Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Vladimír Hájek, Zuzana Šajterová, Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Ing. Juraj Tevec, Daniela Jicha, Anna Miháliková, Eva Holanová MUDr., Ondrej Hudoba Ing., Eva Hudobová, Igor Rusňák MUDr., Eliška Rusňáková, Anton Kubričan Ing., Viera Kubričanová, Svetlana Bundzelová Ing., Michal Meško, Dušan Butaš Ing., Andrea Butašová Mgr., Zuzana Gunišová Mgr., Henrich Gregor, Lídia Gregorová, Alexandra Schmid Ing., Jozef Trepáč, Martin Hupka Ing., Jana Hullmannová, Miroslav Lehký, Mária Kiss, Dagmar Bučanová, Milan Pribiš, Štefan Polák akad.mal., Gabriela Poláková, Ladislav Lacika, Mária Laciková, Milan Martinovič Ing., Anna Ferancová, Eva Martinovičová RNDr., Zdenka Gajdová, Peter Jančík Ing., Eva Jančíková Ing., Jozef Michalík RNDr. CSc., Cecília Micháliková, Pavel Ulbrik, Katarína Ulbriková, Kvetoslav Jansík RNDr., Nadežda Jansíková, Darina Ševcová Bc., Tatiana Fabiánková, Zuzana Frkalová, Zuzana Držíková PhDr., Marián Griger, Magdaléna Grigerová, Alena Gašparíková JUDr., Július Piskla, Ján Hájek Ing., Marián Hájek Ing., Juraj Molčányi Mgr., Jozef Cicko, Renáta Margušová, Ján Kováč, Peter Strapec, Alena Doubková Mgr., Michal Hruškovic Ing.,CSc., Darina Hruškovicová, Eva Predná RNDr., Viera Gajdošová JUDr., Marek Bundzel, Juraj Seman JUDr., Mária Semanová Ing., Luděk Horáček, Ján Mišík, Mária Vykukelová, Terézia Bebjaková, Dana Hašková PhDr., Iveta Mušková, Karol Posluch JUDr., Sonja Posluchová, Margita Hronská, Ladislav Kisel, Miroslav Kisel, Jana Kiselová, Jozef Lecký, Daniela Lecká Ing., Alena Vičíková PhDr., Zlata Pelikánová, Marián Pelikán, Marián Ťapuš, Andrej Verčimák, Daniela Verčimáková, Jozef Bočkai Dr., Jozefa Bočkaiová, Juraj Selecký, Ľubica Selecká, Milan Šofer, Zuzana Horáčková Ing., Tibor Huszágh, Libuše Huszághová, Darina Mokráňová, Žaneta Brhlíková, Michal Kavecký Ing., Anna Kavecká, Ján Klesniak Ing., Emília Klesniaková
Záložný dlžník: Ing. Vladimír Hájek, Zuzana Šajterová, Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Ing. Juraj Tevec, Daniela Jicha, Anna Miháliková, Eva Holanová MUDr., Ondrej Hudoba Ing., Eva Hudobová, Igor Rusňák MUDr., Eliška Rusňáková, Anton Kubričan Ing., Viera Kubričanová, Svetlana Bundzelová Ing., Michal Meško, Dušan Butaš Ing., Andrea Butašová Mgr., Zuzana Gunišová Mgr., Henrich Gregor, Lídia Gregorová, Alexandra Schmid Ing., Jozef Trepáč, Martin Hupka Ing., Jana Hullmannová, Miroslav Lehký, Mária Kiss, Dagmar Bučanová, Milan Pribiš, Štefan Polák akad.mal., Gabriela Poláková, Ladislav Lacika, Mária Laciková, Milan Martinovič Ing., Anna Ferancová, Eva Martinovičová RNDr., Zdenka Gajdová, Peter Jančík Ing., Eva Jančíková Ing., Jozef Michalík RNDr. CSc., Cecília Micháliková, Pavel Ulbrik, Katarína Ulbriková, Kvetoslav Jansík RNDr., Nadežda Jansíková, Darina Ševcová Bc., Tatiana Fabiánková, Zuzana Frkalová, Zuzana Držíková PhDr., Marián Griger, Magdaléna Grigerová, Alena Gašparíková JUDr., Július Piskla, Ján Hájek Ing., Marián Hájek Ing., Juraj Molčányi Mgr., Jozef Cicko, Renáta Margušová, Ján Kováč, Peter Strapec, Alena Doubková Mgr., Michal Hruškovic Ing.,CSc., Darina Hruškovicová, Eva Predná RNDr., Viera Gajdošová JUDr., Marek Bundzel, Juraj Seman JUDr., Mária Semanová Ing., Luděk Horáček, Ján Mišík, Mária Vykukelová, Terézia Bebjaková, Dana Hašková PhDr., Iveta Mušková, Karol Posluch JUDr., Sonja Posluchová, Margita Hronská, Ladislav Kisel, Miroslav Kisel, Jana Kiselová, Jozef Lecký, Daniela Lecká Ing., Alena Vičíková PhDr., Zlata Pelikánová, Marián Pelikán, Marián Ťapuš, Andrej Verčimák, Daniela Verčimáková, Jozef Bočkai Dr., Jozefa Bočkaiová, Juraj Selecký, Ľubica Selecká, Milan Šofer, Zuzana Horáčková Ing., Tibor Huszágh, Libuše Huszághová, Darina Mokráňová, Žaneta Brhlíková, Michal Kavecký Ing., Anna Kavecká, Ján Klesniak Ing., Emília Klesniaková
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13166/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia