Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Rastislav Šovčík, Ing. Renáta Šovčíková, Ing. Michal Majtán CSc., Ing. Viera Majtánová, Ing. Miroslav Kováčik, MUDr. Zoltán Pataky, JUDr. Martin Magda, Mgr. Monika Michalková, Ing. Miroslav Nemec, Ing. Alena Nemecová, Ing. Peter Zelinka CSc., Ing. Katarína Zelinková, Jana Hvizdová, Martin Medvec, Ľudovít Zupko, Ernest Hudec, Helena Hudecová, Pavel Kadnár, Mária Kadnárová, Ing. Emil Compeľ, Peter Nemetz, Danuta Nemetzová, Ing. Ján Pokorný, Ing. Jarmila Pokorná, RNDr. Jozef Pleška CSc., Ing. Katarína Plešková, Vladimír Vatrál, Dana Vatrálová, Ján Murgaš, Ing. Mária Murgašová, Ing. Ján Čeman, Ing. Zuzana Čemanová, Peter Kiszely, Katarína Kiszelyová, Katarína Báchorová, PhDr. Václav Majerník, MUDr. Zita Majerníková, Ing. Martin Pernecký, Helena Pernecká, Ing. Jozef Klanduch, Ján Fogel, Jaroslav Kalčík, Mária Kalčíková, Ing. Anton Benčič, Danka Benčičová, Milan Mišovič, Terézia Mišovičová, Bohuslav Čurilla, Ľudmila Čurillová, Ing. Dalibor Vyhnálik, Ing. Jana Vyhnáliková, Jana Ridarčíková, Jaroslav Kothaj, Ján Kolarovič, Eva Kolarovičová, Ing. Ján Knotek, Mária Knoteková, Ján Šimko, Soňa Šimková, Dagmar Lindnerová, Ing. Dušan Zamiška, Alica Zamišková, Ľubica Králičková, David M. Ch. Taylor Králička, JUDr. Robert Fico CSc., JUDr. Svetlana Ficová, Ing. Karol Brodniansky, Jana Brodnianská, Jozef Ostitý, Marta Ostityová, Ing. Dušan Buzinkay, Mária Buzinkayová, Doc. RNDr. Peter Volauf CSc., PhDr. Iveta Weiszová, Viktor Fiťka, Ing. Vladimír Sýkora, Ing. Eva Sýkorová, Ing.arch. Barbora Kršková, Martin Jediný, Katarína Jediná, Juraj 1/2 Mojžišík, Peter 1/2 Mojžišík, Milan Krčma, Eleonóra Krčmová, Milan Ptačin, Jana Ptačinová, MUDr. Vladislav Abaffy, Stella Abaffyová, Ing. Ladislav Bratchtl, Ing. Katarína Bratchtlová, Jana Neuwirthová, Štefan Horváth, Ing. Štefan Kubicza, MVDr. Alžbeta Kubiczová, MUDr. Peter Kmeť, Mária Kmeťová, MUDr. Milan Vanko, MUDr. Iveta Vanková, PhDr. Ctibor Holík, Zlata Holíková, Lívia Leutner, Ing. Milan Noskovič, Blažena Noskovičová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Rastislav Šovčík, Ing. Renáta Šovčíková, Ing. Michal Majtán CSc., Ing. Viera Majtánová, Ing. Miroslav Kováčik, MUDr. Zoltán Pataky, JUDr. Martin Magda, Mgr. Monika Michalková, Ing. Miroslav Nemec, Ing. Alena Nemecová, Ing. Peter Zelinka CSc., Ing. Katarína Zelinková, Jana Hvizdová, Martin Medvec, Ľudovít Zupko, Ernest Hudec, Helena Hudecová, Pavel Kadnár, Mária Kadnárová, Ing. Emil Compeľ, Peter Nemetz, Danuta Nemetzová, Ing. Ján Pokorný, Ing. Jarmila Pokorná, RNDr. Jozef Pleška CSc., Ing. Katarína Plešková, Vladimír Vatrál, Dana Vatrálová, Ján Murgaš, Ing. Mária Murgašová, Ing. Ján Čeman, Ing. Zuzana Čemanová, Peter Kiszely, Katarína Kiszelyová, Katarína Báchorová, PhDr. Václav Majerník, MUDr. Zita Majerníková, Ing. Martin Pernecký, Helena Pernecká, Ing. Jozef Klanduch, Ján Fogel, Jaroslav Kalčík, Mária Kalčíková, Ing. Anton Benčič, Danka Benčičová, Milan Mišovič, Terézia Mišovičová, Bohuslav Čurilla, Ľudmila Čurillová, Ing. Dalibor Vyhnálik, Ing. Jana Vyhnáliková, Jana Ridarčíková, Jaroslav Kothaj, Ján Kolarovič, Eva Kolarovičová, Ing. Ján Knotek, Mária Knoteková, Ján Šimko, Soňa Šimková, Dagmar Lindnerová, Ing. Dušan Zamiška, Alica Zamišková, Ľubica Králičková, David M. Ch. Taylor Králička, JUDr. Robert Fico CSc., JUDr. Svetlana Ficová, Ing. Karol Brodniansky, Jana Brodnianská, Jozef Ostitý, Marta Ostityová, Ing. Dušan Buzinkay, Mária Buzinkayová, Doc. RNDr. Peter Volauf CSc., PhDr. Iveta Weiszová, Viktor Fiťka, Ing. Vladimír Sýkora, Ing. Eva Sýkorová, Ing.arch. Barbora Kršková, Martin Jediný, Katarína Jediná, Juraj 1/2 Mojžišík, Peter 1/2 Mojžišík, Milan Krčma, Eleonóra Krčmová, Milan Ptačin, Jana Ptačinová, MUDr. Vladislav Abaffy, Stella Abaffyová, Ing. Ladislav Bratchtl, Ing. Katarína Bratchtlová, Jana Neuwirthová, Štefan Horváth, Ing. Štefan Kubicza, MVDr. Alžbeta Kubiczová, MUDr. Peter Kmeť, Mária Kmeťová, MUDr. Milan Vanko, MUDr. Iveta Vanková, PhDr. Ctibor Holík, Zlata Holíková, Lívia Leutner, Ing. Milan Noskovič, Blažena Noskovičová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 13995/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia