Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Alojz Joščák, Pavol Hermel, Peter Lipták, František Barnáš, Karol Stajančo, Stanislav Jochman, Ing. Štefan Staviarsky, Oľga Michaliková, Mária Polohová, Vladislav Jedinák, Ing. Milan Ploskuňák, Cyril Baňas, Ing. Milan Holent, Mária Strapková, Ivan Zbiňovský, Ján Segľa, Mária Timková, Renáta Železníková, Konštantín Madzik, Marián Šoltés, Jaroslav Malnaši, Ing. Milan Gardoš, Darina Stajančová, Agáta Trnovská, JUDr. Ivan Štoffa, Ing. Bohuš Bečaver, Katarína Šimková, Ing. Ľudovít Tatranský, Ing. Milan Leško, Ing. Alexander Iľkovič, Ing. Eugen Krupa, Margita Stajančová, Janka Grešová, Valerián Sabol, Ing.arch. Jozef Bačinský, Ing. Slavomír Beliš, Mária Pekárová, František Kažimír, Gustav Durkáč, Martin Bruža, Magdaléna Tverdíková, Ing. Milan Tokár, Rastislav Bartoš, Ing. Marek Lukáč, Jozef Kraviar
Záložný dlžník: Alojz Joščák, Pavol Hermel, Peter Lipták, František Barnáš, Karol Stajančo, Stanislav Jochman, Ing. Štefan Staviarsky, Oľga Michaliková, Mária Polohová, Vladislav Jedinák, Ing. Milan Ploskuňák, Cyril Baňas, Ing. Milan Holent, Mária Strapková, Ivan Zbiňovský, Ján Segľa, Mária Timková, Renáta Železníková, Konštantín Madzik, Marián Šoltés, Jaroslav Malnaši, Ing. Milan Gardoš, Darina Stajančová, Agáta Trnovská, JUDr. Ivan Štoffa, Ing. Bohuš Bečaver, Katarína Šimková, Ing. Ľudovít Tatranský, Ing. Milan Leško, Ing. Alexander Iľkovič, Ing. Eugen Krupa, Margita Stajančová, Janka Grešová, Valerián Sabol, Ing.arch. Jozef Bačinský, Ing. Slavomír Beliš, Mária Pekárová, František Kažimír, Gustav Durkáč, Martin Bruža, Magdaléna Tverdíková, Ing. Milan Tokár, Rastislav Bartoš, Ing. Marek Lukáč, Jozef Kraviar
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 19165/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia