Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Jozef Pekar, Jaroslava Pekarová, Miroslav Bušovský, Eliška Bušovská, Ľubomír Dobroň, Oľga Dobroňová, PRIMA ESTATE, Ján Franček, Mária Frančeková, Marianna Uríková, Július Hos, Ing. Lenka Hosová, Miroslav Martikáň, Mgr. Iveta Martikáňová, Ľuboš Meszároš, Viera Meszárošová, Anton Šiška, Anna Šišková, Marián Lacko, Zuzana Lacková, Tibor Kocan, Patrik Kocan, Ing. Milan Bandúr, Ľuboslava Bandúrová, Bohuslav Kamas, Jozefína Kamasová, Ing. Vladimír Ďuraj, Ing. Anna Ďurajová, Ing. Vladimír Zábojník, Ing. Mária Zábojníková, Robert Antal, Ing. Zuzana Antalová, Jarmila Hrenáková, Ing. Anna Krekáčová, Mgr. Jozef Kotačka, Mgr. Miroslava Kotačková, Pavel Balej, Ing. Janka Balejová, Milan Hradňanský, Ľubica Hradňanská, Peter Lengyel, Marianna Lengyelová, Zdena Hrebičíková, Marián Vícena, Martina Vícenová, Emil Cáder, Anna Cádrová, Iveta Michaldová, Mgr. Emília Rojková, Jaroslav Sakala, Vilma Sakalová, Eva Štrbáková, Michal Štrbák, Katarína Štrbáková, Jozef Galus, Mariana Galusová, Jaroslav Šagát, Milena Šagátová, Radoslav Šuvara, Magdaléna Šuvarová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Jozef Pekar, Jaroslava Pekarová, Miroslav Bušovský, Eliška Bušovská, Ľubomír Dobroň, Oľga Dobroňová, PRIMA ESTATE, Ján Franček, Mária Frančeková, Marianna Uríková, Július Hos, Ing. Lenka Hosová, Miroslav Martikáň, Mgr. Iveta Martikáňová, Ľuboš Meszároš, Viera Meszárošová, Anton Šiška, Anna Šišková, Marián Lacko, Zuzana Lacková, Tibor Kocan, Patrik Kocan, Ing. Milan Bandúr, Ľuboslava Bandúrová, Bohuslav Kamas, Jozefína Kamasová, Ing. Vladimír Ďuraj, Ing. Anna Ďurajová, Ing. Vladimír Zábojník, Ing. Mária Zábojníková, Robert Antal, Ing. Zuzana Antalová, Jarmila Hrenáková, Ing. Anna Krekáčová, Mgr. Jozef Kotačka, Mgr. Miroslava Kotačková, Pavel Balej, Ing. Janka Balejová, Milan Hradňanský, Ľubica Hradňanská, Peter Lengyel, Marianna Lengyelová, Zdena Hrebičíková, Marián Vícena, Martina Vícenová, Emil Cáder, Anna Cádrová, Iveta Michaldová, Mgr. Emília Rojková, Jaroslav Sakala, Vilma Sakalová, Eva Štrbáková, Michal Štrbák, Katarína Štrbáková, Jozef Galus, Mariana Galusová, Jaroslav Šagát, Milena Šagátová, Radoslav Šuvara, Magdaléna Šuvarová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 19937/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia