Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Jarmila Štefániková, Ing. Štefan Dobcsányi, Jonathan Peter Ruff, Henrieta Ruff, Valéria Dobcsányiová, Denisa Farkašová, Szabolcs Hadar, Adriana Hadarová, Ladislav Kiss, Mgr. Eva Kissová, Andrea Mányová, Tibor Izsák, Zita Izsáková, Attila Kiss, Annamária Kissová, Iveta Habarová, Mgr. Helena Jančoková, Mgr. Ladislav Szabó, Mgr. Alexander Palica, Mgr. Katarína Palicová, Peter Hudec, Daniela Hudecová, Gabriel Barta, Anita Bartová, Ľudmila Gáliková, Mária Hečková, Zoltán Vadkerti, Kvetoslava Vadkertiová, Roland Öszi, Zuzana Ösziová, Alexander Czíria, Zuzana Czíriová, Hong Nguyen Ba, Anh Dang Thi, Slavomír Hraška, Soňa Hrašková, Ing. Pavel Vrchota, RNDr. Soňa Vrchotová, Eva Kelemenová, Wangzhu Shi, Edita Baloghová, František Remény, Zuzana Reményová, Alexander Diósi, Ladislav Karas, Klaudia Karasová, Juraj Kišš, Mária Kiššová, Jozef Bízik, Priska Nagyová, Zoltán Csókás, Eva Csókásová, Erik Štorek, Imrich Pánisz, Dagmar Pániszová, Iveta Diósiová
Záložný dlžník: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Jarmila Štefániková, Ing. Štefan Dobcsányi, Jonathan Peter Ruff, Henrieta Ruff, Valéria Dobcsányiová, Denisa Farkašová, Szabolcs Hadar, Adriana Hadarová, Ladislav Kiss, Mgr. Eva Kissová, Andrea Mányová, Tibor Izsák, Zita Izsáková, Attila Kiss, Annamária Kissová, Iveta Habarová, Mgr. Helena Jančoková, Mgr. Ladislav Szabó, Mgr. Alexander Palica, Mgr. Katarína Palicová, Peter Hudec, Daniela Hudecová, Gabriel Barta, Anita Bartová, Ľudmila Gáliková, Mária Hečková, Zoltán Vadkerti, Kvetoslava Vadkertiová, Roland Öszi, Zuzana Ösziová, Alexander Czíria, Zuzana Czíriová, Hong Nguyen Ba, Anh Dang Thi, Slavomír Hraška, Soňa Hrašková, Ing. Pavel Vrchota, RNDr. Soňa Vrchotová, Eva Kelemenová, Wangzhu Shi, Edita Baloghová, František Remény, Zuzana Reményová, Alexander Diósi, Ladislav Karas, Klaudia Karasová, Juraj Kišš, Mária Kiššová, Jozef Bízik, Priska Nagyová, Zoltán Csókás, Eva Csókásová, Erik Štorek, Imrich Pánisz, Dagmar Pániszová, Iveta Diósiová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 12786/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia