Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Miroslav Greguš, Mária Gúziková, Ing. Eva Krešneová, Vojtech Hauko, Terézia Hauková, Radoslav Stredanský, Jana Chlipalová, Iveta Václavíková, Petra Chlipalová, Mgr. Klaudia Novomestská, Jozef Hloška, Ivana Hlošková, Katarína Šmátralová, RNDr. Štefan Duchoslav, Anton Šumský, Ing. Natália Šumská, Ľudovít Lambot, Eva Lambotová, Tibor Smida, Matej Chlipala, Milan Horňák, Mária Molnárová, Dezider Bujko, Zita Bujková, Tomáš Greguš, Lukáš Greguš, Kristína Gregušová, Vojtech Hučko, Mgr. Soňa Hučková, Mgr. Peter Belovič, Eva Belovičová, Mária Švelanová, Monika Sabová, Eva Šmátralová, Pavol Ščípa, Tomáš Hatos, Milan Fojtík, Katarína Zemková, Jurina Lakiová, František Jancso, Veronika Jancsová, Anna Wagnerová, Rozália Jokicová, Janette Fojtíková, Viliam Zemko, Milan Tropek, JUDr. Marek Váňa, Erika Váňová, Benedikt Varga, Gabriela Vargová, Alžbeta Szilagyiová, Ing. Mária Bartisková, Hedviga Karaszová, Tibor Juhasz, Monika Juhaszová, Ing. Zlatica Juhászová, Mgr. Erika Lengyelová, Ľudovít Herák, Zdena Heráková, Peter Suda, Erika Halasová, Juraj Fleischman, Alexandra Szabóová, Róbert Szabó, Alžbeta Rimovská, Alžbeta Petrášová, Eva Kováčová, Július Bujko, Miloš Svoboda, Eva Svobodová, Martina Kováčová, Štefan Petro, Ivan Csontos, Ján Líška, Katarína Csontosová, Jolana Bujková
Záložný dlžník: Miroslav Greguš, Mária Gúziková, Ing. Eva Krešneová, Vojtech Hauko, Terézia Hauková, Radoslav Stredanský, Jana Chlipalová, Iveta Václavíková, Petra Chlipalová, Mgr. Klaudia Novomestská, Jozef Hloška, Ivana Hlošková, Katarína Šmátralová, RNDr. Štefan Duchoslav, Anton Šumský, Ing. Natália Šumská, Ľudovít Lambot, Eva Lambotová, Tibor Smida, Matej Chlipala, Milan Horňák, Mária Molnárová, Dezider Bujko, Zita Bujková, Tomáš Greguš, Lukáš Greguš, Kristína Gregušová, Vojtech Hučko, Mgr. Soňa Hučková, Mgr. Peter Belovič, Eva Belovičová, Mária Švelanová, Monika Sabová, Eva Šmátralová, Pavol Ščípa, Tomáš Hatos, Milan Fojtík, Katarína Zemková, Jurina Lakiová, František Jancso, Veronika Jancsová, Anna Wagnerová, Rozália Jokicová, Janette Fojtíková, Viliam Zemko, Milan Tropek, JUDr. Marek Váňa, Erika Váňová, Benedikt Varga, Gabriela Vargová, Alžbeta Szilagyiová, Ing. Mária Bartisková, Hedviga Karaszová, Tibor Juhasz, Monika Juhaszová, Ing. Zlatica Juhászová, Mgr. Erika Lengyelová, Ľudovít Herák, Zdena Heráková, Peter Suda, Erika Halasová, Juraj Fleischman, Alexandra Szabóová, Róbert Szabó, Alžbeta Rimovská, Alžbeta Petrášová, Eva Kováčová, Július Bujko, Miloš Svoboda, Eva Svobodová, Martina Kováčová, Štefan Petro, Ivan Csontos, Ján Líška, Katarína Csontosová, Jolana Bujková
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13010/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia