Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Lucia Panáková, Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, PharmDr. Tomáš Rada, PharmDr. Kornélia Radová, Tomáš Klempa, Michaela Klempová, Martin Panák, Gizela Čobrdová, Martin Fejfár, Pavol Filippi, Naďa Jurenková, Robert Kaluzinski, Jana Kaluzinska, Ing. Silvia Gabajová, Slávka Vaneková, Jaroslav Janček, Jana Jančeková, Dionýz Kiss, Drahoslava Kissová, Mgr.Ing. Emil Roháč, PaedDr. Klára Velmovská PhD., Ing. Peter Silbiger, PhDr. Dana Silbigerová, Ing. Ladislav Ladičkovský, Mgr. Jana Ladičkovská, Zdenko Janík, Emília Janíková, Renáta Balážová, Ing. Marián Ondík, Kamila Bédyová, Peter Páchnik, Ing. Kamil Chráščel, Ing. Katarína Biehunková, Jaroslav Mošovský, Renáta Mošovská, Eva Švecová, Jozef Klobučník, Iveta Klobučníková, JUDr. Andrea Zikmundová, Andrea Köszeigiová, Ľubica Diničová, Nikoleta Diničová, Barbora Diničová, Richard Bella, Iveta Bellová, Ing. Nina Žigová, Daniel Gajdoš, Ing. Katarína Cicmanová, MUDr. Andrea Klč, JUDr. Maroš Bezák, Katarína Tošalová, Irena Krajčovičová, Robert Petrovič, Janka Petrovičová, Alena Horinková, Július Kuruc, Lenka Kurucová, Ľubomír Mišák, Karen Frances Misak, Michaela Madunická, Ing. Dušan Rychtárik, Ing. Margaréta Rychtáriková, Mgr. Matúš Nemec, Alena Nemcová, Milan Vratanina, Miroslav Gula, Ildikó Gulová, Milan Vician, Mgr. Darina Vicianová, Peter Mojžišík, Lenka Mojžišíková, PaedDr. Emília Hlaváčková, Dagmar Tóthová, Martin Molčányi, Klaudia Molčányiová, Vlastimil Tokár, Miroslava Tokárová, Peter Mrázik, Viera Mráziková, Natália Martynová, Ján Berky, Viera Berká, Miroslav Krásny, Ing. Svetlana Krásna, RNDr. Anna Ďurišová, Antonia Šenková, Kristián Mifkovič, Monika Mifkovičová, Ing. Štefan Fančo, Mária Fančová, Ján Škodler, Mária Škodlerová, Roman Langer, Adriana Langerová, Eva Nemcová
Záložný dlžník: Lucia Panáková, Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, PharmDr. Tomáš Rada, PharmDr. Kornélia Radová, Tomáš Klempa, Michaela Klempová, Martin Panák, Gizela Čobrdová, Martin Fejfár, Pavol Filippi, Naďa Jurenková, Robert Kaluzinski, Jana Kaluzinska, Ing. Silvia Gabajová, Slávka Vaneková, Jaroslav Janček, Jana Jančeková, Dionýz Kiss, Drahoslava Kissová, Mgr.Ing. Emil Roháč, PaedDr. Klára Velmovská PhD., Ing. Peter Silbiger, PhDr. Dana Silbigerová, Ing. Ladislav Ladičkovský, Mgr. Jana Ladičkovská, Zdenko Janík, Emília Janíková, Renáta Balážová, Ing. Marián Ondík, Kamila Bédyová, Peter Páchnik, Ing. Kamil Chráščel, Ing. Katarína Biehunková, Jaroslav Mošovský, Renáta Mošovská, Eva Švecová, Jozef Klobučník, Iveta Klobučníková, JUDr. Andrea Zikmundová, Andrea Köszeigiová, Ľubica Diničová, Nikoleta Diničová, Barbora Diničová, Richard Bella, Iveta Bellová, Ing. Nina Žigová, Daniel Gajdoš, Ing. Katarína Cicmanová, MUDr. Andrea Klč, JUDr. Maroš Bezák, Katarína Tošalová, Irena Krajčovičová, Robert Petrovič, Janka Petrovičová, Alena Horinková, Július Kuruc, Lenka Kurucová, Ľubomír Mišák, Karen Frances Misak, Michaela Madunická, Ing. Dušan Rychtárik, Ing. Margaréta Rychtáriková, Mgr. Matúš Nemec, Alena Nemcová, Milan Vratanina, Miroslav Gula, Ildikó Gulová, Milan Vician, Mgr. Darina Vicianová, Peter Mojžišík, Lenka Mojžišíková, PaedDr. Emília Hlaváčková, Dagmar Tóthová, Martin Molčányi, Klaudia Molčányiová, Vlastimil Tokár, Miroslava Tokárová, Peter Mrázik, Viera Mráziková, Natália Martynová, Ján Berky, Viera Berká, Miroslav Krásny, Ing. Svetlana Krásna, RNDr. Anna Ďurišová, Antonia Šenková, Kristián Mifkovič, Monika Mifkovičová, Ing. Štefan Fančo, Mária Fančová, Ján Škodler, Mária Škodlerová, Roman Langer, Adriana Langerová, Eva Nemcová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 14839/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia