Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Vojmír Málek, Ing. Miloš Martiška, Lýdia Ďurfinová, Ing. Helena Melová, Ing. Martin Vondena, Zuzana Čurniková, Alexandra Klimentová, Johana Šimková, Paulína Víghová, JUDr. Alžbeta Kopecká, Ing. Ladislav Ferenčík, Ing. Iveta Ferenčíková, Ladislav Kuzma, Anna Kuzmová, Jozef Timoracký, Danka Timoracká, Milan Ďuriš, Jana Ďurišová, Ing. Greta Jančová, Ing. Ivan Šíp, Margita Gajdošíková, Mgr. Ľubica Martišková, Robert Szöllösy, Helena Szöllösyová, Prof.Ing.PhD. Štefan Mihina, Marta Mihinová, Mgr. Peter Lukáčik, Renáta Lukáčiková, Mária Gréková, Anna Fábelová, Ing. Jozef Trandzík, Mária Trandzíková, František Šerfozo, Mária Šerfozová, Pavol Kňažek, Júlia Tkáčiková, Mgr. Ľubomíra Escalante, Ing. Martin Dukát, Marta Dukátová, Ján Kresan, Ing. Emília Kresanová, Ing. Vojtech Dukát, Taťána Dukátová, Vilma Kotlárová, Filip Vítek, Marta Šodelová, Magdaléna Vargová, Ladislav Depeš, Valéria Depešová, Jaroslav Kahala, Daniela Kahalová, Juraj Valíček, Viera Fábelová, MUDr. Ľudovít Holý, Adriana Holá, Veronika Bublincová, Ladislav Bublinec, Miroslav Bublinec, Alexandra Vávrová, Adriana Baliová, Ľubomír Hubočáni, Anna Miklošová, Ing. Daniel Pindeš, Ing. Renata Pindešová, Iveta Máleková, Mgr.art. Miroslav Málek, Marta Rybanská, Jozef Plenta, Darina Plentová, Peter Beták, Ľubica Betáková, Kamila Kuchťáková, Veronika Bizová, Stanislav Šušla, Emília Šušlová, Mária Zarnecká, Miroslava Berkyová
Záložný dlžník: Vojmír Málek, Ing. Miloš Martiška, Lýdia Ďurfinová, Ing. Helena Melová, Ing. Martin Vondena, Zuzana Čurniková, Alexandra Klimentová, Johana Šimková, Paulína Víghová, JUDr. Alžbeta Kopecká, Ing. Ladislav Ferenčík, Ing. Iveta Ferenčíková, Ladislav Kuzma, Anna Kuzmová, Jozef Timoracký, Danka Timoracká, Milan Ďuriš, Jana Ďurišová, Ing. Greta Jančová, Ing. Ivan Šíp, Margita Gajdošíková, Mgr. Ľubica Martišková, Robert Szöllösy, Helena Szöllösyová, Prof.Ing.PhD. Štefan Mihina, Marta Mihinová, Mgr. Peter Lukáčik, Renáta Lukáčiková, Mária Gréková, Anna Fábelová, Ing. Jozef Trandzík, Mária Trandzíková, František Šerfozo, Mária Šerfozová, Pavol Kňažek, Júlia Tkáčiková, Mgr. Ľubomíra Escalante, Ing. Martin Dukát, Marta Dukátová, Ján Kresan, Ing. Emília Kresanová, Ing. Vojtech Dukát, Taťána Dukátová, Vilma Kotlárová, Filip Vítek, Marta Šodelová, Magdaléna Vargová, Ladislav Depeš, Valéria Depešová, Jaroslav Kahala, Daniela Kahalová, Juraj Valíček, Viera Fábelová, MUDr. Ľudovít Holý, Adriana Holá, Veronika Bublincová, Ladislav Bublinec, Miroslav Bublinec, Alexandra Vávrová, Adriana Baliová, Ľubomír Hubočáni, Anna Miklošová, Ing. Daniel Pindeš, Ing. Renata Pindešová, Iveta Máleková, Mgr.art. Miroslav Málek, Marta Rybanská, Jozef Plenta, Darina Plentová, Peter Beták, Ľubica Betáková, Kamila Kuchťáková, Veronika Bizová, Stanislav Šušla, Emília Šušlová, Mária Zarnecká, Miroslava Berkyová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13060/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia