Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Tomáš Jelezov, Jozef Jurek, Antónia Jureková, Eva Hulajová, Katarína Hulajová, Darina Džurbová, Oľga Gabzdilová, Mgr. Jana Frenová, Alena Ondejková, Miriama Rusnáková, Júlia Tokárová, Štefánia Štefanová, Miroslav Balog, Helena Kopczová, Ľuboslav Kračanský, Štefánia Kračanská, Emil Hostovičak, Marta Hostovičaková, PaedDr. Alena Kuchárová, Jozef Tomovčík, Viera Tomovčíková, Ladislav Teleha, Andrea Telehová, Marcela Paličková, Alexander Mačura, Renáta Mačurová, Gabriela Ferencová, Jozef Buko, Kvetoslava Kenderešová, Eva Marikovská, Júlia Saloňová, Ing. Zoltán Kalán, Dana Macková, Ján Dilik, Mária Diliková, Soňa Báčiková, Anna Koflanovičová, Ladislav Bajusz, Alexandra Bajuszová, Mária Nadzamová, Mgr. Oľga Berdyová, Jaroslav Peterčák, Silvia Vašková, Milan Osipčák, Martina Ospičáková, František Ivančo, Anna Ivančová, Ľuboslava Novobilská, Helena Orgovanová, Dezider Sabočik, Márie Bérešová, Martin Tovarňák, Monika Tovarňaková, Matej Maťaš, Valéria Maťašová, Adriana Potucká, Peter Bašista
Záložný dlžník: Ing. Tomáš Jelezov, Jozef Jurek, Antónia Jureková, Eva Hulajová, Katarína Hulajová, Darina Džurbová, Oľga Gabzdilová, Mgr. Jana Frenová, Alena Ondejková, Miriama Rusnáková, Júlia Tokárová, Štefánia Štefanová, Miroslav Balog, Helena Kopczová, Ľuboslav Kračanský, Štefánia Kračanská, Emil Hostovičak, Marta Hostovičaková, PaedDr. Alena Kuchárová, Jozef Tomovčík, Viera Tomovčíková, Ladislav Teleha, Andrea Telehová, Marcela Paličková, Alexander Mačura, Renáta Mačurová, Gabriela Ferencová, Jozef Buko, Kvetoslava Kenderešová, Eva Marikovská, Júlia Saloňová, Ing. Zoltán Kalán, Dana Macková, Ján Dilik, Mária Diliková, Soňa Báčiková, Anna Koflanovičová, Ladislav Bajusz, Alexandra Bajuszová, Mária Nadzamová, Mgr. Oľga Berdyová, Jaroslav Peterčák, Silvia Vašková, Milan Osipčák, Martina Ospičáková, František Ivančo, Anna Ivančová, Ľuboslava Novobilská, Helena Orgovanová, Dezider Sabočik, Márie Bérešová, Martin Tovarňák, Monika Tovarňaková, Matej Maťaš, Valéria Maťašová, Adriana Potucká, Peter Bašista
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16642/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia