Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ján Balog, Milan Balog, Monika Balogová, Rastislav Zimermann, Slávka Zimermannová, JUDr. Ľubomír Brza, Slavomíra Brzová, Ing. Peter Fridman, RNDr. Andrea Fridmanová PhD., Monika Pavlíková, Ing. Miron Sauka, Mária Sauková, Leopold Giesze, Renáta Gieszeová, Peter Štiber, Ľubov Štiberová, Agáta Safková, Agáta Rakacká, Monika Safková, Ladislav Safko, Ing. Viliam Vološ, Ing. Dáša Vološová, Dušan Varga, Božena Vargová, Ján Fekete, Helena Feketeová, Ing. Martin Mantič PhD., Ing. Jarmila Mantičová, Štefan Sand, Soňa Sandová, Miroslav Neufinger, Katarína Neufingerová, Katarína Tischlerová, Mária Rudňanská, Mária Pariščáková, František Molitorisz, Emília Molitoriszová, Pavel Stanka, Helena Stanková, Stanislav Lacko, Marta Lacková, Martin Syn, Štefánia Synová, Milan Mako, Helena Maková, Ing. Ján Velebný, Ing. Iveta Velebná, Ing. Marián Molčányi, Jozefína Molčányiová, Viktor Furik, Anton Marinčák, Valéria Marinčáková, Mikuláš Šima, Mária Šimová, Marcel Novotný, Michala Novotná, Ladislav Záhumenský, Magdaléna Záhumenská, Štefan Ivanov-Pejčev, Eva Ivanov-Pejčevová
Záložný dlžník: Ján Balog, Milan Balog, Monika Balogová, Rastislav Zimermann, Slávka Zimermannová, JUDr. Ľubomír Brza, Slavomíra Brzová, Ing. Peter Fridman, RNDr. Andrea Fridmanová PhD., Monika Pavlíková, Ing. Miron Sauka, Mária Sauková, Leopold Giesze, Renáta Gieszeová, Peter Štiber, Ľubov Štiberová, Agáta Safková, Agáta Rakacká, Monika Safková, Ladislav Safko, Ing. Viliam Vološ, Ing. Dáša Vološová, Dušan Varga, Božena Vargová, Ján Fekete, Helena Feketeová, Ing. Martin Mantič PhD., Ing. Jarmila Mantičová, Štefan Sand, Soňa Sandová, Miroslav Neufinger, Katarína Neufingerová, Katarína Tischlerová, Mária Rudňanská, Mária Pariščáková, František Molitorisz, Emília Molitoriszová, Pavel Stanka, Helena Stanková, Stanislav Lacko, Marta Lacková, Martin Syn, Štefánia Synová, Milan Mako, Helena Maková, Ing. Ján Velebný, Ing. Iveta Velebná, Ing. Marián Molčányi, Jozefína Molčányiová, Viktor Furik, Anton Marinčák, Valéria Marinčáková, Mikuláš Šima, Mária Šimová, Marcel Novotný, Michala Novotná, Ladislav Záhumenský, Magdaléna Záhumenská, Štefan Ivanov-Pejčev, Eva Ivanov-Pejčevová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13002/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia