Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Jozef Pekar, Jaroslava Pekarová, Miroslav Bušovský, Eliška Bušovská, Ľubomír Dobroň, Oľga Dobroňová, PRIMA ESTATE, Ján Franček, Mária Frančeková, Marianna Uríková, Július Hos, Ing. Lenka Hosová, Miroslav Martikáň, Mgr. Iveta Martikáňová, Ľuboš Meszároš, Viera Meszárošová, Anton Šiška, Anna Šišková, Marián Lacko, Zuzana Lacková, Tibor Kocan, Patrik Kocan, Ing. Milan Bandúr, Ľuboslava Bandúrová, Bohuslav Kamas, Jozefína Kamasová, Ing. Vladimír Ďuraj, Ing. Anna Ďurajová, Ing. Vladimír Zábojník, Ing. Mária Zábojníková, Robert Antal, Ing. Zuzana Antalová, Jarmila Hrenáková, Ing. Anna Krekáčová, Mgr. Jozef Kotačka, Mgr. Miroslava Kotačková, Pavel Balej, Ing. Janka Balejová, Milan Hradňanský, Ľubica Hradňanská, Peter Lengyel, Marianna Lengyelová, Zdena Hrebičíková, Marián Vícena, Martina Vícenová, Emil Cáder, Anna Cádrová, Iveta Michaldová, Mgr. Emília Rojková, Jaroslav Sakala, Vilma Sakalová, Eva Štrbáková, Michal Štrbák, Katarína Štrbáková, Jozef Galus, Mariana Galusová, Jaroslav Šagát, Milena Šagátová, Radoslav Šuvara, Magdaléna Šuvarová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Jozef Pekar, Jaroslava Pekarová, Miroslav Bušovský, Eliška Bušovská, Ľubomír Dobroň, Oľga Dobroňová, PRIMA ESTATE, Ján Franček, Mária Frančeková, Marianna Uríková, Július Hos, Ing. Lenka Hosová, Miroslav Martikáň, Mgr. Iveta Martikáňová, Ľuboš Meszároš, Viera Meszárošová, Anton Šiška, Anna Šišková, Marián Lacko, Zuzana Lacková, Tibor Kocan, Patrik Kocan, Ing. Milan Bandúr, Ľuboslava Bandúrová, Bohuslav Kamas, Jozefína Kamasová, Ing. Vladimír Ďuraj, Ing. Anna Ďurajová, Ing. Vladimír Zábojník, Ing. Mária Zábojníková, Robert Antal, Ing. Zuzana Antalová, Jarmila Hrenáková, Ing. Anna Krekáčová, Mgr. Jozef Kotačka, Mgr. Miroslava Kotačková, Pavel Balej, Ing. Janka Balejová, Milan Hradňanský, Ľubica Hradňanská, Peter Lengyel, Marianna Lengyelová, Zdena Hrebičíková, Marián Vícena, Martina Vícenová, Emil Cáder, Anna Cádrová, Iveta Michaldová, Mgr. Emília Rojková, Jaroslav Sakala, Vilma Sakalová, Eva Štrbáková, Michal Štrbák, Katarína Štrbáková, Jozef Galus, Mariana Galusová, Jaroslav Šagát, Milena Šagátová, Radoslav Šuvara, Magdaléna Šuvarová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 19937/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia