Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Peter Čechovič, Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Jarmila Vidrová, Peter Rechtorik, Iveta Rechtoriková, Patrik Vrba, Ing. Juraj Minár, Ing. Pavel Minár, Lýdia Kandračová, Mikuláš Kandrač, Gabriela Szeiffová, MUDr. Jana Rašková, Alžbeta Štefanovová, Ing. Lívia Jankovichová, Ing. Juraj Bilčík CSc., Barbara Barčáková, Blažena Gatialová, Eva Sabová, RNDr. Vladimír Urban, MUDr. Jarmila Urbanová, Ing. Lýdia Jergušová, Darina Polónyová, Mgr. Horymír Mácha, Zora Máchová, Jozef Scholcz, Ing. Vladimír Mandzij, Pavlína Mandzijová, Martina Kamenyiczká, Jozef Brescher, Ingrid Brescherová, Ing. Katarína Paštinská, Ing. Alexandra Kapustová, Nina Petljanská, Ondrej Snapko, Soňa Snapková, Mária Krébesová, Ing. Vladimír Kremničan, Ludovít Bažík, Alžbeta Bažíková, Ladislav Matúš, Adriana Matúšová, Ing. Mária Žilinková, Ing. Peter Jursa, Ing. Anna Jursová, Nina Kleinová, Ing. Ivan Klein, Pavol Ambruš, Vilma Ambrušová, Ing. Vladimír Kopinič, Ing. Zuzana Kopiničová, Edita Pammerová, Margita Ružičková, Mgr. Mária Fuknová, Skarlet Galasová, Ing. Marek Ondrejčák, Judita Szilinská, Oľga Drobná, Mgr. Martina Pagáčová, Ing. Bohumil Predmerský, Anna Predmerská, Ing. Miroslav Prokeš CSc., MUDr. Dagmar Prokešová, Ing. Peter Vaš, Tomáš Koprla, Štefan Petalík, Viera Petalíková, Ing. Viera Galmišová, Ing. Ivan Jankech, Mária Jankechová, JUDr. Marta Nevrelová, Tatiana Tomašovičová, Filip Penthor, Ján Penthor, Ing. Anna Kováčiková, Ing. Michal Brusnický, Mgr. Viera Brusnická, Alexandra Sýkorová, Marek Hrica
Záložný dlžník: Peter Čechovič, Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Jarmila Vidrová, Peter Rechtorik, Iveta Rechtoriková, Patrik Vrba, Ing. Juraj Minár, Ing. Pavel Minár, Lýdia Kandračová, Mikuláš Kandrač, Gabriela Szeiffová, MUDr. Jana Rašková, Alžbeta Štefanovová, Ing. Lívia Jankovichová, Ing. Juraj Bilčík CSc., Barbara Barčáková, Blažena Gatialová, Eva Sabová, RNDr. Vladimír Urban, MUDr. Jarmila Urbanová, Ing. Lýdia Jergušová, Darina Polónyová, Mgr. Horymír Mácha, Zora Máchová, Jozef Scholcz, Ing. Vladimír Mandzij, Pavlína Mandzijová, Martina Kamenyiczká, Jozef Brescher, Ingrid Brescherová, Ing. Katarína Paštinská, Ing. Alexandra Kapustová, Nina Petljanská, Ondrej Snapko, Soňa Snapková, Mária Krébesová, Ing. Vladimír Kremničan, Ludovít Bažík, Alžbeta Bažíková, Ladislav Matúš, Adriana Matúšová, Ing. Mária Žilinková, Ing. Peter Jursa, Ing. Anna Jursová, Nina Kleinová, Ing. Ivan Klein, Pavol Ambruš, Vilma Ambrušová, Ing. Vladimír Kopinič, Ing. Zuzana Kopiničová, Edita Pammerová, Margita Ružičková, Mgr. Mária Fuknová, Skarlet Galasová, Ing. Marek Ondrejčák, Judita Szilinská, Oľga Drobná, Mgr. Martina Pagáčová, Ing. Bohumil Predmerský, Anna Predmerská, Ing. Miroslav Prokeš CSc., MUDr. Dagmar Prokešová, Ing. Peter Vaš, Tomáš Koprla, Štefan Petalík, Viera Petalíková, Ing. Viera Galmišová, Ing. Ivan Jankech, Mária Jankechová, JUDr. Marta Nevrelová, Tatiana Tomašovičová, Filip Penthor, Ján Penthor, Ing. Anna Kováčiková, Ing. Michal Brusnický, Mgr. Viera Brusnická, Alexandra Sýkorová, Marek Hrica
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 18903/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia