Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Helena Dudášová, Margita Dobrotová, Juraj Müller, Juraj Zvara, Jozef Hudy, Denisa Podhradská, Viktoria Čebotareva, Ing. Miroslav Magula, Ing. Renáta Magulová, Ing. Katarína Kmeťová, Alojz Kubal, Iveta Weiselová, Margita Kubalová, Ing. Branislav Púchovský, Iveta Hašková, JUDr. Alica Čišková, Ing. Renáta Sládková, Daniela Hartlieb, Ing. Judita Duszaová, Júlia Kaclíková, JUDr. Ivan Lošonský PhD., Peter Lovász, Dáša Katušinová, Ing. Daniel Petro, Mario Ondrejka, Anna Knapecová, Soňa Pitáková, Petra Miklovičová, Eva Kocmanová, Ing. Dagmar Kaňoková, Veronika Krivočenková, Juraj Valach, BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ DOBA I., Jarmila Karšulínová, Ing. Peter Bakoš, Ing. Anna Bakošová, Nelly Muriel Porta, Barbara Mihajilovičová, Mgr. Michal Kuchárik, Ing. Jana Kopásková, Anna Naštická, JUDr. Anna Dírerová, Mária Reiffersová, Peter Hlinka, Mária Hlinková, Ing. Vladimír Šír, Oľga Kolesárová, Juraj Polónyi, Ing. Vladimír Majovský, MUDr. Katarína Kračunová, Ing. Zuzana Ingeliová, Mgr. Andrea Vodová, Ing.arch. Jozef Hornáček, Mgr. Ľubomíra Hornáčková, Alexandra Semanová, Zuzana Mésarošová, Mgr. Viliam Kostelník, Ing. Viera Kostelníková, Ľubomír Kraus, Dagmar Krausová, Marián Novotný, Ing. Katarína Draženská, Katarína Rupčíková, Jarmila Dibelková, Elena Solovicová, Ing. Elena Hríbiková, Milan Kurinec, Darina Mazáková, Mária Borbuliaková, Janka Mader - Kutská, Ing. Rudolf Mader - Kutský, Alexander Novomestský, Milan Sásik, MUDr.RNDr. Juraj Šimko PhD., MUDr. Adriana Šimková, Zuzana Kovárová, Ing. Jozef Kytka, Ing. Bibiana Kytková, Lucia Klapáčová, Branislav Piršel, Ivan Štúlrajter, Anna Valčeková, Ľubomír Blažíček, Mgr. Jana Komová, Štefánia Strýčeková, Ján Chvaštula, Barbara Chvaštulová, Pavel Švantner, Ružena Julišová, Ing. Peter Gavula, Ing. Miroslava Piačeková, PharmDr. Peter Pekelský, Anna Pekelská, Ľubomír Szép, Juraj Hausleitner, MgrArt. Ing.arch. Andrea Pézman, Ján Kremnický, Patrícia Tlandová, Milan Roško, PhDr. Viera Václavková, Eva Polóniová, Radoslav Mráz, Daniela Perželová, MUDr. Marek Borský, Ingrid Boháčová, Mgr. Ivan Kuba, Helena Zvarová, Arnost Zvara, Mgr. Zuzana Šišková, Mgr.art. Csongor Kassai, Mária Gregoričková, Darina Bačová, Ivana Pašková, Zdeňka Vörösová, JUDr. Miroslav Totkovič, Eva Galbincová, Ľudmila Jankovičová, Róbert Graus, Vojtech Lobotka, Ľubomír Pokovič, Martina Harišová, Alan Ivančuk, Ľubomír Mudrák, Mária Gáliková, Marián Horčin, Ing. Peter Takáč, Marián Izakovič, Vladimír Taragel, Mária Taragelová, Jozef Würschner, Etela Würschnerová, Marián Nižnan, Mgr. Marcela Jaňáková, Ing. Veronika Lesáková, Adrián Hubek, PaedDr. Eva Ambrová, Dalibor Kurdel, Ing. Dana Šottová, Štefan Weber, Erika Gibová, Ing. Vladimír Giba CSc., Mirko Bohuš, Ing. Iveta Szabóová, Hildegarda Michalovýchová, Ing. Marián Gogola, PhDr. Darina Gogolová, Michal Gabner, Samuel Pernecký, Lídia Brziaková, Andrea Hupková, Elena Maršalová, Jozef Mudrák, Jaroslava Obertová, Pavol Nemčovič, Martin Škamla, Ľubomíra Horínková, Etela Balgová, Jozef Tatiersky, Dušan Král, Mgr.art Tatiana Novotná, Viera Homolayová, MUDr. Branislav Biss, Peter Bartok, Olga Hethy, Martin Mlynár, Miroslav Hončík, Ing. Elena Kollárová, Magdaléna Grmanová, Mgr. Božena Škarpíšková, Alena Ďalogová, Ľubica Pirchanová, Ivan Sodoma, Eva Sodomová, Róbert Ištvánffy, Ján Bučka, Iveta Bučková, PaedDr. Peter Vojtuš, Mgr. Alžbeta Vojtušová, Ľuboš Holič, Mgr. Júlia Petrovičová, Zuzana Pokovičová, Lýdia Hubková, Mgr. Daniela Nudzíková, Milan Homolay
Záložný dlžník: Helena Dudášová, Margita Dobrotová, Juraj Müller, Juraj Zvara, Jozef Hudy, Denisa Podhradská, Viktoria Čebotareva, Ing. Miroslav Magula, Ing. Renáta Magulová, Ing. Katarína Kmeťová, Alojz Kubal, Iveta Weiselová, Margita Kubalová, Ing. Branislav Púchovský, Iveta Hašková, JUDr. Alica Čišková, Daniela Hartlieb, Ing. Judita Duszaová, Júlia Kaclíková, JUDr. Ivan Lošonský PhD., Peter Lovász, Dáša Katušinová, Ing. Daniel Petro, Mario Ondrejka, Anna Knapecová, Soňa Pitáková, Petra Miklovičová, Eva Kocmanová, Ing. Dagmar Kaňoková, Veronika Krivočenková, Juraj Valach, BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ DOBA I., Jarmila Karšulínová, Ing. Peter Bakoš, Ing. Anna Bakošová, Nelly Muriel Porta, Barbara Mihajilovičová, Mgr. Michal Kuchárik, Ing. Jana Kopásková, Anna Naštická, JUDr. Anna Dírerová, Mária Reiffersová, Peter Hlinka, Mária Hlinková, Ing. Vladimír Šír, Oľga Kolesárová, Juraj Polónyi, Ing. Vladimír Majovský, MUDr. Katarína Kračunová, Ing. Zuzana Ingeliová, Mgr. Andrea Vodová, Ing.arch. Jozef Hornáček, Mgr. Ľubomíra Hornáčková, Alexandra Semanová, Zuzana Mésarošová, Mgr. Viliam Kostelník, Ing. Viera Kostelníková, Ľubomír Kraus, Dagmar Krausová, Marián Novotný, Ing. Katarína Draženská, Katarína Rupčíková, Jarmila Dibelková, Elena Solovicová, Ing. Elena Hríbiková, Milan Kurinec, Darina Mazáková, Mária Borbuliaková, Janka Mader - Kutská, Ing. Rudolf Mader - Kutský, Alexander Novomestský, Milan Sásik, MUDr.RNDr. Juraj Šimko PhD., MUDr. Adriana Šimková, Zuzana Kovárová, Ing. Jozef Kytka, Ing. Bibiana Kytková, Lucia Klapáčová, Branislav Piršel, Ivan Štúlrajter, Anna Valčeková, Ľubomír Blažíček, Mgr. Jana Komová, Štefánia Strýčeková, Ján Chvaštula, Barbara Chvaštulová, Pavel Švantner, Ružena Julišová, Ing. Peter Gavula, Ing. Miroslava Piačeková, PharmDr. Peter Pekelský, Anna Pekelská, Ľubomír Szép, Juraj Hausleitner, MgrArt. Ing.arch. Andrea Pézman, Ján Kremnický, Patrícia Tlandová, Milan Roško, PhDr. Viera Václavková, Eva Polóniová, Radoslav Mráz, Daniela Perželová, MUDr. Marek Borský, Ingrid Boháčová, Mgr. Ivan Kuba, Helena Zvarová, Arnost Zvara, Mgr. Zuzana Šišková, Mgr.art. Csongor Kassai, Mária Gregoričková, Darina Bačová, Ivana Pašková, Zdeňka Vörösová, JUDr. Miroslav Totkovič, Eva Galbincová, Ľudmila Jankovičová, Róbert Graus, Vojtech Lobotka, Ľubomír Pokovič, Martina Harišová, Alan Ivančuk, Ľubomír Mudrák, Mária Gáliková, Marián Horčin, Ing. Peter Takáč, Marián Izakovič, Vladimír Taragel, Mária Taragelová, Jozef Würschner, Etela Würschnerová, Marián Nižnan, Mgr. Marcela Jaňáková, Ing. Veronika Lesáková, Adrián Hubek, PaedDr. Eva Ambrová, Dalibor Kurdel, Ing. Dana Šottová, Štefan Weber, Erika Gibová, Ing. Vladimír Giba CSc., Mirko Bohuš, Ing. Iveta Szabóová, Hildegarda Michalovýchová, Ing. Marián Gogola, PhDr. Darina Gogolová, Michal Gabner, Samuel Pernecký, Lídia Brziaková, Andrea Hupková, Elena Maršalová, Jozef Mudrák, Jaroslava Obertová, Pavol Nemčovič, Martin Škamla, Ľubomíra Horínková, Etela Balgová, Jozef Tatiersky, Dušan Král, Mgr.art Tatiana Novotná, Viera Homolayová, MUDr. Branislav Biss, Peter Bartok, Olga Hethy, Martin Mlynár, Miroslav Hončík, Ing. Elena Kollárová, Magdaléna Grmanová, Mgr. Božena Škarpíšková, Alena Ďalogová, Ľubica Pirchanová, Ivan Sodoma, Eva Sodomová, Róbert Ištvánffy, Ján Bučka, Iveta Bučková, PaedDr. Peter Vojtuš, Mgr. Alžbeta Vojtušová, Ľuboš Holič, Mgr. Júlia Petrovičová, Zuzana Pokovičová, Lýdia Hubková, Mgr. Daniela Nudzíková, Milan Homolay
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 17456/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia