Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Dáša Kvačkajová, Klaudia Dršková, Mária Tkáčová, Stanislav Moravčík, Bytové družstvo Petržalka, Stanislav Kvačkaj, Jozef Meliš, Emília Melišová, Ján Šimo, Jana Petrášová, Alena Prícka, Štefan Cisár, Lívia Cisárová, Ing. Marta Vencelová, Ing. Alena Holá, Edita Jánošová, Mgr. Juraj Tóth, Ing. Gabriela Tóthová, Jozef Roman, Lydia Romanová, Milan Frátrik, Anna Frátriková, Andrea Ganajová, Ľubomír Mojš, Ing. Jozef Just, Ing. Elena Justová, Ing. Renáta Novosadová, Štefan Fukna, Katarína Fuknová, Stanislav Zontág, Miroslav Ďurajka, Viera Ďurajková, Patrik Melioris, Stanislav Škoda, Mária Škodová, Dušan Slezák, Helena Slezáková, Ing. Milan Tomek, Mária Tomeková, Radoslav Kmeť, Soňa Kmeťová, Ing. Ľubomír Šebela, Ing. Natália Šebelová, Ján Masarovič, Irena Masarovičová, Jozef Drška, Ing. Milan Masaryk, Ing. Jana Masaryková, Ing. Marian Krajcirik, Michaela Krajciriková, Ing. Richard Modrák, Ing. Jana Modráková, Vojtech Nagy, Mária Nagyová, Mária Tarabová, Pavol Kiss, Alena Kissová, Vladimír Stanislav, Dana Stanislavová, Peter Cibulka, Anna Cibulková, Ladislav Seman, Agnesa Semanová, Ladislav Michňák, Viera Moravčíková, Pavol Martanovič, Alena Martanovičová, Milan Šopinec, Eva Šopincová, Miroslav Lukovský, Ing. Mária Lukovská, František Mikoczi, Beata Mikocziová, Ing. Peter Prokopčák, Ladislav Alföldi, Zuzana Alföldiová, Juraj Koudelka, Daniela Koudelková, Stanislav Vanek, Marian Tkáč, Ivan Pinter, Ing. Darina Pinterová, Ing. Juraj Kabzan, Ing. Teodora Kabzanová, Zdenka Zontágová, Alena Vaneková
Záložný dlžník: Dáša Kvačkajová, Klaudia Dršková, Mária Tkáčová, Stanislav Moravčík, Bytové družstvo Petržalka, Stanislav Kvačkaj, Jozef Meliš, Emília Melišová, Ján Šimo, Jana Petrášová, Alena Prícka, Štefan Cisár, Lívia Cisárová, Ing. Marta Vencelová, Ing. Alena Holá, Edita Jánošová, Mgr. Juraj Tóth, Ing. Gabriela Tóthová, Jozef Roman, Lydia Romanová, Milan Frátrik, Anna Frátriková, Andrea Ganajová, Ľubomír Mojš, Ing. Jozef Just, Ing. Elena Justová, Ing. Renáta Novosadová, Štefan Fukna, Katarína Fuknová, Stanislav Zontág, Miroslav Ďurajka, Viera Ďurajková, Patrik Melioris, Stanislav Škoda, Mária Škodová, Dušan Slezák, Helena Slezáková, Ing. Milan Tomek, Mária Tomeková, Radoslav Kmeť, Soňa Kmeťová, Ing. Ľubomír Šebela, Ing. Natália Šebelová, Ján Masarovič, Irena Masarovičová, Jozef Drška, Ing. Milan Masaryk, Ing. Jana Masaryková, Ing. Marian Krajcirik, Michaela Krajciriková, Ing. Richard Modrák, Ing. Jana Modráková, Vojtech Nagy, Mária Nagyová, Mária Tarabová, Pavol Kiss, Alena Kissová, Vladimír Stanislav, Dana Stanislavová, Peter Cibulka, Anna Cibulková, Ladislav Seman, Agnesa Semanová, Ladislav Michňák, Viera Moravčíková, Pavol Martanovič, Alena Martanovičová, Milan Šopinec, Eva Šopincová, Miroslav Lukovský, Ing. Mária Lukovská, František Mikoczi, Beata Mikocziová, Ing. Peter Prokopčák, Ladislav Alföldi, Zuzana Alföldiová, Juraj Koudelka, Daniela Koudelková, Stanislav Vanek, Marian Tkáč, Ivan Pinter, Ing. Darina Pinterová, Ing. Juraj Kabzan, Ing. Teodora Kabzanová, Zdenka Zontágová, Alena Vaneková
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 19794/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia