, Mária Vargová, Anna Potocká, Tatiana Žigová, Ján Chromý, Ing. Cyril Hricišin, Eva Hronská, MUDr. Viera Kolínová, MUDr. Ivan Kolín, Mária Vydrová, Mária Trojáková, Mohsen Movassi, Juraj Plander, Anna Jokelová, Ing. Ján Dugas, Renáta Dugasová, Imrich Fenár, Rudolf Balogh, Natália Biathová, Jozef Barabáš, Margita Kašperová, Ladislav Ondrášek, Ing. Peter Ferko, Alžbeta Čutková, Marta Riemerová, Ing. Štefan Fedorčák, MUDr. Elena Karabová, MVDr. Daniela Ohlasová, Helena Smutná, Marta Šuchtová, Jaroslav Miško, Peter Nagy, Katarína Nagyová, Jozef Szabó, Dana Szabóová, Rozália Veiserová, Mária Safková, Andrea Tkáčová, Zuzana Olexová, Gabriel Olexa, MUDr. Miroslav Pitoňák, Ing. Martin Pankuch, Mária Kurucová, MUDr. Ľubomír Lenárt, MUDr. Peter Keczer, Erika Keczerová, Anna Borkeszová, Ladislav Borkesz, Vincent Bernát, Mária Bernátová, Peter Csanády, Silvia Csanádyová, Ing. Andrea Seligová, Ing. Eva Čirčová, Irena Tomčányiová, MUDr. Erika Dosedlová, Karol Zsigray, MVDr. Beáta Zsigrayová, PhDr. Vladimír Kumičák, Marián Polča, Danuše Oroszová, Ján Mikszáth, Viola Mikszáthová, Gabriela Tomková, Hedviga Baloghová, Pavel Smutný, MVDr. Peter Dosedla, Eva Kumičáková, Mgr. Anna Koromházová, Ida Jedlová, Ing. Andrej Žiga, Ing. Gyönyi Lehoczká, Mgr. Zuzana Küchlerová, Ing. Zoltán Pallér, Ing. Ladislav Necela, Daniela Dudríková, Laura Adamová, Štefánia Pučkovská, Eva Košalková, Ing. Ján Zimmermann, Ing. Anna Zimmermannová, MUDr. Jozef Kropáč, Ing. Peter Niezgodský, Anna Planderová, Konštantín Wrančik, Aurélia Kočíková, Michal Gido, MUDr. Stanislav Gido, Ružena Štrbová, Anna Gálová, Emília Kovatsová, Silvia Balážová, Peter Wisniewiczki, Anna Wisniewiczkiová, RNDr. Richard Malík PhD., Róbert Varga, PhDr. Beáta Rešková, Ing. Eva Ivancsová, Mária Rošková, Ing. Andrea Pankuchová, Marek Wiliams, Ing. Iveta Lenártová, Ing. Peter Kukura, MUDr. Andrea Kukurová, RNDr. Mária Jesenská, MUDr. Rastislav Litavski, Henrieta Furiková, Ing. Vladislav Vavro, Darina Vavrová, Mária Lopatová, Jozef Jas, Peter Medviď, Iveta Lenártová, RNDr. Janka Csajková, Viktor Juhász, RNDr. Alexandra Klenovčanová, Jaroslav Novák, Marián Čekovský, Ľubomíra Čierna, Martina Smerecká, Margita Kurucová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo I, Košice, Anna Raganová, Ján Straka, Jolana Kováčová, Mária Vargová, Anna Potocká, Tatiana Žigová, Ján Chromý, Ing. Cyril Hricišin, Eva Hronská, MUDr. Viera Kolínová, MUDr. Ivan Kolín, Mária Vydrová, Mária Trojáková, Mohsen Movassi, Juraj Plander, Anna Jokelová, Ing. Ján Dugas, Renáta Dugasová, Imrich Fenár, Rudolf Balogh, Natália Biathová, Jozef Barabáš, Margita Kašperová, Ladislav Ondrášek, Ing. Peter Ferko, Alžbeta Čutková, Marta Riemerová, Ing. Štefan Fedorčák, MUDr. Elena Karabová, MVDr. Daniela Ohlasová, Helena Smutná, Marta Šuchtová, Jaroslav Miško, Peter Nagy, Katarína Nagyová, Jozef Szabó, Dana Szabóová, Rozália Veiserová, Mária Safková, Andrea Tkáčová, Zuzana Olexová, Gabriel Olexa, MUDr. Miroslav Pitoňák, Ing. Martin Pankuch, Mária Kurucová, MUDr. Ľubomír Lenárt, MUDr. Peter Keczer, Erika Keczerová, Anna Borkeszová, Ladislav Borkesz, Vincent Bernát, Mária Bernátová, Peter Csanády, Silvia Csanádyová, Ing. Andrea Seligová, Ing. Eva Čirčová, Irena Tomčányiová, MUDr. Erika Dosedlová, Karol Zsigray, MVDr. Beáta Zsigrayová, PhDr. Vladimír Kumičák, Marián Polča, Danuše Oroszová, Ján Mikszáth, Viola Mikszáthová, Gabriela Tomková, Hedviga Baloghová, Pavel Smutný, MVDr. Peter Dosedla, Eva Kumičáková, Mgr. Anna Koromházová, Ida Jedlová, Ing. Andrej Žiga, Ing. Gyönyi Lehoczká, Mgr. Zuzana Küchlerová, Ing. Zoltán Pallér, Ing. Ladislav Necela, Daniela Dudríková, Laura Adamová, Štefánia Pučkovská, Eva Košalková, Ing. Ján Zimmermann, Ing. Anna Zimmermannová, MUDr. Jozef Kropáč, Ing. Peter Niezgodský, Anna Planderová, Konštantín Wrančik, Aurélia Kočíková, Michal Gido, MUDr. Stanislav Gido, Ružena Štrbová, Anna Gálová, Emília Kovatsová, Silvia Balážová, Peter Wisniewiczki, Anna Wisniewiczkiová, RNDr. Richard Malík PhD., Róbert Varga, PhDr. Beáta Rešková, Ing. Eva Ivancsová, Mária Rošková, Ing. Andrea Pankuchová, Marek Wiliams, Ing. Iveta Lenártová, Ing. Peter Kukura, MUDr. Andrea Kukurová, RNDr. Mária Jesenská, MUDr. Rastislav Litavski, Henrieta Furiková, Ing. Vladislav Vavro, Darina Vavrová, Mária Lopatová, Jozef Jas, Peter Medviď, Iveta Lenártová, RNDr. Janka Csajková, Viktor Juhász, RNDr. Alexandra Klenovčanová, Jaroslav Novák, Marián Čekovský, Ľubomíra Čierna, Martina Smerecká, Margita Kurucová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 22870/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia