Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Rastislav Balog, Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Ingrid Khandlová, Marcela Balogová, Mária Vrbjárová, Zuzana Jánošíková, Ján Gažovič, Eva Gažovičová, Martin Staničár, Katarína Staničárová, Ľudmila Mikletičová, Dionýz Hochel, Ľubica Piačeková, Diana Poláčková, Lucia Kovárová, Peter Kovár, Vlasta Kočmarská, Alexander Cigány, Helena Cigányová, Jana Mociková, Zdeno Havran, Valéria Havranová, Dáša Šamková, Oľga Vahová, Jozefína Pavlíková, Rastislav Glézl, Mária Glézlová, Anna Pamulová, Eduard Pamula, Marcel Navrátil, Miroslav Bobrík, Viera Bobríková, Ivan Tichý, Jozef Cepek, Oľga Cepeková, Zuzana Bojnová, MIchal Bučík, Jozefína Markusová, Anna Hlavatá, Tomáš Janč, Dominik Mičuda, Katarína Mičudová, Eduard Bohunický, Lýdia Bohunická, Igor Gallo, Marcela Gallová, Juraj Čavoja, Katarína Čavojová, Juraj Šidelský, Jarmila Šidelská, Anna Falbová, Marian Pašek, Viera Ratajská, Dagmar Komorová, Antonia Harmanová, Irena Sekáčová, Zoltán Benedek, Gabriela Benedeková, Peter Šavara, Klaudia Nyáriová, Miroslav Nedavaška, Milada Nedavašková, Eva Blahútová, Klára Langerová, Hilda Kiffuszová, Adriana Černeková, Miroslav Černek, Štefan Veľas, Elena Veľasová, Daniela Eisenhammerová, Marián Kyselica, Pavla Kyselicová, Zuzana Balážová, Zdenka Letenayová, Juraj Letenay, Jana Kočišová, Búci Manufacturing System, Slovenský rybársky zväz
Záložný dlžník: Rastislav Balog, Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Ingrid Khandlová, Marcela Balogová, Mária Vrbjárová, Zuzana Jánošíková, Ján Gažovič, Eva Gažovičová, Martin Staničár, Katarína Staničárová, Ľudmila Mikletičová, Dionýz Hochel, Ľubica Piačeková, Diana Poláčková, Lucia Kovárová, Peter Kovár, Vlasta Kočmarská, Alexander Cigány, Helena Cigányová, Jana Mociková, Zdeno Havran, Valéria Havranová, Dáša Šamková, Oľga Vahová, Jozefína Pavlíková, Rastislav Glézl, Mária Glézlová, Anna Pamulová, Eduard Pamula, Marcel Navrátil, Miroslav Bobrík, Viera Bobríková, Ivan Tichý, Jozef Cepek, Oľga Cepeková, Zuzana Bojnová, MIchal Bučík, Jozefína Markusová, Anna Hlavatá, Tomáš Janč, Dominik Mičuda, Katarína Mičudová, Eduard Bohunický, Lýdia Bohunická, Igor Gallo, Marcela Gallová, Juraj Čavoja, Katarína Čavojová, Juraj Šidelský, Jarmila Šidelská, Anna Falbová, Marian Pašek, Viera Ratajská, Dagmar Komorová, Antonia Harmanová, Irena Sekáčová, Zoltán Benedek, Gabriela Benedeková, Peter Šavara, Klaudia Nyáriová, Miroslav Nedavaška, Milada Nedavašková, Eva Blahútová, Klára Langerová, Hilda Kiffuszová, Adriana Černeková, Miroslav Černek, Štefan Veľas, Elena Veľasová, Daniela Eisenhammerová, Marián Kyselica, Pavla Kyselicová, Zuzana Balážová, Zdenka Letenayová, Juraj Letenay, Jana Kočišová, Búci Manufacturing System, Slovenský rybársky zväz
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 18633/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia