Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: NÁDEJ, Denisa Keszeghová, Richard Franek, Oľga Belková, Ján Oravec, Maroš Beraxa, Ján Götz, Miloslav Virág, Ján Kmeť, Zuzana Krausová, Slávka Ambrová, Alžbeta Lamperová, Branislav Špička, Dušan Červeň, Jana Procháczková, Iveta Palúchová, Jarmila Vlčková, Aleš Patráš, Martin Mažáry
Záložný dlžník: NÁDEJ, Denisa Keszeghová, Richard Franek, Oľga Belková, Ján Oravec, Maroš Beraxa, Ján Götz, Miloslav Virág, Ján Kmeť, Zuzana Krausová, Slávka Ambrová, Alžbeta Lamperová, Branislav Špička, Dušan Červeň, Jana Procháczková, Iveta Palúchová, Jarmila Vlčková, Aleš Patráš, Martin Mažáry
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 11195/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia