Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Alojz Joščák, Pavol Hermel, Peter Lipták, František Barnáš, Karol Stajančo, Stanislav Jochman, Ing. Štefan Staviarsky, Oľga Michaliková, Mária Polohová, Vladislav Jedinák, Ing. Milan Ploskuňák, Cyril Baňas, Ing. Milan Holent, Mária Strapková, Ivan Zbiňovský, Ján Segľa, Mária Timková, Renáta Železníková, Konštantín Madzik, Marián Šoltés, Jaroslav Malnaši, Ing. Milan Gardoš, Darina Stajančová, Agáta Trnovská, JUDr. Ivan Štoffa, Ing. Bohuš Bečaver, Katarína Šimková, Ing. Ľudovít Tatranský, Ing. Milan Leško, Ing. Alexander Iľkovič, Ing. Eugen Krupa, Margita Stajančová, Janka Grešová, Valerián Sabol, Ing.arch. Jozef Bačinský, Ing. Slavomír Beliš, Mária Pekárová, František Kažimír, Gustav Durkáč, Martin Bruža, Magdaléna Tverdíková, Ing. Milan Tokár, Rastislav Bartoš, Ing. Marek Lukáč, Jozef Kraviar
Záložný dlžník: Alojz Joščák, Pavol Hermel, Peter Lipták, František Barnáš, Karol Stajančo, Stanislav Jochman, Ing. Štefan Staviarsky, Oľga Michaliková, Mária Polohová, Vladislav Jedinák, Ing. Milan Ploskuňák, Cyril Baňas, Ing. Milan Holent, Mária Strapková, Ivan Zbiňovský, Ján Segľa, Mária Timková, Renáta Železníková, Konštantín Madzik, Marián Šoltés, Jaroslav Malnaši, Ing. Milan Gardoš, Darina Stajančová, Agáta Trnovská, JUDr. Ivan Štoffa, Ing. Bohuš Bečaver, Katarína Šimková, Ing. Ľudovít Tatranský, Ing. Milan Leško, Ing. Alexander Iľkovič, Ing. Eugen Krupa, Margita Stajančová, Janka Grešová, Valerián Sabol, Ing.arch. Jozef Bačinský, Ing. Slavomír Beliš, Mária Pekárová, František Kažimír, Gustav Durkáč, Martin Bruža, Magdaléna Tverdíková, Ing. Milan Tokár, Rastislav Bartoš, Ing. Marek Lukáč, Jozef Kraviar
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16702/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia