Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Ladislav Kováč, Helena Kováčová, Marián Ballay, Helena Ballayová, Ing. Peter Blaškovič, Gabriela Blaškovičová, Peter Knížať, Erika Knížaťová, Ing.CSc. Peter Tongeľ, Mária Tongeľová, Ing. Zdenko Tkáč, Ing. Jana Tkáčová, Milan Kováč, Anna Kováčová, Oskar Ivan, Mária Ivanová, Ing. Milan Patoraj, Bc. Pavol Giertl, Ing. Žaneta Giertlová, Luboš Miškolczy, Elena Miškolczyová, Ing. Rastislav Matlák, Ing. Janka Matláková, Tibor Velčický, Anna Velčická, František Szetey, František Szetey, Róbert Szetey, Stanislav Bednárik, Jitka Bednáriková, Viera Ondrušková, Ján Jonáš, Mária Jonášová, Anna Madová, Marián Kreškóci, Helena Kreškóciová, Melánia Švarná, Ing. Beáta Godžová, Marian Kollár, Helena Kollárová, Ľudovít Ľahký, Mária Ľahká, Jozef Kmeť, Anna Kmeťová, Zita Nová, Gabriela Dršková, Mário Minárik, Vlasta Mináriková, Roman Reha, Adriana Rehová, Mária Ďatková, Marián Ďatko, Ing. Roman Gálik PhD., MUDr. Jana Gáliková, Dušan Danko, Dušan Danko, Jiří Burdych, Zlatica Burdychová, Takumi Mimaki, Mgr. Elvíra Mimakiová, Katarína Šimonová, JUDr. Štefan Šimon, Roman Szeif, Štefan Pénzeš, Marta Pénzešová, Anton Hubinák, Viera Hubináková, Helena Ambróziová, Eduard Žáčik, Mária Žáčiková, Dominik Joanidis, Júlia Joanidisová, Valéria Galambošová, Mário Ružička, Miloslav Kramár, PaedDr. Mária Kramárová, Ladislav Dudáš, Veronika Dudášová, Ing. Elena Hmeľarová, Mgr. Tomáš Bednárik, Doc.RNDr. Peter Vrábel CSc., Doc.RNDr. Marta Vrábelová CSc.
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Ladislav Kováč, Helena Kováčová, Marián Ballay, Helena Ballayová, Ing. Peter Blaškovič, Gabriela Blaškovičová, Peter Knížať, Erika Knížaťová, Ing.CSc. Peter Tongeľ, Mária Tongeľová, Ing. Zdenko Tkáč, Ing. Jana Tkáčová, Milan Kováč, Anna Kováčová, Oskar Ivan, Mária Ivanová, Ing. Milan Patoraj, Bc. Pavol Giertl, Ing. Žaneta Giertlová, Luboš Miškolczy, Elena Miškolczyová, Ing. Rastislav Matlák, Ing. Janka Matláková, Tibor Velčický, Anna Velčická, František Szetey, František Szetey, Róbert Szetey, Stanislav Bednárik, Jitka Bednáriková, Viera Ondrušková, Ján Jonáš, Mária Jonášová, Anna Madová, Marián Kreškóci, Helena Kreškóciová, Melánia Švarná, Ing. Beáta Godžová, Marian Kollár, Helena Kollárová, Ľudovít Ľahký, Mária Ľahká, Jozef Kmeť, Anna Kmeťová, Zita Nová, Gabriela Dršková, Mário Minárik, Vlasta Mináriková, Roman Reha, Adriana Rehová, Mária Ďatková, Marián Ďatko, Ing. Roman Gálik PhD., MUDr. Jana Gáliková, Dušan Danko, Dušan Danko, Jiří Burdych, Zlatica Burdychová, Takumi Mimaki, Mgr. Elvíra Mimakiová, Katarína Šimonová, JUDr. Štefan Šimon, Roman Szeif, Štefan Pénzeš, Marta Pénzešová, Anton Hubinák, Viera Hubináková, Helena Ambróziová, Eduard Žáčik, Mária Žáčiková, Dominik Joanidis, Júlia Joanidisová, Valéria Galambošová, Mário Ružička, Miloslav Kramár, PaedDr. Mária Kramárová, Ladislav Dudáš, Veronika Dudášová, Ing. Elena Hmeľarová, Mgr. Tomáš Bednárik, Doc.RNDr. Peter Vrábel CSc., Doc.RNDr. Marta Vrábelová CSc.
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16250/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia