Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Richard Šarközi, Edita Sagmeisterová, Peter Píš, Zuzana Kluchová, Jozef Čevela, Anna Čevelová, Andrea Kmeťová, Mária Pavlisová, Silvia Hulanská, Bc. Michaela Solárová, Eduard Richter, Linda Richter, Peter Lieskovský, Hana Hrouzková, Miroslav Vašíček, Iveta Vašíčková, Mária Caková, Milan Cako, Viliam Cako, Juraj Keller, Erika Kellerová, Rozália Ďurčeková, RNDr. Vladimír Kubánek, RNDr. Oľga Kubáneková, Juraj Terkanič, JUDr. Štefan Ružič, Mária Ružičová, Miroslav Vlčan, Andrea Vlčanová, Ing. Viera Kopálová, Ing. Peter Páleš, JUDr. Alena Pálešová, Martina Urbanová, Ing. Stanislav Žaludek, Kristína Škanderová, Marta Škanderová, Dagmar Szitás, Pavel Durec, Mária Jánošíková, Štefan Para, Magdaléna Parová, Peter Molnár, Juraj Caránek, Ing. Miloslav Závodný, Ing. Zuzana Závodná, Viera Minarovýchová, Lýdia Štefeková, Ing. Jana Schieberová, Peter Petrovič, Ing. Terézia Renertová, Martin Gajdoš, Mgr. Zlatica Prekopová, Mária Kubačková, Ing. Michal Goceliak, Ing. Jana Kortánová, Ing. Svetlana Riedel, Ing. Rastislav Valkovič, Andrea Valkovičová, Viera Okatá, Jaroslav Okatý, Zuzana Jelenčíková, Katarína Ondrejkovičová, Ing. Katarína Benická, Vojtech Szanyi, Alena Urbanová, Štefan Munka, Anna Munková, Edita Bačíková, Milan Bačík, Ing. Juraj Hubert, Ing. Katarína Királová, Richard Urbanovský, Mária Hrvolová, Bohuslav Horváth, Anna Horváthová, Lucia Holanová, Lea Jablonická, Bibiana Kirchnerová, Otília Vafeková, Silvia Letašiová, Peter Chudý, Anna Chudá, Monika Krbaťová, JUDr. Martin Podhradský, Magdaléna Podhradská, Danica Mačuhová, Koloman Just, Mária Justová, Ing. Ervín Sagmeister, Alexander Somov, Valentina Somov, Alexandra Jarošová, Mgr. Martina Baranová, Mgr. Matej Bezák, Jaroslav Solar, Jana Solarová, Alena Jergencová, Vlasta Šefčíková, Kristína Tumová, Petra Goldschmidtová, PaedDr. Michal Horkovič, Mária Horkovičová, Dušan Šmida, Mikuláš Csizmar, Marián Ladvenica, Renáta Nemcová, Katarína Ladvenicová, Jana Kubove, Eva Kunetka, Ing. Ľuboslava Nemcová, Timotej Nizner, Emília Niznerová, Miroslava Petrovičová, Miloš Pavlis, Martin Pavlis, Daniel Pavlis, Miroslava Šušková, Viliam Šuška, Oľga Šušková, Kristína Nagyová, Ing. Helena Kyndlová, Lenka Zlatňanská, Vladimír Šatura, Ing. Ingrid Šaturová, Valéria Kopčoková, Ing. Michal Benedik, Ing. Patrik Štefanička, Ing. Miriam Štefaničková, Magdaléna Chudá, Monika Vodová, Mária Košťalová, Ing. František Zwirn, Viera Melušová, Janka Mistríková, Anton Mistrík, Oto Nagy, Eva Nagyová, Margita Almássyová, Iveta Obložinská, Erika Tureničová, Ing. Ladislav Bognár, Peter Číha, Ing. Gabriela Seifertová, Dušan Hergott, Mgr. Jarmila Hergottová, Alžbeta Plaskurová, Mário Kulašik, Henrich Gavač, Mária Szabóová, Iveta Benková
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Richard Šarközi, Edita Sagmeisterová, Peter Píš, Zuzana Kluchová, Jozef Čevela, Anna Čevelová, Andrea Kmeťová, Mária Pavlisová, Silvia Hulanská, Bc. Michaela Solárová, Eduard Richter, Linda Richter, Peter Lieskovský, Hana Hrouzková, Miroslav Vašíček, Iveta Vašíčková, Mária Caková, Milan Cako, Viliam Cako, Juraj Keller, Erika Kellerová, Rozália Ďurčeková, RNDr. Vladimír Kubánek, RNDr. Oľga Kubáneková, Juraj Terkanič, JUDr. Štefan Ružič, Mária Ružičová, Miroslav Vlčan, Andrea Vlčanová, Ing. Viera Kopálová, Ing. Peter Páleš, JUDr. Alena Pálešová, Martina Urbanová, Ing. Stanislav Žaludek, Kristína Škanderová, Marta Škanderová, Dagmar Szitás, Pavel Durec, Mária Jánošíková, Štefan Para, Magdaléna Parová, Peter Molnár, Juraj Caránek, Ing. Miloslav Závodný, Ing. Zuzana Závodná, Viera Minarovýchová, Lýdia Štefeková, Ing. Jana Schieberová, Peter Petrovič, Ing. Terézia Renertová, Martin Gajdoš, Mgr. Zlatica Prekopová, Mária Kubačková, Ing. Michal Goceliak, Ing. Jana Kortánová, Ing. Svetlana Riedel, Ing. Rastislav Valkovič, Andrea Valkovičová, Viera Okatá, Jaroslav Okatý, Zuzana Jelenčíková, Katarína Ondrejkovičová, Ing. Katarína Benická, Vojtech Szanyi, Alena Urbanová, Štefan Munka, Anna Munková, Edita Bačíková, Milan Bačík, Ing. Juraj Hubert, Ing. Katarína Királová, Richard Urbanovský, Mária Hrvolová, Bohuslav Horváth, Anna Horváthová, Lucia Holanová, Lea Jablonická, Bibiana Kirchnerová, Otília Vafeková, Silvia Letašiová, Peter Chudý, Anna Chudá, Monika Krbaťová, JUDr. Martin Podhradský, Magdaléna Podhradská, Danica Mačuhová, Koloman Just, Mária Justová, Ing. Ervín Sagmeister, Alexander Somov, Valentina Somov, Alexandra Jarošová, Mgr. Martina Baranová, Mgr. Matej Bezák, Jaroslav Solar, Jana Solarová, Alena Jergencová, Vlasta Šefčíková, Kristína Tumová, Petra Goldschmidtová, PaedDr. Michal Horkovič, Mária Horkovičová, Dušan Šmida, Mikuláš Csizmar, Marián Ladvenica, Renáta Nemcová, Katarína Ladvenicová, Jana Kubove, Eva Kunetka, Ing. Ľuboslava Nemcová, Timotej Nizner, Emília Niznerová, Miroslava Petrovičová, Miloš Pavlis, Martin Pavlis, Daniel Pavlis, Miroslava Šušková, Viliam Šuška, Oľga Šušková, Kristína Nagyová, Ing. Helena Kyndlová, Lenka Zlatňanská, Vladimír Šatura, Ing. Ingrid Šaturová, Valéria Kopčoková, Ing. Michal Benedik, Ing. Patrik Štefanička, Ing. Miriam Štefaničková, Magdaléna Chudá, Monika Vodová, Mária Košťalová, Ing. František Zwirn, Viera Melušová, Janka Mistríková, Anton Mistrík, Oto Nagy, Eva Nagyová, Margita Almássyová, Iveta Obložinská, Erika Tureničová, Ing. Ladislav Bognár, Peter Číha, Ing. Gabriela Seifertová, Dušan Hergott, Mgr. Jarmila Hergottová, Alžbeta Plaskurová, Mário Kulašik, Henrich Gavač, Mária Szabóová, Iveta Benková
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 17467/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia