Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2020 podľa krajov
11097
2,83%
-107
9684
2,80%
+269
11795
3,21%
-394
13753
3,04%
+69
16995
4,07%
-309
28945
6,94%
+511
41022
8,45%
-115
35574
7,70%
+184
168865
5,05%
+108
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Jaroslav Beláni, Mária Belániová, Doc. RNDr. Tibor Kmeť CSc., RNDr. Mária Kmeťová, Drahotina Veselská, Marta Košecká, Kvetoslav Gašperan, Ing. Oľga Gašperanová, Vladimír Jedlička, Marketa Jedličková, Elena Žáková, Róbert Žák, Karla Lobbová, Jozef Varga, Elena Fuchsová, Ľuboš Látečka, Ivana Látečková, Margita Sláviková, Ladislav Rečka, Valéria Rečková, Ivan Magdolen, Anna Magdolenová, Štefan Marciš, Ján Fedič, Janka Kasalová, Peter Hnila, Anneta Hnilová, Libuše Jančová, Alžbeta Bilovská, Jana Ďurišová, Ing. Marta Hildebrandová, Jiří Maceček, Mária Macečková, Erich Lednický, Katarína Lednická, Mgr. Miroslav Ryban, Zuzana Michniková, Anna Fördosövá, Eva Vargová, Peter Mesároš, Roman Urbanič, Katarína Urbaničová, Beáta Nagyová, Doc. RNDr. Zdenka Gálová CSc., Boris Križma, Ing. Dimitrov Spasov Spasko, Táňa Spasov Spasko, Irena Krajčovičová, Lenka Žáková, Jozef Kováč, Darina Remeňová, Eliška Mihálková, Hedviga Kováčová, Zdenka Adámková, Margita Márová, Marta Bindová, Júlia Šlosárová, Ivan Hádek, Oľga Hádeková, Helena Dianová, Helena Očkayová, Tobias Knoop, Ing. PhD. Karin Knopp, Viera Maráková, Mgr. Imrich Botka, Mgr. Elena Botková, Darina Režová, Anton Gnoth, Eva Zámocká, Jozefína Mrštinová, Antonia Holičková, Michal Hardík, Katarína Hardíková, Jozef Dóczy, Eva Vargová, Ivan Krajčovič
Záložný dlžník: Jaroslav Beláni, Mária Belániová, Doc. RNDr. Tibor Kmeť CSc., RNDr. Mária Kmeťová, Drahotina Veselská, Marta Košecká, Kvetoslav Gašperan, Ing. Oľga Gašperanová, Vladimír Jedlička, Marketa Jedličková, Elena Žáková, Róbert Žák, Karla Lobbová, Jozef Varga, Elena Fuchsová, Ľuboš Látečka, Ivana Látečková, Margita Sláviková, Ladislav Rečka, Valéria Rečková, Ivan Magdolen, Anna Magdolenová, Štefan Marciš, Ján Fedič, Janka Kasalová, Peter Hnila, Anneta Hnilová, Libuše Jančová, Alžbeta Bilovská, Jana Ďurišová, Ing. Marta Hildebrandová, Jiří Maceček, Mária Macečková, Erich Lednický, Katarína Lednická, Mgr. Miroslav Ryban, Zuzana Michniková, Anna Fördosövá, Eva Vargová, Peter Mesároš, Roman Urbanič, Katarína Urbaničová, Beáta Nagyová, Doc. RNDr. Zdenka Gálová CSc., Boris Križma, Ing. Dimitrov Spasov Spasko, Táňa Spasov Spasko, Irena Krajčovičová, Lenka Žáková, Jozef Kováč, Darina Remeňová, Eliška Mihálková, Hedviga Kováčová, Zdenka Adámková, Margita Márová, Marta Bindová, Júlia Šlosárová, Ivan Hádek, Oľga Hádeková, Helena Dianová, Helena Očkayová, Tobias Knoop, Ing. PhD. Karin Knopp, Viera Maráková, Mgr. Imrich Botka, Mgr. Elena Botková, Darina Režová, Anton Gnoth, Eva Zámocká, Jozefína Mrštinová, Antonia Holičková, Michal Hardík, Katarína Hardíková, Jozef Dóczy, Eva Vargová, Ivan Krajčovič, Peter Absolon
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 14254/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia