Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Ján Lukáč, Marián Gonda, Peter Lenk, Tatiana Lenková, Oľga Gondová, Jiří Hanis, Věra Hanisová, Ladislav Tomko, Sonja Tomková, Oto Múranica, Ing. Milan Ligas, Daniela Rojíková, Ing. Jozef Kukučka, Ing. Ján Donoval, Zuzana Donovalová, Ing. Štefan Spodniak, Anna Spodniaková, Ing. Tomáš Čierny, Ing. Lucia Čierna, Božena Múranicová, Zlatica Ligasová, Mgr. Anna Kukučková, Ivan Dubovec, Zuzana Dubovcová, Ján Vránský, Anna Vránská, Ing. Ján Pavlík, Eva Pavlíková, Drahomír Salaj, Janka Salajová, Ing. Juraj Ševc, Anna Ševcová, MUDr. Juraj Mitura, Anna Miturová, Ing. Jiří Zdobinský, Katarína Zdobinská, Jozef Štusák, Anna Štusáková, Pavel Balážik, Katarína Balážiková, Sylvia Balážiková, Milan Smatana, Anna Smatanová, František Lauko, Ing. František Lauko, Mgr. Peter Iglo, Michal Böhmer, Iveta Burdelová, Ing. Zdeněk Pospíšil, Zuzana Lepišová, Ing. Oto Páleš, Nadežda Iglová, Daniela Drdolová, Ing. Ján Matlák, Anna Matláková, Ing. Ján Urban, Jana Urbanová, Ľubomír Dúbravka, Antonia Dúbravková, Jana Repová, Ing. Július Ložek CSc., Viera Ložeková, Ing. Stanislav Tuša, Dana Tušová, Mária Lauková, Miroslava Linhartová, Ing. Ľubomír Mikita, Zdenka Mikitová, Ing. Jozef Petruf, PhDr. Mária Petrufová, Ing. Ján Urban, Ladislav Chrapčiak, Elena Chrapčiaková, Hermína Holazová, Ján Smarža, Dária Smaržová, Ing. Pavel Urban, Ing. Ján Petreje, Mgr. Darina Petrejeová, Mária Vránska, Věra Pospíšilová, Elena Lukáčová, Štefan Kočiš, Mária Kočišová, Peter Pokorný, Elena Pokorná, Ing. František Kováč, Viera Kováčová, Štefan Dvorožňák, Eva Dvorožňáková, Miroslav Holaza, Ing. Ján Vránsky, Rastislav Zajden, Lucia Mikulová, Zdeněk Klíma, Zdenka Klímová, Ing. Štefan Škola, Drahomíra Školová, Ing. František Perniš CSc., Anna Pernišová, Svetozár Korbíni, Eva Korbíniová, Jaromír Holuša, Mária Holušová, Mgr. Emil Šima, Ľudmila Šimová, Natália Mesiarová, Ivan Mesiar, Ľubomíra Mesiarová, Ivan Hujík, Soňa Hujíková
Záložný dlžník: Ing. Ján Lukáč, Marián Gonda, Peter Lenk, Tatiana Lenková, Oľga Gondová, Jiří Hanis, Věra Hanisová, Ladislav Tomko, Sonja Tomková, Oto Múranica, Ing. Milan Ligas, Daniela Rojíková, Ing. Jozef Kukučka, Ing. Ján Donoval, Zuzana Donovalová, Ing. Štefan Spodniak, Anna Spodniaková, Ing. Tomáš Čierny, Ing. Lucia Čierna, Božena Múranicová, Zlatica Ligasová, Mgr. Anna Kukučková, Ivan Dubovec, Zuzana Dubovcová, Ján Vránský, Anna Vránská, Ing. Ján Pavlík, Eva Pavlíková, Drahomír Salaj, Janka Salajová, Ing. Juraj Ševc, Anna Ševcová, MUDr. Juraj Mitura, Anna Miturová, Ing. Jiří Zdobinský, Katarína Zdobinská, Jozef Štusák, Anna Štusáková, Pavel Balážik, Katarína Balážiková, Sylvia Balážiková, Milan Smatana, Anna Smatanová, František Lauko, Ing. František Lauko, Mgr. Peter Iglo, Michal Böhmer, Iveta Burdelová, Ing. Zdeněk Pospíšil, Zuzana Lepišová, Ing. Oto Páleš, Nadežda Iglová, Daniela Drdolová, Ing. Ján Matlák, Anna Matláková, Ing. Ján Urban, Jana Urbanová, Ľubomír Dúbravka, Antonia Dúbravková, Jana Repová, Ing. Július Ložek CSc., Viera Ložeková, Ing. Stanislav Tuša, Dana Tušová, Mária Lauková, Miroslava Linhartová, Ing. Ľubomír Mikita, Zdenka Mikitová, Ing. Jozef Petruf, PhDr. Mária Petrufová, Ing. Ján Urban, Ladislav Chrapčiak, Elena Chrapčiaková, Hermína Holazová, Ján Smarža, Dária Smaržová, Ing. Pavel Urban, Ing. Ján Petreje, Mgr. Darina Petrejeová, Mária Vránska, Věra Pospíšilová, Elena Lukáčová, Štefan Kočiš, Mária Kočišová, Peter Pokorný, Elena Pokorná, Ing. František Kováč, Viera Kováčová, Štefan Dvorožňák, Eva Dvorožňáková, Miroslav Holaza, Ing. Ján Vránsky, Rastislav Zajden, Lucia Mikulová, Zdeněk Klíma, Zdenka Klímová, Ing. Štefan Škola, Drahomíra Školová, Ing. František Perniš CSc., Anna Pernišová, Svetozár Korbíni, Eva Korbíniová, Jaromír Holuša, Mária Holušová, Mgr. Emil Šima, Ľudmila Šimová, Natália Mesiarová, Ivan Mesiar, Ľubomíra Mesiarová, Ivan Hujík, Soňa Hujíková
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 14537/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia