Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Ing. Peter Malák, Jaroslava Fáziková, Helena Korgová, Alica Čampišová, Pavel Lavo, Zdenka Lavová, Viera Civáňová, Irena Uková, Mgr. Ivan Černý, Aurel Rumanovský, Mária Rumanovská, Bohumír Boháč, Jaroslava Boháčová, Alena Jančová, Helena Krumpárová, Katarína Osifová, Mária Fusková, Ľubomíra Škoríková, Štefan Valovič, Richard Demo, Zuzana Demová, Štefan Ligač, Zuzana Ligačová, Ing. Viera Rojková, Monika Hubinská, Zuzana Búranová, Ing. Martin Úradníček, Anna Kuperová, Helena Vraniaková, Elena Andrášiková, Kristína Pintérová, Elena Kĺbiková, Zuzana Cintulová, Mgr. Euridika Ligačová, František Vnučko, Margita Vnučková, Jolana Krajčová, Mária Zverková, Ing. Eva Štechová, Ing. Andrea Hricová PhD., PaedDr. Ján Veselovský, Helena Jakubičková, Tatiana Micháleková, Mgr. Andrea Kupčuláková, Michal Mada, Anna Madová, Sidónia Blahová, Eva Kluková, PaedDr. Gabriela Javorová, Ľubica Karlíková, Danka Mokošová, Ing. Ján Kančo, Ján Polóny, Mária Polónyová, Zdeněk Droběna, Dagmar Droběnová, Ing. Anton Beszédeš, Andrea Javorčíková, Jozefína Žitná, Vladimír Kováč, Ivan Jurkemik, Mária Jurkemiková, Jozef Tóth, Daniela Tóthová, Ján Martiš, Libuša Martišová, Ing. Ivana Ondrušková, Peter Majerčík, Monika Majerčíková, Miroslav Majerčík, Marta Majerčíková, Darina Ťapušíková, Ing. Peter Ťapušík, Anna Lisyová, Eva Vilímová, Andrej Martinec, Petra Bachová, Ján Krchňak, Ing. Róbert Vyroubal, Milan Andrášik, Lenka Andrášiková, Anna Vöröšová, Ing. Danka Petrášová, Kamila Šulganová, Margita Bohátová, Jozef Brezina, Zuzana Ivančíková, Ing. Miroslav Šindler, Ing. Júlia Šindlerová, Lenka Kováčová-Ligačová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Ing. Peter Malák, Jaroslava Fáziková, Helena Korgová, Alica Čampišová, Pavel Lavo, Zdenka Lavová, Viera Civáňová, Irena Uková, Mgr. Ivan Černý, Aurel Rumanovský, Mária Rumanovská, Bohumír Boháč, Jaroslava Boháčová, Alena Jančová, Helena Krumpárová, Katarína Osifová, Mária Fusková, Ľubomíra Škoríková, Štefan Valovič, Richard Demo, Zuzana Demová, Štefan Ligač, Zuzana Ligačová, Ing. Viera Rojková, Monika Hubinská, Zuzana Búranová, Ing. Martin Úradníček, Anna Kuperová, Helena Vraniaková, Elena Andrášiková, Kristína Pintérová, Elena Kĺbiková, Zuzana Cintulová, Mgr. Euridika Ligačová, František Vnučko, Margita Vnučková, Jolana Krajčová, Mária Zverková, Ing. Eva Štechová, Ing. Andrea Hricová PhD., PaedDr. Ján Veselovský, Helena Jakubičková, Tatiana Micháleková, Mgr. Andrea Kupčuláková, Michal Mada, Anna Madová, Sidónia Blahová, Eva Kluková, PaedDr. Gabriela Javorová, Ľubica Karlíková, Danka Mokošová, Ing. Ján Kančo, Ján Polóny, Mária Polónyová, Zdeněk Droběna, Dagmar Droběnová, Ing. Anton Beszédeš, Andrea Javorčíková, Jozefína Žitná, Vladimír Kováč, Ivan Jurkemik, Mária Jurkemiková, Jozef Tóth, Daniela Tóthová, Ján Martiš, Libuša Martišová, Ing. Ivana Ondrušková, Peter Majerčík, Monika Majerčíková, Miroslav Majerčík, Marta Majerčíková, Darina Ťapušíková, Ing. Peter Ťapušík, Anna Lisyová, Eva Vilímová, Andrej Martinec, Petra Bachová, Ján Krchňak, Ing. Róbert Vyroubal, Milan Andrášik, Lenka Andrášiková, Anna Vöröšová, Ing. Danka Petrášová, Kamila Šulganová, Margita Bohátová, Jozef Brezina, Zuzana Ivančíková, Ing. Miroslav Šindler, Ing. Júlia Šindlerová, Lenka Kováčová-Ligačová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16389/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia