Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Ružomberok, Dobroslav Pustaj, Daniel Pagáč, Jaroslav Pagáč, Ivana Pagáčová, Ing. Karol Tomly, Eva Tomlyová, Iveta Dúbravová, Anna Kubičeková, Blažena Španková, Ing. Jela Sahatgijová, Renáta Špirková, Janka Habláková, Darina Šuňavcová, Ing. František Nikel, Lenka Tkáčová, Radovan Klopta, Anna Šváchová, Ján Veselovský, Emília Veselovská, Rastislav Čunderlík, Miroslav Vokel, Eva Vokelová, Magdaléna Šebeňová, Ľubica Veselovská, Dušan Mlynárik, Iveta Mlynáriková, Ján Butala, Helena Butalová, Jolana Petrášová, Ing. Norbert Vasi, Mária Vasiová, Libuša Šindelárová, Ladislav Jacko, Alena Kubáňová, Andrea Maďarová, Zuzana Difková, Eleonora Fabová, Róbert Tatárka, Miroslava Prílepková, Milan Klopačka, Oľga Feriancová, Ľudovít Finik, Mária Finiková, Danka Husáková, Alojz Šimo, Milan Maďar, Mária Maďarová, Katarína Veselá, Ján Bodor, MUDr. Marta Bodorová, Jarmila Pochybová, Ing. Miroslav Zontág, Ľubor Špirko, Anežka Špirková, Tomáš Kolcún, Remig Andel, Ing. Alena Hricová, Anton Slačka, Eva Slačková, Ing. Mária Jarošová, Roman Ondrejka, Iveta Riverová, Libuše Hašková, Jozef Holbus, Janka Slípková, Terézia Mydlová, Marek Camber, Roman Kamhal, Valéria Holdošová, Soňa Fíniková, Pavel Klimek, Jarmila Klimeková, Pavel Klimek, Ľuboš Ďurdík, Dáša Ďurdíková, Ján Zubaj, Mária Zubajová, Anna Ďurčáková, Anna Pinčáková, Miroslav Mišík, Eva Mišíková, Gustáv Migra, Helena Migrová, Emília Machová, Tatiana Kubíková, Zuzana Bachanová, Stanislav Buc, Ľudmila Bucová, Jana Vanovčanová, Yongli Feng, Mgr. Ľuboš Močáry, Jaroslav Filek, Anna Fileková, Ľuboš Rakučák, Mgr. Lucia Rakučáková
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Ružomberok, Dobroslav Pustaj, Daniel Pagáč, Jaroslav Pagáč, Ivana Pagáčová, Ing. Karol Tomly, Eva Tomlyová, Iveta Dúbravová, Anna Kubičeková, Blažena Španková, Ing. Jela Sahatgijová, Renáta Špirková, Janka Habláková, Darina Šuňavcová, Ing. František Nikel, Lenka Tkáčová, Radovan Klopta, Anna Šváchová, Ján Veselovský, Emília Veselovská, Rastislav Čunderlík, Miroslav Vokel, Eva Vokelová, Magdaléna Šebeňová, Ľubica Veselovská, Dušan Mlynárik, Iveta Mlynáriková, Ján Butala, Helena Butalová, Jolana Petrášová, Ing. Norbert Vasi, Mária Vasiová, Libuša Šindelárová, Ladislav Jacko, Alena Kubáňová, Andrea Maďarová, Zuzana Difková, Eleonora Fabová, Róbert Tatárka, Miroslava Prílepková, Milan Klopačka, Oľga Feriancová, Ľudovít Finik, Mária Finiková, Danka Husáková, Alojz Šimo, Milan Maďar, Mária Maďarová, Katarína Veselá, Ján Bodor, MUDr. Marta Bodorová, Jarmila Pochybová, Ing. Miroslav Zontág, Ľubor Špirko, Anežka Špirková, Tomáš Kolcún, Remig Andel, Ing. Alena Hricová, Anton Slačka, Eva Slačková, Ing. Mária Jarošová, Roman Ondrejka, Iveta Riverová, Libuše Hašková, Jozef Holbus, Janka Slípková, Terézia Mydlová, Marek Camber, Roman Kamhal, Valéria Holdošová, Soňa Fíniková, Pavel Klimek, Jarmila Klimeková, Pavel Klimek, Ľuboš Ďurdík, Dáša Ďurdíková, Ján Zubaj, Mária Zubajová, Anna Ďurčáková, Anna Pinčáková, Miroslav Mišík, Eva Mišíková, Gustáv Migra, Helena Migrová, Emília Machová, Tatiana Kubíková, Zuzana Bachanová, Stanislav Buc, Ľudmila Bucová, Jana Vanovčanová, Yongli Feng, Mgr. Ľuboš Močáry, Jaroslav Filek, Anna Fileková, Ľuboš Rakučák, Mgr. Lucia Rakučáková
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16246/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia