Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ján Straka, Oľga Straková, Milan Brnoliak, Herceg Viliam, Anna Hercegová, Otto Haluška, Anna Halušková, Robert Paulič, Roman Palušák, Antónia Palušáková, Pavol Buček, Katarína Bučeková, Jozef Gašpierik, Gašpieriková Mária, Dagmar Štekrová, Mária Budičová, Ing. Karol Schütz, Jozef Kubáň, Daniela Brozová, Ing. Slamčík Jaroslav, Božena Kubáňová, Ing. Gabriela Slamčímková, Helena Duchovná, Benedikt Šulík, Eva Šulíková, Jaroslav Foltin, Vlasta Foltinová, Pavel Urbaník, Štefanča Ján, Jozef Tkáč, MUDr. Ivan Trizma, Margita Mračková, Margita Brtková, Ing.arch. Beáta Hermannová, Miroslav Matula, Antonia Hamaceková, Mgr. Marta Pučeková, Ing. Jaroslav Moravčík, Eva Moravčíková, Ján Diak, Františka Diaková, Mária Matulová, Ing. Peter Rybár, MUDr. Elena Rybárová, Ing. Katarína Kubačková, Helena Tkáčová, MUDr. Hana Brontvayová, Stanislav Benčík, Eva Benčíková, Jana Vŕbiková, Mariana Pastúchová, Jana Vŕbiková, Július Seman, Albína Semanová, Mária Štefančová, Jozef Hamacek, Jozef Vŕbik
Záložný dlžník: Ján Straka, Oľga Straková, Milan Brnoliak, Herceg Viliam, Anna Hercegová, Otto Haluška, Anna Halušková, Robert Paulič, Roman Palušák, Antónia Palušáková, Pavol Buček, Katarína Bučeková, Jozef Gašpierik, Gašpieriková Mária, Dagmar Štekrová, Mária Budičová, Ing. Karol Schütz, Jozef Kubáň, Daniela Brozová, Ing. Slamčík Jaroslav, Božena Kubáňová, Ing. Gabriela Slamčímková, Helena Duchovná, Benedikt Šulík, Eva Šulíková, Jaroslav Foltin, Vlasta Foltinová, Pavel Urbaník, Štefanča Ján, Jozef Tkáč, MUDr. Ivan Trizma, Margita Mračková, Margita Brtková, Ing.arch. Beáta Hermannová, Miroslav Matula, Antonia Hamaceková, Mgr. Marta Pučeková, Ing. Jaroslav Moravčík, Eva Moravčíková, Ján Diak, Františka Diaková, Mária Matulová, Ing. Peter Rybár, MUDr. Elena Rybárová, Ing. Katarína Kubačková, Helena Tkáčová, MUDr. Hana Brontvayová, Stanislav Benčík, Eva Benčíková, Jana Vŕbiková, Mariana Pastúchová, Jana Vŕbiková, Július Seman, Albína Semanová, Mária Štefančová, Jozef Hamacek, Jozef Vŕbik
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 12512/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia