Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2018 podľa krajov
10656
2,73%
-69
9334
2,50%
+80
11587
3,07%
-203
16049
3,48%
-154
17084
4,07%
-340
32233
7,55%
-272
43989
9,09%
-745
40562
8,87%
-321
181494
5,37%
-2024
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SK - ŤAŽIARIK s.r.o.

 
Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 47129026

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 3.10.2017, obchodný vestník 188/2017
Spisová značka: 4K/23/2017
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K029642