Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Karol Ternovszký, Ing. Magdaléna Janoušová, Etela Podlucká, Ján Krajči, Ing. Jozef Eszenyi, Magdolna Eszenyi, Ida Géhryová, Ladislav Ódor, Helena Hegedűsová, Ernest Lucza, RNDr. Katalin Pallag, Tomáš Szabó, Adriana Zahoranová, Ing. Milan Kováč, Ing. Maroš Danázs, Erika Zybach, Alžbeta Hauselová, Norbert Szitás, Mgr. Dušan Kešiar, Mária Zezulová, Alžbeta Thuránszká, Eva Fazekašová, Alžbeta Farkašová, František Fábrik, Zoltán Marko, Gejza Papp, Ing. Mária Fehérová, Katarína Mészárosová, MVDr. Ján Legard, Helena Paulisová, Laura Vajda, Agneša Poláková, Aladár Szulcsányi, Ing. Matej Pisar, Edita Labanczová, Mgr. Attila Mikolai, Melinda Gábovicsová, Mgr. Ladislav Beke, Alena Daridová, Eva Prokopcová, Imrich Pakši, Júlia Šántová
Záložný dlžník: Karol Ternovszký, Ing. Magdaléna Janoušová, Etela Podlucká, Ján Krajči, Ing. Jozef Eszenyi, Magdolna Eszenyi, Ida Géhryová, Ladislav Ódor, Helena Hegedűsová, Ernest Lucza, RNDr. Katalin Pallag, Tomáš Szabó, Adriana Zahoranová, Ing. Milan Kováč, Ing. Maroš Danázs, Erika Zybach, Alžbeta Hauselová, Norbert Szitás, Mgr. Dušan Kešiar, Mária Zezulová, Alžbeta Thuránszká, Eva Fazekašová, Alžbeta Farkašová, František Fábrik, Zoltán Marko, Gejza Papp, Ing. Mária Fehérová, Katarína Mészárosová, MVDr. Ján Legard, Helena Paulisová, Laura Vajda, Agneša Poláková, Aladár Szulcsányi, Ing. Matej Pisar, Edita Labanczová, Mgr. Attila Mikolai, Melinda Gábovicsová, Mgr. Ladislav Beke, Alena Daridová, Eva Prokopcová, Imrich Pakši, Júlia Šántová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15259/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia