Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Peter Čekan

 
Za vodou 6, 064 01 Stará Ľubovňa

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 25.11.2019, obchodný vestník 227/2019
Spisová značka: 4OdK/18/2019
Sudca: JUDr. Zuzana Berežná
Poradové číslo: K100130