Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Tomáš Kompas, Stanislav Petrík, Ľudmila Petríková, Ján Berki, Jozef Príbela, Anna Príbelová, Imriška Lenártová, Marián Jančík, Barbora Pupáková, Mária Nováková, Martin Bultman, Peter Dragúň, Mariana Dragúňová, Ján Ležák, Ing. Dušan Koprda, Ing. Ivana Koprdová, Jana Forzinetti Palatická, Jozef Šooš, Pavol Černák, Emília Černáková, Marta Štadániová, RNDr. Bernard Šiška, Gabriela Forgáčová, Jozef Bílik, Anton Kollár, Marta Kollárová, Vladimír Koscelník, MVDr. Zdenka Koscelníková, František Hollý, Mária Hollá, Ľubomír Pavelka, Ema Pavelková, Silvia Štibraná, František Matys, Daniela Matysová, Jeanette Zemančeková, Jozef Pešta, Emília Peštová, Maroš Takáč, Ľudmila Slížková, Miroslav Krchniak, Milan Líška, Terézia Líšková, Alexander Košičár, Jana Košičárová, Alžbeta Bakaiová, Alois Škvaril, Alena Škvarilová
Záložný dlžník: Tomáš Kompas, Stanislav Petrík, Ľudmila Petríková, Ján Berki, Jozef Príbela, Anna Príbelová, Imriška Lenártová, Marián Jančík, Barbora Pupáková, Mária Nováková, Martin Bultman, Peter Dragúň, Mariana Dragúňová, Ján Ležák, Ing. Dušan Koprda, Ing. Ivana Koprdová, Jana Forzinetti Palatická, Jozef Šooš, Pavol Černák, Emília Černáková, Marta Štadániová, RNDr. Bernard Šiška, Gabriela Forgáčová, Jozef Bílik, Anton Kollár, Marta Kollárová, Vladimír Koscelník, MVDr. Zdenka Koscelníková, František Hollý, Mária Hollá, Ľubomír Pavelka, Ema Pavelková, Silvia Štibraná, František Matys, Daniela Matysová, Jeanette Zemančeková, Jozef Pešta, Emília Peštová, Maroš Takáč, Ľudmila Slížková, Miroslav Krchniak, Milan Líška, Terézia Líšková, Alexander Košičár, Jana Košičárová, Alžbeta Bakaiová, Alois Škvaril, Alena Škvarilová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16191/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia