Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Anna Lisyová, Eva Javorová, Ľudmila Nagyová, Magdaléna Fejesová, Oliver Fejes, Július Fejes, Anna Kutišová, MUDr. Eduard Dunčič, Oktávia Dunčičová, Agáta Mlynáriková, Anna Pavlíková, Ing. Milan Papp, Eva Pappová, Kristián Slatkovský, Gabriela Gergelyová, Jozef Póčik, Jarmila Wendlingerová, Jozef Uhlár, Adriana Kubicová, Dušan Rác, Zlatica Rácová, Teodor Rolfes, Magdaléna Rolfesová, Ing. Jozef Lacika, Dagmar Laciková, PaedDr. Lucia Záhumenská PhD., Ing. Peter Borecký, Ing. Danuša Borecká, Monika Špacírová, Ivan Gavalovič, Miroslava Gavalovičová, Ing. Ľubica Hesounová, Ing. Mária Nikelová, Ingrid Čviriková, Mgr. Róbert Bytel, Zuzana Bytelová, Jana Miková, Ing. Peter Ďuračka, Peter Civáň, Lucia Svatá, Svetlana Hubáčeková, Darina Civáňová, Michal Šutta, Karol Gavura, Terézia Gavurová, Margita Belicová, Rudolf Porubský, Štefan Szárszói, Ľubica Szárszóiová, Andrea Gočová, Bohumil Grman, Ing. Alžbeta Oberthová, Džemil Šefkii, Ševala Šefkii, Ing. Branislav Paulovič, Renáta Paulovičová, Ľudovít Jaššo, Ľubica Jaššová, Mária Belková, Ing. Mária Belková, Katarína Takáčová, Mgr. Jana Beňová, Ladislav Jócsik, Katarína Jócsiková, Ing. Peter Michalička, Lenka Michaličková, Miloš Šrank, Natália Šranková, Michal Hodoši, Valéria Hodošiová, Elena Havlasová, Zuzana Baginová, Jozef Tomovič, Eva Tomovičová, Oliver Múdry, Zita Múdra, Mgr. Helena Babušíková, Vladimír Fuska, Emília Fusková, Jana Holkovičová, Ing. Eva Uhrová, Jozef Brindza, Zita Bridzová, JUDr. Lýdia Gálisová, Mária Grmanová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Anna Lisyová, Eva Javorová, Ľudmila Nagyová, Magdaléna Fejesová, Oliver Fejes, Július Fejes, Anna Kutišová, MUDr. Eduard Dunčič, Oktávia Dunčičová, Agáta Mlynáriková, Anna Pavlíková, Ing. Milan Papp, Eva Pappová, Kristián Slatkovský, Gabriela Gergelyová, Jozef Póčik, Jarmila Wendlingerová, Jozef Uhlár, Adriana Kubicová, Dušan Rác, Zlatica Rácová, Teodor Rolfes, Magdaléna Rolfesová, Ing. Jozef Lacika, Dagmar Laciková, PaedDr. Lucia Záhumenská PhD., Ing. Peter Borecký, Ing. Danuša Borecká, Monika Špacírová, Ivan Gavalovič, Miroslava Gavalovičová, Ing. Ľubica Hesounová, Ing. Mária Nikelová, Ingrid Čviriková, Mgr. Róbert Bytel, Zuzana Bytelová, Jana Miková, Ing. Peter Ďuračka, Peter Civáň, Lucia Svatá, Svetlana Hubáčeková, Darina Civáňová, Michal Šutta, Karol Gavura, Terézia Gavurová, Margita Belicová, Rudolf Porubský, Štefan Szárszói, Ľubica Szárszóiová, Andrea Gočová, Bohumil Grman, Ing. Alžbeta Oberthová, Džemil Šefkii, Ševala Šefkii, Ing. Branislav Paulovič, Renáta Paulovičová, Ľudovít Jaššo, Ľubica Jaššová, Mária Belková, Ing. Mária Belková, Katarína Takáčová, Mgr. Jana Beňová, Ladislav Jócsik, Katarína Jócsiková, Ing. Peter Michalička, Lenka Michaličková, Miloš Šrank, Natália Šranková, Michal Hodoši, Valéria Hodošiová, Elena Havlasová, Zuzana Baginová, Jozef Tomovič, Eva Tomovičová, Oliver Múdry, Zita Múdra, Mgr. Helena Babušíková, Vladimír Fuska, Emília Fusková, Jana Holkovičová, Ing. Eva Uhrová, Jozef Brindza, Zita Bridzová, JUDr. Lýdia Gálisová, Mária Grmanová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 17999/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia