Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Roman Broz, Margita Brozová, RNDr. Elena Mojžišová, Ing.JUDr. Vladimír Ludvík, Ing. Boris Lucký, Adela Mäsiarová, Vladimír Jonek, Jozef Gono, Marcela Gonová, Norbert Dorkovič, Pavla Blažíčková, Mária Juhásová, Ing. Eva Mikšovská, Dagmar Ivanová, Miroslav Čech, Alexandra Machánová, Iveta Csadyová, Ivan Kolenič, Karol Kramarič, Barbora Návojská, Libuša Ryšavá, Jana Kadlečíková, Anna Pappová, Ing. Jozef Jančina, PhDr. Milka Jančinová, Karol Straka, Božena Straková, Andrea Damborská, Ivica Jurášová, Božena Guliková, Pavol Gulika, Rastislav Dobšovič, Diana Dobšovičová, Zuzana Svítková, Peter Ťažký, RNDr. Dana Ťažká, Claude Trelaj, Štefan Adamík, Katarína Adamíková, Ján Záhorčák, Pavla Záhorčáková, Kamila Bambuchová, MUDr. Igor Solan, Iva Solanová, Ing. Peter Hollý, Andrea Hollá, Alena Kosorinová, Ivan Rakocza, Ľubomír Kostolány, Ľudmila Kostolányová, Jana Peniažková, Daniela Leitmanová, Vlastimil Uhlíř, Teodor Horváth, Rozália Horváthová, Valéria Faturíková, MUDr. Mikuláš Zvolenský, Mária Zvolenská, Filip Vilhan, Eva Švihranová, Ing. Peter Bortlík, PhDr. Alica Bortlíková, Ing. Beata Véghová, Dr. Jana Pätoprstá, Marián Jastrab, Mária Jastrabová, Amet Aliu, Michal Maxian, Kvetoslava Gottgeislová, Ján Kovalčík, Eva Veřmiřovská, Ing. Ján Juráš, Mgr. Mária Jurášová
Záložný dlžník: Roman Broz, Margita Brozová, RNDr. Elena Mojžišová, Ing.JUDr. Vladimír Ludvík, Ing. Boris Lucký, Adela Mäsiarová, Vladimír Jonek, Jozef Gono, Marcela Gonová, Norbert Dorkovič, Pavla Blažíčková, Mária Juhásová, Ing. Eva Mikšovská, Dagmar Ivanová, Miroslav Čech, Alexandra Machánová, Iveta Csadyová, Ivan Kolenič, Karol Kramarič, Barbora Návojská, Libuša Ryšavá, Jana Kadlečíková, Anna Pappová, Ing. Jozef Jančina, PhDr. Milka Jančinová, Karol Straka, Božena Straková, Andrea Damborská, Ivica Jurášová, Božena Guliková, Pavol Gulika, Rastislav Dobšovič, Diana Dobšovičová, Zuzana Svítková, Peter Ťažký, RNDr. Dana Ťažká, Claude Trelaj, Štefan Adamík, Katarína Adamíková, Ján Záhorčák, Pavla Záhorčáková, Kamila Bambuchová, MUDr. Igor Solan, Iva Solanová, Ing. Peter Hollý, Andrea Hollá, Alena Kosorinová, Ivan Rakocza, Ľubomír Kostolány, Ľudmila Kostolányová, Jana Peniažková, Daniela Leitmanová, Vlastimil Uhlíř, Teodor Horváth, Rozália Horváthová, Valéria Faturíková, MUDr. Mikuláš Zvolenský, Mária Zvolenská, Filip Vilhan, Eva Švihranová, Ing. Peter Bortlík, PhDr. Alica Bortlíková, Ing. Beata Véghová, Dr. Jana Pätoprstá, Marián Jastrab, Mária Jastrabová, Amet Aliu, Michal Maxian, Kvetoslava Gottgeislová, Ján Kovalčík, Eva Veřmiřovská, Ing. Ján Juráš, Mgr. Mária Jurášová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 11513/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia