Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ladislav Filický, Alena Filická, Emília Húsková, Jozef Dančo, Ľudmila Dančová, Ing. Ľudovít Balaži, Katarína Balažiová, Kuraňko Miroslav, CASSOVIA Group s. r. o., Margita Kuraňková, Vladimír Vrždiak, Ján Štefánek, Dr. Eva Nováková, Mária Štefáneková, Ján Štefánek, Andrej Štefánek, RNDr. Marián Moravčík, RNDr. Anna Moravčíková, Anastázia Burošová, Marika Rádyová, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Záložný dlžník: Ladislav Filický, Alena Filická, Emília Húsková, Jozef Dančo, Ľudmila Dančová, Ing. Ľudovít Balaži, Katarína Balažiová, Kuraňko Miroslav, CASSOVIA Group s. r. o., Margita Kuraňková, Vladimír Vrždiak, Ján Štefánek, Dr. Eva Nováková, Mária Štefáneková, Ján Štefánek, Andrej Štefánek, RNDr. Marián Moravčík, RNDr. Anna Moravčíková, Anastázia Burošová, Marika Rádyová, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 22022/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia