Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Róbert Horváth, Gabriela Szeiffová, Soňa Križanovičová, Peter Polkoráb, Janka Polkorábová, Ing. Vladimír Vrábel, Ing. Magdaléna Vrábelová, Daniela Ondrejovičová, Mária Brozová, Ing. Stanislav Hasenöhrl, Ing. Marta Hasenöhrlová, Mgr. Mária Rehušová, Bedrich Martanovič, Oliva Martanovičová, Margita Kozárová, Ing. Milan Petro, Jaroslav Daniel, František Bunta, Alexandra Buntová, Marta Janďourková, Mária Martinčeková, Vladimír Čáp, Klára Čápová, JUDr. Miroslav Kleman, Nicole Brestovanská, Ing. Jozef Tomaga, Petronela Tomagová, Ing. Štefan Török, Mgr. Michaela Töröková, Vincent Sabo, Marcela Chovancová, Dušan Sabo, Ing. Miguel Sanchez Beato, Vladimír Jancura, Helena Jancurová, Ing. Veronika Šaušová, Ing. Vladimír Grich, Gabriela Grichová, Mgr. Radoslav Zigo, Mgr. Zuzana Zigová, Ing. Štefan Šmál, Libuša Šmálová, Ľubomír Budinský, Božena Budinská, Miroslav Madro, Mária Madrová, MUDr. Alena Ftáčniková, Lucia Strokendlová, Milan Strokendl, Oldrich Ďurove, Zlatica Ďuroveová, Ladislav Takáč, Terézia Takáčová, Peter Kozmér, Anna Kozmérová, Ľuboš Bubák, Zuzana Bubáková, Ing. Marián Tureček, JUDr. Eva Turečeková, Roman Čižmár, Mgr. Yvona Čižmárová, Anna Manďáková, Ing. Ivan Kováčik, Viera Kováčiková, MUDr. Dagmar Kvasňovská, Ing. Pavel Kvasňovský, Františka Haršányiová, Stanislav Haršányi, Ing. Bohumila Oškerdová, Mgr. Lenka Kollerová, Peter Guštafík, Viera Guštafíková, Silvia Viková, Jana Vojtová, Lukáš Valuch, Ing. Katarína Kopernická, Štefan Szeiff, Boris Sobolič, Daniela Soboličová, Emília Labancová, MUDr. Eva Žákovičová, Ing. Ľubica Guzmová, Jana Hyllová, Oľga Šimonová, Miroslav Kvetan, Vladimíra Kvetanová, Terézia Nemčovičová, Gabriela Vajdeľová, František Kováč, Emília Kováčová, Diana Ilavská, Vladimír Vajdeľ, RNDr. Veronika Zvončeková, Dušan Zvonček, Ing. Daniela Beláková, Ing. Ján Šaulič, Ľubica Šauličová, Ing. Peter Zibrin, Darina Zibrinová, Peter Rusňák, JUDr. Ladislav Čillík, Ing. Vladimír Chromík, RNDr. Daniela Chromíková, Peter Neuberg, Kristián Slovák, Vladimír Roganský, Magda Roganská, Stanislav Beko, Jozef Schütze, Alžbeta Schützeová, Ing. Vladimír Pažitný, Mária Pažitná, Dušan Slezák, JUDr. Ľubica Paniaková, Rudolf Ftáček, Igor Ftáček, Roman Ftáček, Ing. Miloslav Janovský, Renáta Janovská, Jaroslava Huttová, Štefan Mihál, Mgr. Tatiana Žitnikova, Ľudmila Blšťáková, Zuzana Motyčková, Peter Motyčka, Ing. Róbert Krajčovič, Silvia Krajčovičová, Ing. Milan Barta, Dana Bartová, Karol Stranovský, Mgr. Ivica Hricová, Ing. Juraj Kiss, Ing. Ildikó Kissová, Martin Šulc, Bohuš Kadlec, Ľudmila Kadlecová, Zuzana Moravčíková, Soňa Vagačová, Vladimír Horák, Gabriela Horáková, Peter Malinovský, Pavel Žigo, Elvíra Žigová, Kvetoslav Bóc, Anna Bócová, Anastázia Jakabovičová, Ing. Ján Jakabovič, JUDr. Marta Bencová, Mgr. Jarmila Vašutová, Ing. Martin Šúlek, Mgr. Hana Šúleková, Mgr. Peter Svarinský, Elena Svarinská, Ján Šalling, Irena Šallingová, Ing. Ján Komora, Ing. Hilda Komorová, Ing. Viera Neubergová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Róbert Horváth, Gabriela Szeiffová, Soňa Križanovičová, Peter Polkoráb, Janka Polkorábová, Ing. Vladimír Vrábel, Ing. Magdaléna Vrábelová, Daniela Ondrejovičová, Mária Brozová, Ing. Stanislav Hasenöhrl, Ing. Marta Hasenöhrlová, Mgr. Mária Rehušová, Bedrich Martanovič, Oliva Martanovičová, Margita Kozárová, Ing. Milan Petro, Jaroslav Daniel, František Bunta, Alexandra Buntová, Marta Janďourková, Mária Martinčeková, Vladimír Čáp, Klára Čápová, JUDr. Miroslav Kleman, Nicole Brestovanská, Ing. Jozef Tomaga, Petronela Tomagová, Ing. Štefan Török, Mgr. Michaela Töröková, Vincent Sabo, Marcela Chovancová, Dušan Sabo, Ing. Miguel Sanchez Beato, Vladimír Jancura, Helena Jancurová, Ing. Veronika Šaušová, Ing. Vladimír Grich, Gabriela Grichová, Mgr. Radoslav Zigo, Mgr. Zuzana Zigová, Ing. Štefan Šmál, Libuša Šmálová, Ľubomír Budinský, Božena Budinská, Miroslav Madro, Mária Madrová, MUDr. Alena Ftáčniková, Lucia Strokendlová, Milan Strokendl, Oldrich Ďurove, Zlatica Ďuroveová, Ladislav Takáč, Terézia Takáčová, Peter Kozmér, Anna Kozmérová, Ľuboš Bubák, Zuzana Bubáková, Ing. Marián Tureček, JUDr. Eva Turečeková, Roman Čižmár, Mgr. Yvona Čižmárová, Anna Manďáková, Ing. Ivan Kováčik, Viera Kováčiková, MUDr. Dagmar Kvasňovská, Ing. Pavel Kvasňovský, Františka Haršányiová, Stanislav Haršányi, Ing. Bohumila Oškerdová, Mgr. Lenka Kollerová, Peter Guštafík, Viera Guštafíková, Silvia Viková, Jana Vojtová, Lukáš Valuch, Ing. Katarína Kopernická, Štefan Szeiff, Boris Sobolič, Daniela Soboličová, Emília Labancová, MUDr. Eva Žákovičová, Ing. Ľubica Guzmová, Jana Hyllová, Oľga Šimonová, Miroslav Kvetan, Vladimíra Kvetanová, Terézia Nemčovičová, Gabriela Vajdeľová, František Kováč, Emília Kováčová, Diana Ilavská, Vladimír Vajdeľ, RNDr. Veronika Zvončeková, Dušan Zvonček, Ing. Daniela Beláková, Ing. Ján Šaulič, Ľubica Šauličová, Ing. Peter Zibrin, Darina Zibrinová, Peter Rusňák, JUDr. Ladislav Čillík, Ing. Vladimír Chromík, RNDr. Daniela Chromíková, Peter Neuberg, Kristián Slovák, Vladimír Roganský, Magda Roganská, Stanislav Beko, Jozef Schütze, Alžbeta Schützeová, Ing. Vladimír Pažitný, Mária Pažitná, Dušan Slezák, JUDr. Ľubica Paniaková, Rudolf Ftáček, Igor Ftáček, Roman Ftáček, Ing. Miloslav Janovský, Renáta Janovská, Jaroslava Huttová, Štefan Mihál, Mgr. Tatiana Žitnikova, Ľudmila Blšťáková, Zuzana Motyčková, Peter Motyčka, Ing. Róbert Krajčovič, Silvia Krajčovičová, Ing. Milan Barta, Dana Bartová, Karol Stranovský, Mgr. Ivica Hricová, Ing. Juraj Kiss, Ing. Ildikó Kissová, Martin Šulc, Bohuš Kadlec, Ľudmila Kadlecová, Zuzana Moravčíková, Soňa Vagačová, Vladimír Horák, Gabriela Horáková, Peter Malinovský, Pavel Žigo, Elvíra Žigová, Kvetoslav Bóc, Anna Bócová, Anastázia Jakabovičová, Ing. Ján Jakabovič, JUDr. Marta Bencová, Mgr. Jarmila Vašutová, Ing. Martin Šúlek, Mgr. Hana Šúleková, Mgr. Peter Svarinský, Elena Svarinská, Ján Šalling, Irena Šallingová, Ing. Ján Komora, Ing. Hilda Komorová, Ing. Viera Neubergová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13455/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia