Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo I, Košice, Anna Raganová, Ján Straka, Jolana Kováčová, Koromházová Anna, Mária Vargová, Vojtech Potocký, Anna Potocká, Andrej Žiga, Tatiana Žigová, Gyöngy Lehoczka, Ján Chromý, Alica Chromá, Zuzana Küchlerová, Zoltán Pallér, Ing. Cyril Hricišin, Eva Hronská, MUDr. Viera Kolínová, MUDr. Ivan Kolín, Mária Vydrová, Mária Trojáková, Mohsen Movassi, Ing. Peter Niezgodsky, Anna Plandreová, Juraj Plander, Konstantín Vrančík, Anna Jokelová, Ing. Ján Dugas, Renáta Dugasová, Imrich Fenár, Rudolf Balogh, Ružena Štrbová, Natália Biathová, Jozef Barabáš, Margita Kašperová, Ladislav Ondrášek, Ing. Peter Ferko, Alžbeta Čutková, Marta Riemerová, Anna Gálová, Ing. Štefan Fedorčák, MUDr. Elena Karabová, Silvia Balážová, MVDr. Daniela Ohlasová, Peter Wišniewiczky, Anna Wišniewiczka, Róbert Malík, Helena Smutná, Marta Šuchtová, Jaroslav Miško, Peter Nagy, Katarína Nagyová, Jozef Szabó, Dana Szabóová, Rozália Veiserová, Ing. Eva Ivavcsová, Mária Safková, Andrea Tkáčová, Zuzana Olexová, Gabriel Olexa, RNDr. Milan Bobro, Anna Bobrová, MUDr. Miroslav Pitoňák, Ing. Martin Pankuch, Ing. Andrea Pankuchová, Mária Suchá, Mária Kurucová, MUDr. Ľubomír Lenárt, Iveta Lenárrtová, RNDr. Mária Jesenská, MUDr. Rastislav Litavský, MUDr. Peter Keczer, Erika Keczerová, Anna Borkeszová, Ladislav Borkesz, Vincent Bernát, Mária Bernátová, Gabriel Kišidai, Helena Kišidaiová, Peter Csanády, Silvia Csanádyová, Jozef Jaš, Ing. Andrea Seligová, Ing. Eva Čirčová, Irena Tomčányiová, MUDr. Erika Dosedlová, Karol Zsigray, MVDr. Beáta Zsigrayová, Oľga Csitnekiová, PhDr. Vladimír Kumičák, Marián Polča, Alexandra Klenovčanová, Danuše Oroszová, Ján Mikszáth, Viola Mikszáthová, Gabriela Tomková, Martina Baková, Margita Kurucová, Hedviga Baloghová, Pavel Smutný, MVDr. Peter Dosedla, Eva Kumičáková
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo I, Košice, Anna Raganová, Ján Straka, Jolana Kováčová, Koromházová Anna, Mária Vargová, Vojtech Potocký, Anna Potocká, Andrej Žiga, Tatiana Žigová, Gyöngy Lehoczka, Ján Chromý, Alica Chromá, Zuzana Küchlerová, Zoltán Pallér, Ing. Cyril Hricišin, Eva Hronská, MUDr. Viera Kolínová, MUDr. Ivan Kolín, Mária Vydrová, Mária Trojáková, Mohsen Movassi, Ing. Peter Niezgodsky, Anna Plandreová, Juraj Plander, Konstantín Vrančík, Anna Jokelová, Ing. Ján Dugas, Renáta Dugasová, Imrich Fenár, Rudolf Balogh, Ružena Štrbová, Natália Biathová, Jozef Barabáš, Margita Kašperová, Ladislav Ondrášek, Ing. Peter Ferko, Alžbeta Čutková, Marta Riemerová, Anna Gálová, Ing. Štefan Fedorčák, MUDr. Elena Karabová, Silvia Balážová, MVDr. Daniela Ohlasová, Peter Wišniewiczky, Anna Wišniewiczka, Róbert Malík, Helena Smutná, Marta Šuchtová, Jaroslav Miško, Peter Nagy, Katarína Nagyová, Jozef Szabó, Dana Szabóová, Rozália Veiserová, Ing. Eva Ivavcsová, Mária Safková, Andrea Tkáčová, Zuzana Olexová, Gabriel Olexa, RNDr. Milan Bobro, Anna Bobrová, MUDr. Miroslav Pitoňák, Ing. Martin Pankuch, Ing. Andrea Pankuchová, Mária Suchá, Mária Kurucová, MUDr. Ľubomír Lenárt, Iveta Lenárrtová, RNDr. Mária Jesenská, MUDr. Rastislav Litavský, MUDr. Peter Keczer, Erika Keczerová, Anna Borkeszová, Ladislav Borkesz, Vincent Bernát, Mária Bernátová, Gabriel Kišidai, Helena Kišidaiová, Peter Csanády, Silvia Csanádyová, Jozef Jaš, Ing. Andrea Seligová, Ing. Eva Čirčová, Irena Tomčányiová, MUDr. Erika Dosedlová, Karol Zsigray, MVDr. Beáta Zsigrayová, Oľga Csitnekiová, PhDr. Vladimír Kumičák, Marián Polča, Alexandra Klenovčanová, Danuše Oroszová, Ján Mikszáth, Viola Mikszáthová, Gabriela Tomková, Martina Baková, Margita Kurucová, Hedviga Baloghová, Pavel Smutný, MVDr. Peter Dosedla, Eva Kumičáková
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 11627/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia