Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Boris Bučko

 
Pod Cintorínom 3184/5, 974 11 Banská Bystrica

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 8.6.2017, obchodný vestník 109/2017
Spisová značka: 4OdK/14/2017
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K012689