Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Róbert Laš, BPM s.r.o., Iveta Zahoranová, Mgr. Peter Jurčík, Mariana Cabanová, Štefan Pilarčík, Katarína Pilarčíková, Ján Rybár, Jolana Rybárová, Milan Baran, Ján Šaffa, Ľuboslav Škamla, RNDr. Tomáš Hlásny, RNDr. Elena Krátka, Dáša Schlegelová, Jozef Janek, Janka Janeková, Ing. Vladimír Cesnak, Renata Gallová, Ján Nátan, Mária Nátanová, Ján Chriašteľ, PhDr. Štefan Maceják, Jolana Kvaková, Richard Šebeň, Zdenko Stančík, Katarína Stančíková, Milan Gregor, Eva Gregorová, Margita Maslíková, Ján Maďar, Irena Tisovčíková, Jarmila Aláčová, Katarína Kohútová, Iveta Balážová, Miroslav Šimko, Monika Bélová, Danka Horváthová, Dana Žilinčíková, Anna Šlauková, Zuzana Lajšová, Daniela Jakubovie, Ing. Peter Kaštier, Bc. Iveta Palicová, Ing. Ondrej Kuchár, Ján Šalamun, Ing. Roland Schwarz, Ing. Adriana Schwarzová, Eugen Korytko, Emília Korytková, PaedDr. Peter Čuka, Mgr. Iveta Čuková, Ľubomír Suja, Edita Sujová, Monika Halásová, Jozef Wagner, Mária Wagnerová, Daniela Barcajová, Štefan Jerg, Magdaléna Jergová, Jozef Bindzár, Dagmar Boksová, Ivan Danislav, Iveta Danislavová, JUDr. Lenka Rovňanová, Hedviga Antalová, MUDr. Dagmar Csuhajová, Mgr. Hedviga Adamčová, Jana Šišláková, Alena Gelienová, Viliam Čunderlík, Ľudovít Kotoč, Anna Kotočová, Jaroslav Núdzik, Renáta Núdziková, Stanislav Núdzik, Erika Sýkorová, Yveta Migrová, Monika Muščíková, František Smida, Ľudmila Smidová, Ján Kmeť, Elena Kmeťová, Mgr. Eva Lašová, Ing. Ľubomíra Lácová, Martin Lác, Irena Barboriaková, Ján Lichý, Lucia Púpalová, AMAX s.r.o.
Záložný dlžník: Róbert Laš, BPM s.r.o., Iveta Zahoranová, Mgr. Peter Jurčík, Mariana Cabanová, Štefan Pilarčík, Katarína Pilarčíková, Ján Rybár, Jolana Rybárová, Milan Baran, Ján Šaffa, Ľuboslav Škamla, RNDr. Tomáš Hlásny, RNDr. Elena Krátka, Dáša Schlegelová, Jozef Janek, Janka Janeková, Ing. Vladimír Cesnak, Renata Gallová, Ján Nátan, Mária Nátanová, Ján Chriašteľ, PhDr. Štefan Maceják, Jolana Kvaková, Richard Šebeň, Zdenko Stančík, Katarína Stančíková, Milan Gregor, Eva Gregorová, Margita Maslíková, Ján Maďar, Irena Tisovčíková, Jarmila Aláčová, Katarína Kohútová, Iveta Balážová, Miroslav Šimko, Monika Bélová, Danka Horváthová, Dana Žilinčíková, Anna Šlauková, Zuzana Lajšová, Daniela Jakubovie, Ing. Peter Kaštier, Bc. Iveta Palicová, Ing. Ondrej Kuchár, Ján Šalamun, Ing. Roland Schwarz, Ing. Adriana Schwarzová, Eugen Korytko, Emília Korytková, PaedDr. Peter Čuka, Mgr. Iveta Čuková, Ľubomír Suja, Edita Sujová, Monika Halásová, Jozef Wagner, Mária Wagnerová, Daniela Barcajová, Štefan Jerg, Magdaléna Jergová, Jozef Bindzár, Dagmar Boksová, Ivan Danislav, Iveta Danislavová, JUDr. Lenka Rovňanová, Hedviga Antalová, MUDr. Dagmar Csuhajová, Mgr. Hedviga Adamčová, Jana Šišláková, Alena Gelienová, Viliam Čunderlík, Ľudovít Kotoč, Anna Kotočová, Jaroslav Núdzik, Renáta Núdziková, Stanislav Núdzik, Erika Sýkorová, Yveta Migrová, Monika Muščíková, František Smida, Ľudmila Smidová, Ján Kmeť, Elena Kmeťová, Mgr. Eva Lašová, Ing. Ľubomíra Lácová, Martin Lác, Irena Barboriaková, Ján Lichý, Lucia Púpalová, AMAX s.r.o.
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 17418/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia