Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Mgr. Stanislava Fialová

 
Okružná 3001/4C, 022 04 Čadca

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 9.6.2017, obchodný vestník 110/2017
Spisová značka: 2OdK/9/2017
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K012919