Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mária Jakabová, Ladislav Benko, Radoslav Molnár, Emma Vargová, Ján Sabó, Valéria Sabóová, Jana Sedláková, Peter Šebesta, Mária Cselényiová, Ľudovít Klotnyai, Ernest Boldi, Lýdia Boldiová, Gabriela Čižmáriková, Karol Szöllös, Katarína Szöllösová
Záložný dlžník: Mária Jakabová, Ladislav Benko, Radoslav Molnár, Emma Vargová, Ján Sabó, Valéria Sabóová, Jana Sedláková, Peter Šebesta, Mária Cselényiová, Ľudovít Klotnyai, Ernest Boldi, Lýdia Boldiová, Gabriela Čižmáriková, Karol Szöllös, Katarína Szöllösová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15110/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia