Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Ján Šutiak, Elena Šutiaková, Helena Billová, Jozef Zajko, Mária Zajková, Agneša Véberová, Pavel Antal, Mária Antalová, Štefan Greguš, Barbora Gregušová, Gabriel Pálka, Ing. Stanislava Pálková, Mgr.PhD. Ján Skalka, Mgr. Marcela Skalková, Milan Gróf, Gabriela Grófová, PhDr. Milan Hanuliak CSc., Mgr. Ľudmila Hanuliaková, Mgr. Peter Zlatoš, František Dóci, Soňa Dóciová, Marek Parikrupa, Ing. Ivan Kontšek, Ing. Edita Kontšeková, MUDr. Marianna Štítová, Katarína Kotrlová, Róbert Štefunko, Sylvia Štefunková, Oto Rojko, Michal Matejík, Jana Matejíková, Juraj Mihálik, Emília Lohyňová, Ivan Dočkal, Mária Dočkalová, Peter Jedlička, Eva Jedličková, Ing. Eduard Mucha, Ing. Erika Muchová, Jaroslav Cintula, Mária Klačková, Marta Kordáčová, Gabriel Žňava, Eva Žňavová, Vladimír Strapek, Emília Strapeková, Vladimír Šeda, Daniela Šedavá, Ing. Mária Šajbidorová, Jozef Kertés, Zora Kertésová, Miroslav Beňo, Tatiana Beňová, Anna Petríková, Marek Civáň, Jozef Pagáč, Iveta Pagáčová, Petra Sládečková, František Kromer, Viera Kromerová, Ján Lukáč, Mária Lukáčová, Jozef Kalis, Mária Veizerová, Aneta Černová, Adriana Höriková, Ing. Vladimír Gahúr, Ing. Eva Gahúrová, Tibor Szabó, Aretas Szabóová, Milan Zelenay, Mária Zelenayová, Ľubomír Kukučka, Lucia Kukučková, František Zelovič, Anna Zelovičová, Igor Žežovský, Helena Žežovská, Martin Holota, Emília Holotová, Emil Horváth, Milan Koprda, Anna Koprdová, Margita Vrábelová, Blažena Hanusová, Marek Petráni, Ľudovít Horváth, Helena Buchová, Juraj Sedmák, Eva Sedmáková, Alena Kováčová, Monika Kováčová, Peter Kováč, Milan Žáčik, Tatiana Žáčiková, Peter Matuškovič, Anna Matuškovičová, Juraj Brath, Jozef Přibyla, Daniela Přibylová, Pavel Šuba, Oliva Šubová, Božena Majerčíková, František Major, Anna Majorová, Jozef Hajabáč, Valéria Hajabáčová, Štefan Cupák, Adriena Cupáková, Valéria Gavulová, Peter Caňo, Tomáš Caňo, Štefan Rapsa, Gabriela Rapsová, Anna Dolešová, Václav Kubiš, Mgr. Milada Kubišová, Daniela Marková, Hedviga Porubská, Ivan Slíška, Dáša Slíšková, Zuzana Miháliková, Janka Kalisová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Ján Šutiak, Elena Šutiaková, Helena Billová, Jozef Zajko, Mária Zajková, Agneša Véberová, Pavel Antal, Mária Antalová, Štefan Greguš, Barbora Gregušová, Gabriel Pálka, Ing. Stanislava Pálková, Mgr.PhD. Ján Skalka, Mgr. Marcela Skalková, Milan Gróf, Gabriela Grófová, PhDr. Milan Hanuliak CSc., Mgr. Ľudmila Hanuliaková, Mgr. Peter Zlatoš, František Dóci, Soňa Dóciová, Marek Parikrupa, Ing. Ivan Kontšek, Ing. Edita Kontšeková, MUDr. Marianna Štítová, Katarína Kotrlová, Róbert Štefunko, Sylvia Štefunková, Oto Rojko, Michal Matejík, Jana Matejíková, Juraj Mihálik, Emília Lohyňová, Ivan Dočkal, Mária Dočkalová, Peter Jedlička, Eva Jedličková, Ing. Eduard Mucha, Ing. Erika Muchová, Jaroslav Cintula, Mária Klačková, Marta Kordáčová, Gabriel Žňava, Eva Žňavová, Vladimír Strapek, Emília Strapeková, Vladimír Šeda, Daniela Šedavá, Ing. Mária Šajbidorová, Jozef Kertés, Zora Kertésová, Miroslav Beňo, Tatiana Beňová, Anna Petríková, Marek Civáň, Jozef Pagáč, Iveta Pagáčová, Petra Sládečková, František Kromer, Viera Kromerová, Ján Lukáč, Mária Lukáčová, Jozef Kalis, Mária Veizerová, Aneta Černová, Adriana Höriková, Ing. Vladimír Gahúr, Ing. Eva Gahúrová, Tibor Szabó, Aretas Szabóová, Milan Zelenay, Mária Zelenayová, Ľubomír Kukučka, Lucia Kukučková, František Zelovič, Anna Zelovičová, Igor Žežovský, Helena Žežovská, Martin Holota, Emília Holotová, Emil Horváth, Milan Koprda, Anna Koprdová, Margita Vrábelová, Blažena Hanusová, Marek Petráni, Ľudovít Horváth, Helena Buchová, Juraj Sedmák, Eva Sedmáková, Alena Kováčová, Monika Kováčová, Peter Kováč, Milan Žáčik, Tatiana Žáčiková, Peter Matuškovič, Anna Matuškovičová, Juraj Brath, Jozef Přibyla, Daniela Přibylová, Pavel Šuba, Oliva Šubová, Božena Majerčíková, František Major, Anna Majorová, Jozef Hajabáč, Valéria Hajabáčová, Štefan Cupák, Adriena Cupáková, Valéria Gavulová, Peter Caňo, Tomáš Caňo, Štefan Rapsa, Gabriela Rapsová, Anna Dolešová, Václav Kubiš, Mgr. Milada Kubišová, Daniela Marková, Hedviga Porubská, Ivan Slíška, Dáša Slíšková, Zuzana Miháliková, Janka Kalisová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 11886/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia