Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Václav Myslivec, Jaroslav Niňaj, Ing. Pavol Musil, Katarína Musilová, Antonín Neterda, Ing. Jozef Vendégh, Dr. Jarmila Vendéghová, Jozef Vendégh, Lucia Vendéghová, Marta Galbavá, Stanislav Lepot, Elena Martinková, Milan Zinger, Ing. Jiří Karlík, Ing. Eva Karlíková, Stanislav Dunajský, Viera Dunajská, Janka Kováčová, Alena Bumbálová, Ladislav Lašček, Anna Kováčiková, Ladislav Bača, Anna Bačová, PhDr. Michal Čižík, Jarmila Čižíková, PhDr. Emília Gešková, Ondrej Chriašteľ, Mária Chriašteľová, Anna Niňajová, Ján Šimičák, František Dzurianik, Ivan Bumbál, Jela Dzurianiková, Viliam Dolinský, Ivana Kmeťová, Eva Běhalová, Mgr. Elena Zdražilová, Ing. Milan Jenčo, Ing. Jarmila Jenčová, Oľga Slivková, Erika Varhoľáková, Edita Forgáčová, Jaroslav Binka, Anna Binková, Štefan Rybársky, Ing. Dušan Trnovský, Viera Nahálková, Pavol Trnovský, Marek Hlušák, JUDr. Igor Voštinák, MUDr. Marta Voštináková, Terézia Böhmová, Jozef Melleg, Zdena Šimová, František Fússi, Tatiana Fússiová, Daša Rakovanová, Peter Bobula, Valéria Bobulová, Ján Böhm, Kristína Hafiňáková, Peter Bortel, Jaroslav Kováč, Anna Kováčová, Janka Čillíková, Miroslav Neset, Alena Vyskočániová, Ladislav Lašček, Mária Laščeková, Katarína Gregorová, Martin Dančo, Viera Pivková, Michal Pivko, Zuzana Pivková, Marta Roziaková, Ing. Peter Huraj, Ing. Katarína Račková, Ján Milošiak, Eva Milošiaková, Andrea Štefanicová, Eduard Kandera, Kveta Kanderová, Tibor Koniar, Elena Koniarová, Lenka Baranovičová, Ing. Tatiana Kolečeková, Martina Paluchová, Jana Holanová, Ing. Milan Macko, Milan Kovařík, Janka Kovaříková, Jozef Surovec, Elena Surovcová, Emil Baleja, Daniela Balejová, Ing. Andrej Kubík, Mgr. Zuzana Kubíková, Zdena Zubajová, Ján Albert, Elena Albertová, Oldrich Matal, Ján Belluš, Peter Rybín, Dr. Milena Rybínová, Janka Zvarová, Milan Križka, Jaroslava Križková, Milan Majerník, Ing. Eva Jasičová, Ján Zalanfi, Elena Zalanfiová, Elena Havrilová, RSDr. Milan Sedliak, Anna Sedliaková, Vladimír Jambrich, Mariana Miková, Ing. Ľudmila Kušíková, Zdenko Žiaran, Branislav Žiaran, Jana Trgalová, Ján Kráľ, Erika Kráľová, Marieta Repčeková, Marta Kruppová, Jaroslav Murgoš, Františka Murgošová, Emília Dunajová, Ing. Jaroslav Kaláth, Anna Kaláthová, Vilma Kalathová, Ing. Miloš Pokrievka, Jarmila Pokrievková, Ľubomír Michalovič, Anna Michalovičová, Irena Kubíková, Marta Cidilová, Mária Marečková, František Gábor, Dana Gáborová, Ľudmila Kubalová, Vladimír Buzák, Eva Žiaranová, Mária Štepitová, Richard Rajniak, Ľubica Pančušková, Anna Balážová, Ondrej Dvoran, Gabriela Dvoranová, Ing. František Gubáš, Bc. Ivana Gubášová, Monika Nahálková, Peter Kráľ, Kvetoslava Kráľová, Peter Varhoľák, Jolana Lepotová, Ivan Gondor, Katarína Bellušová, Mesto Liptovský Mikuláš
Záložný dlžník: Ing. Václav Myslivec, Jaroslav Niňaj, Ing. Pavol Musil, Katarína Musilová, Antonín Neterda, Ing. Jozef Vendégh, Dr. Jarmila Vendéghová, Jozef Vendégh, Lucia Vendéghová, Marta Galbavá, Stanislav Lepot, Elena Martinková, Milan Zinger, Ing. Jiří Karlík, Ing. Eva Karlíková, Stanislav Dunajský, Viera Dunajská, Janka Kováčová, Alena Bumbálová, Ladislav Lašček, Anna Kováčiková, Ladislav Bača, Anna Bačová, PhDr. Michal Čižík, Jarmila Čižíková, PhDr. Emília Gešková, Ondrej Chriašteľ, Mária Chriašteľová, Anna Niňajová, Ján Šimičák, František Dzurianik, Ivan Bumbál, Jela Dzurianiková, Viliam Dolinský, Ivana Kmeťová, Eva Běhalová, Mgr. Elena Zdražilová, Ing. Milan Jenčo, Ing. Jarmila Jenčová, Oľga Slivková, Erika Varhoľáková, Edita Forgáčová, Jaroslav Binka, Anna Binková, Štefan Rybársky, Ing. Dušan Trnovský, Viera Nahálková, Pavol Trnovský, Marek Hlušák, JUDr. Igor Voštinák, MUDr. Marta Voštináková, Terézia Böhmová, Jozef Melleg, Zdena Šimová, František Fússi, Tatiana Fússiová, Daša Rakovanová, Peter Bobula, Valéria Bobulová, Ján Böhm, Kristína Hafiňáková, Peter Bortel, Jaroslav Kováč, Anna Kováčová, Janka Čillíková, Miroslav Neset, Alena Vyskočániová, Ladislav Lašček, Mária Laščeková, Katarína Gregorová, Martin Dančo, Viera Pivková, Michal Pivko, Zuzana Pivková, Marta Roziaková, Ing. Peter Huraj, Ing. Katarína Račková, Ján Milošiak, Eva Milošiaková, Andrea Štefanicová, Eduard Kandera, Kveta Kanderová, Tibor Koniar, Elena Koniarová, Lenka Baranovičová, Ing. Tatiana Kolečeková, Martina Paluchová, Jana Holanová, Ing. Milan Macko, Milan Kovařík, Janka Kovaříková, Jozef Surovec, Elena Surovcová, Emil Baleja, Daniela Balejová, Ing. Andrej Kubík, Mgr. Zuzana Kubíková, Zdena Zubajová, Ján Albert, Elena Albertová, Oldrich Matal, Ján Belluš, Peter Rybín, Dr. Milena Rybínová, Janka Zvarová, Milan Križka, Jaroslava Križková, Milan Majerník, Ing. Eva Jasičová, Ján Zalanfi, Elena Zalanfiová, Elena Havrilová, RSDr. Milan Sedliak, Anna Sedliaková, Vladimír Jambrich, Mariana Miková, Ing. Ľudmila Kušíková, Zdenko Žiaran, Branislav Žiaran, Jana Trgalová, Ján Kráľ, Erika Kráľová, Marieta Repčeková, Marta Kruppová, Jaroslav Murgoš, Františka Murgošová, Emília Dunajová, Ing. Jaroslav Kaláth, Anna Kaláthová, Vilma Kalathová, Ing. Miloš Pokrievka, Jarmila Pokrievková, Ľubomír Michalovič, Anna Michalovičová, Irena Kubíková, Marta Cidilová, Mária Marečková, František Gábor, Dana Gáborová, Ľudmila Kubalová, Vladimír Buzák, Eva Žiaranová, Mária Štepitová, Richard Rajniak, Ľubica Pančušková, Anna Balážová, Ondrej Dvoran, Gabriela Dvoranová, Ing. František Gubáš, Bc. Ivana Gubášová, Monika Nahálková, Peter Kráľ, Kvetoslava Kráľová, Peter Varhoľák, Jolana Lepotová, Ivan Gondor, Katarína Bellušová, Mesto Liptovský Mikuláš
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 20571/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia