Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Ing. Elena Ostertágová, Oľga Kňažíková, František Rábara, Oľga Rábarová, Štefan Hudec, Zuzana Hudecová, Milan Pustai, Juliana Pustaiová, Doc. Elena Červenová CSc., Marta Báneszová, Ing. Pavel Kulich, Ing. Vladimír Kulich, Ing. František Mojses, Ing. Alojz Marenčík, Ing. Henrieta Pilátová, Jozef Baláž, Mária Balážová, Herbert Schronk, Anna Schronková, Alena Vaňová, Mgr. Jaroslav Černák, Ing. Jana Černáková, PhDr. Juliana Farkašovská, Juraj Bence, Ligia Kissová, Adela Kováčiková, Jaroslav Rošič, Andrea Rošicová, Stanislav Kanala, Eva Kanalová, Helena Homolová, Cecília Biliková, Mária Adámeková, Ing. Vladislav Bendík, Jana Bendíková, Viera Vöröšová, Ladislav Csillaghy, Katarína Csillaghyová, Michaela Zlatohlávková, Margita Dvorská, Peter Královič, Adrián Druk, Adriana Ehrenholdová, Jozef Kubica, Libuša Kubicová, Nabil Rifai, Eva Rifaiová, Ing. Richard Grác, Mgr. Petra Kutišová, Michaela Šiková, Ing. Vladimír Samotij, Ing. Tibor Adámek, Ing. Mária Urbánová, Ing. Peter Urbán
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Ing. Elena Ostertágová, Oľga Kňažíková, František Rábara, Oľga Rábarová, Štefan Hudec, Zuzana Hudecová, Milan Pustai, Juliana Pustaiová, Doc. Elena Červenová CSc., Marta Báneszová, Ing. Pavel Kulich, Ing. Vladimír Kulich, Ing. František Mojses, Ing. Alojz Marenčík, Ing. Henrieta Pilátová, Jozef Baláž, Mária Balážová, Herbert Schronk, Anna Schronková, Alena Vaňová, Mgr. Jaroslav Černák, Ing. Jana Černáková, PhDr. Juliana Farkašovská, Juraj Bence, Ligia Kissová, Adela Kováčiková, Jaroslav Rošič, Andrea Rošicová, Stanislav Kanala, Eva Kanalová, Helena Homolová, Cecília Biliková, Mária Adámeková, Ing. Vladislav Bendík, Jana Bendíková, Viera Vöröšová, Ladislav Csillaghy, Katarína Csillaghyová, Michaela Zlatohlávková, Margita Dvorská, Peter Královič, Adrián Druk, Adriana Ehrenholdová, Jozef Kubica, Libuša Kubicová, Nabil Rifai, Eva Rifaiová, Ing. Richard Grác, Mgr. Petra Kutišová, Michaela Šiková, Ing. Vladimír Samotij, Ing. Tibor Adámek, Ing. Mária Urbánová, Ing. Peter Urbán
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15792/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia