Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Anna Dobišová, Ladislav Polívka, Eva Polívková, Eva Machalová, Marta Sokolová, Ján Prelovský, Pavla Prelovská, Božena Dohnálková, František Ďurža, Dagmar Ďuržová, Marek Kulich, Zdenka Kulichová, Peter Marcinech, Alojz Moravčík, Valéria Moravčíková, Štefánia Skúpa, Dagmar Jurgová, Rudolf Kochajda, Zdenka Kochajdová, Mária Žáčiková, Ing. Vladimír Samák, Daniela Samáková, Radovan Lukáč, Janka Martáková, Anna Mikulová, Ernest Baráth, Viera Baráthová, Ing. Anton Kebísek, Marta Kebísková, Ing. Ladislav Geleta, Marcela Geletová, Ján Kavický, Anna Kavická, Adela Potúčková, Ing. František Ďurčo, Marta Ďurčová, Peter Hostačný, Branislav Blažej, Vladislava Blažejová, Jaroslav Hanták, Anna Hantáková, Ľubica Masaryková, Marián Zverbík, Oľga Zverbíková, Marcela Múčková, Martin Mojžiš, Adriana Mojžišová, Ladislav Pálik, Marta Páliková, Milan Senko, Emília Senková, Aladár Argaláš, Eleonóra Argalášová, Viliam Csibo, Eva Csibová, Miroslav Krátky, Lenka Reptová, Emília Daranská, Ondrej Bičan, Karol Žuffa, Jarmila Nováková, Amália Macozsková, Antónia Tomková, Juraj Slugeň, Margita Slugeňová, Katarína Košútová, Monika Holá, Iveta Adamaťová, Viera Lukačková, Ing. Miloš Lukačka, Ing. Dagmar Lukačková, Štefan Bárka, Justína Bárková, Tibor Baláž, Ing. Miroslava Balážová, Ján Ingeli, Štefánia Ingeliová, Eva Grundová, Ján Straka, Oľga Straková, Štefan Margetiak, Anna Margetiaková, Jozef Baranovič, Emília Baranovičová, Pavol Zajac, Otília Zajacová, Milan Radič, Viktor Michalík, Mária Michalíková, Ing. Jozef Gros, Mgr. Mária Grosová, Jozef Fabo, Róbert Janíček, Zuzana Janíčková, Zuzana Jakubíková, Dušan Sládeček, Eva Sládečková, Diana Antalová, Želmíra Bahledová, Erik Ďurža, Silvia Ďuržová
Záložný dlžník: Anna Dobišová, Ladislav Polívka, Eva Polívková, Eva Machalová, Marta Sokolová, Ján Prelovský, Pavla Prelovská, Božena Dohnálková, František Ďurža, Dagmar Ďuržová, Marek Kulich, Zdenka Kulichová, Peter Marcinech, Alojz Moravčík, Valéria Moravčíková, Štefánia Skúpa, Dagmar Jurgová, Rudolf Kochajda, Zdenka Kochajdová, Mária Žáčiková, Ing. Vladimír Samák, Daniela Samáková, Radovan Lukáč, Janka Martáková, Anna Mikulová, Ernest Baráth, Viera Baráthová, Ing. Anton Kebísek, Marta Kebísková, Ing. Ladislav Geleta, Marcela Geletová, Ján Kavický, Anna Kavická, Adela Potúčková, Ing. František Ďurčo, Marta Ďurčová, Peter Hostačný, Branislav Blažej, Vladislava Blažejová, Jaroslav Hanták, Anna Hantáková, Ľubica Masaryková, Marián Zverbík, Oľga Zverbíková, Marcela Múčková, Martin Mojžiš, Adriana Mojžišová, Ladislav Pálik, Marta Páliková, Milan Senko, Emília Senková, Aladár Argaláš, Eleonóra Argalášová, Viliam Csibo, Eva Csibová, Miroslav Krátky, Lenka Reptová, Emília Daranská, Ondrej Bičan, Karol Žuffa, Jarmila Nováková, Amália Macozsková, Antónia Tomková, Juraj Slugeň, Margita Slugeňová, Katarína Košútová, Monika Holá, Iveta Adamaťová, Viera Lukačková, Ing. Miloš Lukačka, Ing. Dagmar Lukačková, Štefan Bárka, Justína Bárková, Tibor Baláž, Ing. Miroslava Balážová, Ján Ingeli, Štefánia Ingeliová, Eva Grundová, Ján Straka, Oľga Straková, Štefan Margetiak, Anna Margetiaková, Jozef Baranovič, Emília Baranovičová, Pavol Zajac, Otília Zajacová, Milan Radič, Viktor Michalík, Mária Michalíková, Ing. Jozef Gros, Mgr. Mária Grosová, Jozef Fabo, Róbert Janíček, Zuzana Janíčková, Zuzana Jakubíková, Dušan Sládeček, Eva Sládečková, Diana Antalová, Želmíra Bahledová, Erik Ďurža, Silvia Ďuržová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 14553/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia