Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Peter Major, Jozef Šranko, Stanislav Drgoňa, Ing. Monika Dupanová, Stanislav Juhás, Blažena Juhásová, Ondrej Kóssi, Emília Jamrichová, Jozef Trubíni, Anna Trubíniová, Juraj Sádovský, Juraj Šebeňa, Vlasta Šebeňová, Roman Majerčík, Ľubica Majerčíková, Silvia Ujhelyiová, Ján Pšenko, Marián Pavelka, Marta Pavelková, Alžbeta Kramárová, Eva Tarrová, Monika Domčeková, Mária Palkovičová, Janka Gážiková, Piroska Titková, Radoslav Bajnek, Markéta Bajneková, Martin Debnár, Monika Debnárová, Beata Šranková, Katarína Sedláčková, Jozef Žiačko, Anna Žiačková, Jozef Tvrdoň, Katarína Tvrdoňová, Margita Balogová, Eva Lacová, Peter Bogyó, Ľubomír Jocič, Alexander Evetke, Jaroslava Evetková, Milan Hubočáni, Milan Dupan, Mária Vnuková, Alena Horníková, Pavel Roman, Alžbeta Ivanová, Eva Mikulcová, Emília Kocianová, Juraj Lukáč, Zuzana Lukáčová, Viera Končalová, Juraj Matis
Záložný dlžník: Peter Major, Jozef Šranko, Stanislav Drgoňa, Ing. Monika Dupanová, Stanislav Juhás, Blažena Juhásová, Ondrej Kóssi, Emília Jamrichová, Jozef Trubíni, Anna Trubíniová, Juraj Sádovský, Juraj Šebeňa, Vlasta Šebeňová, Roman Majerčík, Ľubica Majerčíková, Silvia Ujhelyiová, Ján Pšenko, Marián Pavelka, Marta Pavelková, Alžbeta Kramárová, Eva Tarrová, Monika Domčeková, Mária Palkovičová, Janka Gážiková, Piroska Titková, Radoslav Bajnek, Markéta Bajneková, Martin Debnár, Monika Debnárová, Beata Šranková, Katarína Sedláčková, Jozef Žiačko, Anna Žiačková, Jozef Tvrdoň, Katarína Tvrdoňová, Margita Balogová, Eva Lacová, Peter Bogyó, Ľubomír Jocič, Alexander Evetke, Jaroslava Evetková, Milan Hubočáni, Milan Dupan, Mária Vnuková, Alena Horníková, Pavel Roman, Alžbeta Ivanová, Eva Mikulcová, Emília Kocianová, Juraj Lukáč, Zuzana Lukáčová, Viera Končalová, Juraj Matis, Ján Franko, Ľubomír Černý, Vladimír Záhorský, Miroslav Pavlík, Dušan Zemianky, Albína Záhorcová, Klára Vozáková, Pavol Tkáčik, Vlasta Šoóšová, Viliam Bystrický, Lýdia Žákovičová, Tibor Šulka, Stanislav Holkovič, Jozef Slovák, Miroslav Pentík, Oľga Kostková, Mária Šabíková, Rozália Skřipská, Tibor Réšö, František Matuška, Mariana Babecová, Marián Marcinek, Iveta Račeková, Miroslav Přerovský
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15864/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia