Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jozef Malárik, Ing. Miroslav Pšenica, Ing. Miloš Bača, Alena Hložková, Ing. Ľubomír Bučko, Milan Manák, Matúš Dinga, Marián Halienka, Bc. Ľubica Halienková, Jarmila Marcinková, Jana Brožeková, Ing. Václav Šika, Ľudmila Šiková, Viera Bačová, Kvetoslava Plavinová, Paulína Plavinová, Kvetoslava Plavinová, Juraj Kišš, Ján Kršák, Katarína Kršáková, Vladimír Labudík, Irena Labudíková, Ing. Bohuslav Ďuriš, Anna Ďurišová, Marián Kontina, Naďa Kontinová, Marián Hrašný, Andrea Hrašná, Marko Viglaš, Soňa Viglašová, Ján Medňanský, Magdaléna Mareková, Ing. Milan Marek, Milan Kubečka, Zuzana Kubečková, Iveta Miklášová, Miroslav Pagáč, Ing. Miroslav Buchel, Daniela Buchelová, Milan Buno, Mária Bunová, Rastislav Samek, Zuzana Sameková, Miroslav Malík, Peter Malík, Július Cibulka, Jaroslav Janso, Ing. Pavol Chalupa, Ľubica Chalupová, Drahomír Laurenčík, Alena Maláriková, Ing. Miroslava Pavlovičová, Elena Hanicová, Ing. Mária Pšenicová, Ján Rácz, Kristína Ráczová, Mária Kaššovicová, Ing. Radoslav Krivčík, Ing. Michaela Krivčíková, Miloslav Štefanech, Miroslava Vlasáková, Michal Držka, Ľuboš Andrášik, Ivana Andrášiková, Augustín Novomestský, Emília Novomestská, Ivan Skaličan, Anna Skaličanová, Ivan Drška, Helena Vrábliková, Lenka Blažejová, Mária Špirková, Anna Marková, Vladimír Marek, Richard Marek, Peter Antala, Silvia Antalová, Ing. Ivan Staňo, Elena Staňová, MUDr. Marián Ležovič, Marta Ležovičová, Emília Milatová, Miroslav Vaško, Oľga Vašková, Ján Kožela, Alena Koželová, Mgr. Marta Sadloňová, Milan Poľanský, Božena Poľanská, Ing. František Úšela, Zdeňka Úšelová, Jozef Čecho, Ján Zemanovič, Oľga Zemanovičová, Jozef Chudík, Oľga Chudíková, Peter Labudík, Milan Juriš, Miroslav Zálešák, Ľudmila Zálešáková, Gabriela Pišteková, Marián Púdelka, Ľuboš Bilčik, Mgr. Alena Bilčiková, Patrik Šopák, Silvia Šopáková, Milan Turzík, Mgr. Erika Turzíková, Miroslav Susko, Katarína Susková, Pavol Korytina, Iveta Korytinová, Ľubomír Mikulec, Anna Mikulecová, Milan Slávik, Mária Sláviková, Gustáv Adler, Oľga Adlerová, Ján Štefka, Jaroslava Štefková, Michal Melicher, Mária Melicherová, Miroslav Lukáč, Ľubica Lukáčová, Daniela Gúčiková, Pavel Klačko, Alžbeta Klačková
Záložný dlžník: Jozef Malárik, Ing. Miroslav Pšenica, Ing. Miloš Bača, Alena Hložková, Ing. Ľubomír Bučko, Milan Manák, Matúš Dinga, Marián Halienka, Bc. Ľubica Halienková, Jarmila Marcinková, Jana Brožeková, Ing. Václav Šika, Ľudmila Šiková, Viera Bačová, Kvetoslava Plavinová, Paulína Plavinová, Kvetoslava Plavinová, Juraj Kišš, Ján Kršák, Katarína Kršáková, Vladimír Labudík, Irena Labudíková, Ing. Bohuslav Ďuriš, Anna Ďurišová, Marián Kontina, Naďa Kontinová, Marián Hrašný, Andrea Hrašná, Marko Viglaš, Soňa Viglašová, Ján Medňanský, Magdaléna Mareková, Ing. Milan Marek, Milan Kubečka, Zuzana Kubečková, Iveta Miklášová, Miroslav Pagáč, Ing. Miroslav Buchel, Daniela Buchelová, Milan Buno, Mária Bunová, Rastislav Samek, Zuzana Sameková, Miroslav Malík, Peter Malík, Július Cibulka, Jaroslav Janso, Ing. Pavol Chalupa, Ľubica Chalupová, Drahomír Laurenčík, Alena Maláriková, Ing. Miroslava Pavlovičová, Elena Hanicová, Ing. Mária Pšenicová, Ján Rácz, Kristína Ráczová, Mária Kaššovicová, Ing. Radoslav Krivčík, Ing. Michaela Krivčíková, Miloslav Štefanech, Miroslava Vlasáková, Michal Držka, Ľuboš Andrášik, Ivana Andrášiková, Augustín Novomestský, Emília Novomestská, Ivan Skaličan, Anna Skaličanová, Ivan Drška, Helena Vrábliková, Lenka Blažejová, Mária Špirková, Anna Marková, Vladimír Marek, Richard Marek, Peter Antala, Silvia Antalová, Ing. Ivan Staňo, Elena Staňová, MUDr. Marián Ležovič, Marta Ležovičová, Emília Milatová, Miroslav Vaško, Oľga Vašková, Ján Kožela, Alena Koželová, Mgr. Marta Sadloňová, Milan Poľanský, Božena Poľanská, Ing. František Úšela, Zdeňka Úšelová, Jozef Čecho, Ján Zemanovič, Oľga Zemanovičová, Jozef Chudík, Oľga Chudíková, Peter Labudík, Milan Juriš, Miroslav Zálešák, Ľudmila Zálešáková, Gabriela Pišteková, Marián Púdelka, Ľuboš Bilčik, Mgr. Alena Bilčiková, Patrik Šopák, Silvia Šopáková, Milan Turzík, Mgr. Erika Turzíková, Miroslav Susko, Katarína Susková, Pavol Korytina, Iveta Korytinová, Ľubomír Mikulec, Anna Mikulecová, Milan Slávik, Mária Sláviková, Gustáv Adler, Oľga Adlerová, Ján Štefka, Jaroslava Štefková, Michal Melicher, Mária Melicherová, Miroslav Lukáč, Ľubica Lukáčová, Daniela Gúčiková, Pavel Klačko, Alžbeta Klačková
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 21046/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia