Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Andrea Tomašovičová, Daniel Kuštek, Róbert Fegyveres, Ing. Lýdia Fegyveresová, Renáta Repelová, Ľudmila Mucklová, Peter Fürst, Dušan Dobrovoľný, Eleonóra Dobrovoľná, Zdenek Chudý, Elena Poživencová, Boris Blažko, Pavol Procházka, Darina Procházková, Soňa Macháčová, Emília Ellerová, Ján Jonák, Tibor Takač, Viera Barančoková, Marta Virágová, Ľubomír Silný, Ing. Miloš Kadvan, Peter Kolozsy, Jaroslav Vlček, Margita Vlčeková, Eva Žikavská, Dagmar Viteková, Alena Martišovičová, Ing. Dušan Bača, Miroslav Zarecký, Liana Borodajkevyčová, Lenka Jarošová, Iveta Ferenczyová, František Rigo, Alžbeta Kadvanová, Tomáš Antonič, Jana Blažeková, Anna Kuklová, Pavel Dulay, Emília Kuhnová, Miriam Tichá, Juraj Mačo, Peter Cinege, Andrea Cinege, Mariana Mišútová, Ingrid Grigelová, Dušan Bračik, Ružena Babiráková, Blanka Vlachová, Aurel John Chorvat, Peter Zámečník, Zuzana Černeková, Tomáš Rafaj, Lucia Minarovičová, Mária Nicolini, Mgr. Jana Priesolová, Martina Liebmann, Peter Tomek, Ing. Vladimír Pavlík CSc., Ing. Erika Pavlíková, Peter Hucel, Anna Hucelová, Róbert Kudlej, Ľubomír Tomašovič, Peter Juríček, Ivana Drugdová, Ján Horehaj, Mária Horehajová, Renáta Hladíková, Marek Pitra, Zdenko Synák, Iveta Synáková, Viera Prívracká, Helena Hradecká, Jana Šedíková, Ľuboš Kovačič, Katarína Kovačičová, Eleonóra Magulová, Janka Palová, PhDr. Alena Nováková, Ing. Erika Kovalovská, Monika Grúňová, Vladimír Bukovský, Miroslav Krampl, Ing. Silvia Kupčíková, Štefan Grofič, Mária Grofičová, Viliam Reinisch, MUDr. Peter Kleskeň, Mariana Kleskeňová, Jana Brucháčová, Ľudmila Dingová, Ing. Peter Gabriš, Dorota Gabrišová, Zdenka Olgyayová, Jozefína Žilincová, Helena Neubauerová - Hinds, Blažena Čížová, MUDr. Ivan Majský, Oľga Vývodíková, Martin Michalec, Michal Michalec, Eduard Gálffy, Mgr. Peter Viglaš, Alžbeta Viglašová, Eva Andreuttiová, Jolana Hladká, Stanislav Farský, Ján Zábavník, Rastislav Vlk, Ing. Miroslav Mikuška, Mgr. Emília Jančušková, Peter Holba, Božena Holbová, Krajský školský úrad v Bratislave, Martin Boťťanek, Oľga Werdenitsová, Ladislav Bartal, Agáta Bartalová, Mária Mathiasová, Ing. Blažena Dúbravská, Milan Duda, Ľubomír Riška, Jozefa Rišková, PhDr. Mária Žitňanská, Marta Hojová, Adriana Siklienková, Ing. Oľga Grambličková, Etela Grambličková, Oľga Rózsová, Marián Kovár, Tatiana Mikušová, Martina Mihelová, Jarmila Langermannová, Jana Zedníčková, Mgr. Robert Mezei, Mgr. Renáta Mezeiová, Gerald Koutun, Mária Šalková, Ing. Peter Příhoda, Mária Votrubová, Veronika Bohúňová, Mgr. Emanuel Pročka, Mgr. Mária Rauschová, Mário Sabbadini, Jozef Ščepka, Jana Ščepková, Vojtech Patacsi, Ignác Kondrk, Alžbeta Kondrková, František Karovič, Ing. Valéria Višňovská, Jarmila Balážová, Mária Grmanová, Matilda Lackovičová, Ing. Ľubor Jánošík, Alena Jánošíková, Jolana Ďurechová, PhDr. Jana Bakytová, Igor Borňak, Eva Palešová, Lívia Barthová, Michal Kasay, Iveta Kasayová, Eva Prognerová, Ing. Ján Skácel, Mária Skácelová, Ing. Zdenek Malina, INDEX ČECHY s.r.o.
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Andrea Tomašovičová, Daniel Kuštek, Róbert Fegyveres, Ing. Lýdia Fegyveresová, Renáta Repelová, Ľudmila Mucklová, Peter Fürst, Dušan Dobrovoľný, Eleonóra Dobrovoľná, Zdenek Chudý, Elena Poživencová, Boris Blažko, Pavol Procházka, Darina Procházková, Soňa Macháčová, Emília Ellerová, Ján Jonák, Tibor Takač, Viera Barančoková, Marta Virágová, Ľubomír Silný, Ing. Miloš Kadvan, Peter Kolozsy, Jaroslav Vlček, Margita Vlčeková, Eva Žikavská, Dagmar Viteková, Alena Martišovičová, Ing. Dušan Bača, Miroslav Zarecký, Liana Borodajkevyčová, Lenka Jarošová, Iveta Ferenczyová, František Rigo, Alžbeta Kadvanová, Tomáš Antonič, Jana Blažeková, Anna Kuklová, Pavel Dulay, Emília Kuhnová, Miriam Tichá, Juraj Mačo, Peter Cinege, Andrea Cinege, Mariana Mišútová, Ingrid Grigelová, Dušan Bračik, Ružena Babiráková, Blanka Vlachová, Aurel John Chorvat, Peter Zámečník, Zuzana Černeková, Tomáš Rafaj, Lucia Minarovičová, Mária Nicolini, Mgr. Jana Priesolová, Martina Liebmann, Peter Tomek, Ing. Vladimír Pavlík CSc., Ing. Erika Pavlíková, Peter Hucel, Anna Hucelová, Róbert Kudlej, Ľubomír Tomašovič, Peter Juríček, Ivana Drugdová, Ján Horehaj, Mária Horehajová, Renáta Hladíková, Marek Pitra, Zdenko Synák, Iveta Synáková, Viera Prívracká, Helena Hradecká, Jana Šedíková, Ľuboš Kovačič, Katarína Kovačičová, Eleonóra Magulová, Janka Palová, PhDr. Alena Nováková, Ing. Erika Kovalovská, Monika Grúňová, Vladimír Bukovský, Miroslav Krampl, Ing. Silvia Kupčíková, Štefan Grofič, Mária Grofičová, Viliam Reinisch, MUDr. Peter Kleskeň, Mariana Kleskeňová, Jana Brucháčová, Ľudmila Dingová, Ing. Peter Gabriš, Dorota Gabrišová, Zdenka Olgyayová, Jozefína Žilincová, Helena Neubauerová - Hinds, Blažena Čížová, MUDr. Ivan Majský, Oľga Vývodíková, Martin Michalec, Michal Michalec, Eduard Gálffy, Mgr. Peter Viglaš, Alžbeta Viglašová, Eva Andreuttiová, Jolana Hladká, Stanislav Farský, Ján Zábavník, Rastislav Vlk, Ing. Miroslav Mikuška, Mgr. Emília Jančušková, Peter Holba, Božena Holbová, Krajský školský úrad v Bratislave, Martin Boťťanek, Oľga Werdenitsová, Ladislav Bartal, Agáta Bartalová, Mária Mathiasová, Ing. Blažena Dúbravská, Milan Duda, Ľubomír Riška, Jozefa Rišková, PhDr. Mária Žitňanská, Marta Hojová, Adriana Siklienková, Ing. Oľga Grambličková, Etela Grambličková, Oľga Rózsová, Marián Kovár, Tatiana Mikušová, Martina Mihelová, Jarmila Langermannová, Jana Zedníčková, Mgr. Robert Mezei, Mgr. Renáta Mezeiová, Gerald Koutun, Mária Šalková, Ing. Peter Příhoda, Mária Votrubová, Veronika Bohúňová, Mgr. Emanuel Pročka, Mgr. Mária Rauschová, Mário Sabbadini, Jozef Ščepka, Jana Ščepková, Vojtech Patacsi, Ignác Kondrk, Alžbeta Kondrková, František Karovič, Ing. Valéria Višňovská, Jarmila Balážová, Mária Grmanová, Matilda Lackovičová, Ing. Ľubor Jánošík, Alena Jánošíková, Jolana Ďurechová, PhDr. Jana Bakytová, Igor Borňak, Eva Palešová, Lívia Barthová, Michal Kasay, Iveta Kasayová, Eva Prognerová, Ing. Ján Skácel, Mária Skácelová, Ing. Zdenek Malina, INDEX ČECHY s.r.o.
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 15268/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia